Uratarinat

Työn ytimessä: Yrittäjä, hyvinvointiopetuksen kouluttaja Viivi Pentikäinen

Viivi Pentikäinen kertoo työstään positiivisen pedagogiikan ja hyvinvointiopetuksen opettajankoulutuksen kouluttajana.

1) Taustasi: Miten päädyit alalle?

Taustani on työnhyvinvoinnin, ratkaisukeskeisen valmennuksen ja kouluttamisen parista. Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri, mutta suurin kiinnostukseni on ollut aina psykologiassa, jota opiskelin yliopistossa organisaatiopsykologian ja johtamisen näkökulmasta. Työssäni valmentajana ja kouluttajana pohdin usein, miksei jo koulussa opeteta omien vahvuuksien tuntemista, vuorovaikutustaitoja ja elämässä tarvittavia tärkeitä elämäntaitoja. Vuonna 2014 päätin siirtyä pois yritysmaailmasta ja lähdin kehittämään elämäntaito-opetuksen ja hyvinvoinnin opetussisältöjä kouluihin yhdessä opettajien kanssa.

Unelmani on, että kouluissa opetettaisiin perinteisten aineiden lisäksi hyvinvointia ja elämäntaitoja. Olen sitä mieltä, että hyvinvointi on tärkeä elämässä opittava asia siinä missä muutkin aineet. Jokaisen olisi hyvä oppia perusasiat siitä, mitkä asiat elämässä vaikuttavat onnellisuuteen ja hyvinvointiin ja miten niihin voi itse vaikuttaa. Suomen vuonna 2014 voimaan tullut uusi opetussuunnitelma ohjaa kouluja vahvasti kohti tätä näkökulmaa ja oppilaan hyvinvoinnin tukemista koulussa monin eri tavoin.

2) Mitä työsi pitää sisällään?

Yritykseni tarjoaa opettajille ja kouluille koulutusta hyvinvointiopetuksen teemoihin liittyen. Minulla on oma yritys Elämäntaidot – Positive Education Oy, jossa tarjoamme opettajille positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen täydennyskoulutusohjelmaa, joka kestää vuoden ja sisältää 18 lähiopetuspäivää.  Positiivinen pedagogiikka on positiiviseen psykologiaan ja hyvinvointitutkimuksiin perustuva kasvatusfilosofia sekä opetussisältöjen kokonaisuus, jonka avulla on mahdollista opettaa kouluissa monia näistä tärkeistä hyvinvointitaidoista ja samalla vahvistaa sekä oppilaiden että opettajien hyvinvointia ja jaksamista koulussa.

Toimin yrityksemme opettajankoulutuksen kouluttajana. Lisäksi teen koulujen kanssa yhteistyötä hyvinvointiopetuksen kehittämisessä ja konsultoin kouluja muutosprosessissa kohti hyvinvoivaa kouluyhteisöä. Työskentelen myös opetushallituksen rahoittamassa kaksivuotisessa kehittämisprojektissa, jossa kehitetään myötätuntoista kouluyhteisöä ja myötätuntokasvatuksen opetuskokonaisuutta. Olen tehnyt jo monta vuotta tiivistä yhteistyötä Espoon Steinerkoulun ja Kasavuoren yläkoulun kanssa. Molemmissa kouluissa opetetaan elämäntaitoja ja hyvinvointia omana aineenaan, mistä olen todella iloinen. Keväällä aloitan koulutuksemme Espoon ja Tampereen lisäksi myös Oulussa.

3) Millaisia työpäiväsi ovat?

Työpäiväni ovat hyvin vaihtelevia. Koulutuspäiväni ovat usein viikonloppuisin, mutta pidän viikonlopputyöstä, sillä siinä on omat hyvät puolensa. Koulutuspäivissä keskitymme yleensä aina yhteen hyvinvointitaitoon kerrallaan, kuten onnellisuuteen, vahvuuksiin tai ihmissuhdetaitoihin. Koulutuspäivät ovat tiedon lisäksi hyvin toiminnallisia ja harjoituksia tehdään yhdessä, pareittain ja ryhmissä. Koska työtahtini on välillä hyvin tiivis ja saatan olla välillä sekä viikonloput että viikot töissä, pyrin pitämään pidempiä lomia koulujen loma-aikoina. Olenkin antanut itselleni luvan pitää yhtä pitkät lomat kuin lapsillani on.

4) Mikä on parasta työssäsi?

