Uratarinat

Työn ytimessä: Markkinointi- ja strategiajohtaja Anu-Elina Hintsa

26.10.2015 klo 15:16

Anu-Elina Hintsa kertoo työstään markkinointi- ja strategiajohtajana.

1) Taustasi: Miten päädyit alalle?

Oma kiinnostukseni on aina ollut muutosten johtamisessa. Realia Groupin Markkinointi- ja strategiajohtajan rooli, jossa yhdistyvät nykypäivän hengessä sekä strategia, markkinointi että ICT, tarjosi erinomaisen mahdollisuuden hyödyntää osaamistani uudella toimialalla, jossa esimerkiksi digitalisaation mahdollisuuksia ei olla vielä hyödynnetty maksimaalisesti. Koin, että aiempi urani Investointipankista (GS), Liikkeenjohdon konsultoinnista ja strategioiden jalkautuksesta (BCG) sekä asiakaslähtöisestä markkinoinnista (Nokia) auttaisi minua kehittämään kiinteistöjohtamis ja -välitys konserniamme monipuolisesti.

2) Mitä työsi pitää sisällään?

Konsernimme koostuu kuudesta konserniyrityksestä Huoneistokeskuksesta, SKV Kiinteistönvälityksestä, Huom!:sta, Realia Isännöinnistä, Realia Managementista ja Baltiassa toimivasta Ober-Hausista. Tämä takaa monipuoliset tehtävät. Strategian rakentaminen, jalkautuksen varmistaminen sekä yritysostot ovat liiketoiminnan kehitystiimini ydinosaamista. Markkinointi- ja viestintätiimini kanssa varmistamme, että kullekin brändille määritetään selkeät tavoitteet. Niiden saavuttamiseksi mietimme sopivat toimenpiteet, joita mitataan ja optimoidaan tarkasti. ICT-tiimini vastaa siitä, että infra ja järjestelmämme toimivat ja että kehitämme henkilöstöllemme sekä asiakkaillemme kilpailukykyisiä ratkaisuja digitalisoinnin avulla. Itse haluan erityisesti varmistaa, että tiimeilläni on mahdollisuus toimia tuottavasti yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

3) Millaisia työpäiväsi ovat?

Jokainen päivä on onneksi erilainen. Käytän aikani tiimini sparraukseen, dialogiin konsernimme eri yhtiöiden kanssa sekä omien vastuualueiden edistämiseen. Mielestäni on  tietyin väliajoin tärkeää pysähtyä analysoimaan, käytänkö aikaani tärkeisiin kysymyksiin vai luiskahtaako työpäiväni tulipalosta toiseen. Ympäristön muutosten aktiivinen seuraaminen ja perinteisten toimintatapojen haastaminen ovat nykypäivänä entistä tärkeämpiä liiketoiminnan johdolle. Haluankin varmistaa, että aikaa riittää myös siihen.

4) Mikä on parasta työssäsi?

Voin sanoa, että olen töissä yrityksessä, joka tässä markkinatilanteessa on kasvuyritys. Me investoimme kasvuun, kehitykseen ja uudistumiseen. Pidän myös omaa vastuualuettani erittäin mielekkäänä, koska digitalisaatio on muuttanut niiden sisältöjä vahvasti viime vuosina. Uskon, että strategia, markkinointi ja ICT nivoutuvat jatkossa vieläkin lähemmin toisiinsa.

5) Mikä on haasteellisinta työssäsi?

Johtamisessa on tehtävä valintoja. On pystyttävä päättämään, mitä tehdään ja mitä ei. Ei:n sanominen, vaikkakin perustellusti, on aina haastavaa.

6) Miten vietät vapaa-aikaasi?

Vapaa-aika kuluu perheen, ystävien ja liikunnan parissa. Vaikka pidänkin tärkeänä tasapainoa työn ja vapaa-ajan välillä, oma persoonani koostuu samanaikaisesti näistä molemmista, eikä silloin katsota kelloa.

7) Miten neuvoisit alasta haaveilevaa?

Koulutus ja relevantti työkokemus ovat tärkeitä niin strategian, markkinoinnin kuin ICT:n johtotehtävissä toimivalle henkilölle. Jos puhumme kiinteistöjohtamisen ja -välityksen toimialasta aiempi työkokemus palveluliiketoiminnasta auttaa ymmärtämään monia lainalaisuuksia täälläkin. Meillä Realia Groupissa on niin ikään tarjolla useita junioripositioita, joista on mahdollista kasvaa kohti seniorimpaa roolia tällä alalla.