Työllisyysnäkymät

Työttömyys väheni ja työllisyys kasvoi

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2019 helmikuussa 200 000, mikä oli 33 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työllisiä oli 34 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen trendi oli 6,5 ja työllisyysasteen trendi 72,5 prosenttia. Työllisiä oli vuoden 2019 helmikuussa 2 504 000 (virhemarginaali ±34 000), mikä oli 34 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 17 000 ja naisia myös 17 000 enemmän kuin vuoden 2018 helmikuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli helmikuussa 70,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 69,8 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden helmikuusta 0,9 prosenttiyksikköä 71,3 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 0,9 prosenttiyksikköä 70,1 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 72,5 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2019 helmikuussa 200 000 (virhemarginaali ±18 000), mikä oli 33 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 113 000 ja naisia 87 000.

Työttömyysaste oli helmikuussa 7,4 prosenttia eli 1,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste laski vuodentakaisesta 0,6 prosenttiyksikköä 8,1 prosenttiin ja naisten 1,9 prosenttiyksikköä 6,7 prosenttiin. Työttömyysasteen trendi oli 6,5 prosenttia.

Nuorten työttömyysaste 19,7 %

15–24-vuotiaita nuoria oli helmikuussa yhteensä 616 000. Heistä työllisiä oli 242 000 ja työttömiä 59 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli 301 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli helmikuussa 19,7 prosenttia, mikä oli 1,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 16,0 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 9,6 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2019 helmikuussa 1 423 000 eli saman verran kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista piilotyöttömiä oli 114 000, mikä on 33 000 vähemmän kuin vuoden 2018 helmikuussa.

246 000 työtöntä työnhakijaa

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuun 2019 lopussa kaikkiaan 246 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 30 000 pienempi kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Työttömyys laski helmikuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Kainuussa (–15 %), Pohjois-Karjalassa (–15 %), Kaakkois-Suomessa (–14 %), Pohjanmaalla (–14 %), Pirkanmaalla (–13 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla (–13 %). Helmikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 16 000, mikä oli 1 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli helmikuun lopussa yhteensä 126 000 henkilöä, mikä oli sama määrä kuin edellisen vuoden helmikuussa. Palveluiden piirissä oli 4,7 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 30 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Määrä oli 3 000 pienempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin helmikuussa 78 000 uutta avointa työpaikkaa eli 9 000 enemmän kuin vuoden 2018 helmikuussa.

Lähde: Työvoimatutkimus 2019, helmikuu, Tilastokeskus