Parasta on, kun kuulen että opettajat ovat tehneet oppimansa harjoituksen luokan kanssa. Olin äskettäin Oulussa kouluttamassa ja eräs opettaja kertoi hauskan harjoitteen, jota he tekevät luokassa. Ensin noustaan ylös ja sitten halataan parasta ystävää. Kaikki katselevat ympärilleen, että missä se paras ystävä on, mutta opettaja sanookin, että se paras ystävä olet sinä itse eli halaa itseäsi. Halauksen lisäksi voi vielä taputtaa itseään olalle ja sanoa ääneen muutaman kehun ja kannustuksen tyyliin ”hyvä sinä, pärjäät tosi hienosti!”. Kopioin luvan kanssa tämän ihanan harjoituksen ja olen opettanut sen nyt kuukauden aikana varmaan pian sadalle opettajalle – joista moni on jo kertonut opettaneensa sen omille oppilailleen. Näin hyvä leviää työssäni ja se tuntuu tosi merkitykselliseltä.

Toinen suurta iloa työssäni antava asia on se, kun aikuiset alkavat aidosti välittää omasta jaksamisestaan ja hyvinvoinnistaan. Pidän tosi tärkeänä asiana, että hyvinvointitaitoja voi aidosti opettaa muille. Kun laittaa hyvinvoinnin happinaamarin ensin itselleen, on paljon enemmän annettavaa myös lapsille ja nuorille.

5) Mikä on haasteellisinta työssäsi?

Pienyrittäjälle haasteellisin asia on varmasti raha ja toiminnan saaminen kannattavaksi. Kun aloin viisi vuotta sitten rakentaa ihan uutta yritystä ja uutta sisältöä, alku ei ollut helppo. Edelleen on melko vaikeaa löytää rahoittajia ja tukea tälle työlle. Ennaltaehkäisevälle hyvinvointityölle ei tahdo löytyä rahoittajia. Pienyrittäjänä kannattavuus on haaste, jonka eteen joutuu tekemään paljon työtä. Uskon kuitenkin, että tämän työn arvo ja merkitys tullaan näkemään tulevaisuudessa.

Uskon vahvasti siihen, että panostamalla tällaiseen ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön kuten näiden hyvinvointitaitojen opettamiseen kouluissa, voimme säästää tulevaisuudessa paljon sekä rahaa että inhimillistä kärsimystä. Nyt pitäisi saada yhteiskunta näkemään hyvinvoinnin vahvistamisen tärkeys ja satsaamaan siihen myös rahaa.

6) Miten vietät vapaa-aikaasi?

Olen todella innostunut työstäni ja koen sen hyvin merkitykselliseksi. Työ- ja vapaa-ajan rajaaminen onkin välillä vaikeaa. Hyvinvointi ja jaksaminen ovat minulle silti aidosti tärkeitä arvoja joita pyrin vaalimaan päivittäin. Liikun säännöllisesti, nukun paljon, syön terveellisesti ja mikä tärkeintä, vaalin rakkaita ihmissuhteitani. Sillä on ehkä suurin merkitys jaksamiselle.

7) Miten neuvoisit alasta haaveilevaa?

Olen viisi vuotta rakentanut uutta yritystäni eikä se aina ole ollut helppoa. En olisi pystynyt tähän ilman puolisoni tukea. Vaikka yrittäjyys nähdään Suomessa usein riskialttiina, toivoisin, että ihmiset uskaltaisivat kokeilla siipiään ja yrittää. Jotta se on mahdollista, tarvitsemme huomattavasti enemmän tukea ja turvaa pienyrittäjäksi ryhtymiseen.

Yrittäjänä onnistumiseen auttaa se, että myy tuotetta, jolle on aidosti kysyntää ja tarvetta, mutta toki sitä pitää myös pystyä myymään. Itselläni on haave saada yritykseni pyörimään valtakunnallisesti. Haluaisin työllistää hyviä opettajia kouluttajiksi yritykseeni.

Uskon itse siihen, että merkityksellisen ja tärkeän työn eteen kannattaa puurtaa ja siitä on mahdollista tehdä myös taloudellisesti kannattavaa. Mutta kaikkein tärkeintä itselleni on se, että rakastan tätä työtä ja uskon siihen, että maailma tarvitsee kouluihin hyvinvointiopetusta. Sen unelman eteen olen valmis työskentelemään myös tulevaisuudessa!

Lue lisää:

www.positiivinenoppiminen.fi