Uratarinat

Työn ytimessä: Kehitysjohtaja Peter Mäenpää

Peter Mäenpää kertoo työstään kehitysjohtajana Tammer Brands Oy:ssä.

1) Taustasi: Miten päädyit alalle?

Perheyritys tuli elämääni jo äidinmaidossa. Sukuyhtiömme tarina alkoi ukkimme polkupyörän tarakalta vuonna 1954. Olemme kasvaneet bränditaloksi ja yhdeksi alamme johtavista toimijoista Pohjois-Euroopassa, ja nyt perheyhtiötämme Tammer Brands Oy:tä johdetaan jo kolmannessa sukupolvessa.

Ensimmäiset muistot yhtiöstä ovat jo lapsuudesta, kiehtovista - ja tuolloin loputtoman valtavilta tuntuneista näyttelytiloistamme sekä matkoista äitini kanssa ympäri maailmaa valmistajakumppaniemme luo. Tuolloin Tammer-Tukkuna tunnetun yhtiömme leluvalikoimakin tuli lapsena tutuksi ’tuotetestaajan’ roolissa. Kodistamme löytyi aina myös muita tuotteitamme viimeisimpien ajan trendien mukaisesti.

Ensimmäiset varsinaiset työkokemukset sain jo heti varhaisnuoruudessa varastoiltamme. Yrittäjyys on ollut aina suvussamme vahvasti läsnä ja se on ollut ainoa itselle luontevalta tuntuva elämäntapa.

Olen halunnut voimakkaasti kansainvälistyä ja opiskelin Sveitsin Lausannessa ja suoritin MBA-tutkinnon IESE:ssä Barcelonassa. Kansainvälistyminen onkin kasvavan perheyhtiömme viime vuosien pääteemoja vientimyynnin ollessa merkittävässä kasvussa.

2) Mitä työsi pitää sisällään?

Toimin kehitysjohtajana ja tehtäviini kuuluu muun muassa strategiatyötä, brändi- ja tuotekehitystä, b2b- ja b2c-markkinointia, yhtiön eri kehitysprojektien koordinointia, asiakkaiden ja valmistajakumppanien tapaamisia, mediayhteistyötä sekä johtoryhmä ja hallitustyöskentelyä.

3) Millaisia työpäiväsi ovat?

Työ on todella vaihtelevaa: allokoimme paljon aikaa eri tiimiemme välisiin palavereihin Tammer Brands pääkonttorillamme Tampereella, Vantaan toimipisteellämme ja logistiikkakeskuksellamme Hämeenlinnassa. Vuoteen mahtuu myös useita eri brändiemme medialanseerauksia, asiakas- ja yhteistyökumppanivierailuja sekä muun muassa matkoja valmistajakumppanien luo ja uusasiakaskartoitusta uusiin vientimaihin.

Kunnianhimoisen asiakaslupauksemme ylläpitämiseksi niin omat kuin muidenkin tammerbrandsiläisten päivät ovat hyvin vaihtelevia ja venyvät ajoittain iltamyöhään. Vastapainona ja tekemisen rytmittäjinä toimivat balansoivammat jaksot.

4) Mikä on parasta työssäsi?

Pohjoismaiden johtavien kuluttajatuotebrändien pitkäjänteinen kehittäminen ja analysointi ovat parasta työssä. Pitkän historian omaavan yhtiömme uudistaminen ja huippuammattilaistemme kanssa kansainvälisten menestystarinoiden rakentaminen Suomesta käsin on todella innostavaa.

Laajan brändiportfolion ansiosta yhtenä päivänä fokus saattaa olla esimerkiksi saunakokemuksen uudistaminen, toisena tutustuminen tuleviin sisustustrendeihin ja kolmantena ruoanlaittoinnovaatioiden tuotteistaminen kotikeittiöihin.

Asiakasuskollisuus ja -tyytyväisyys ovat meille parasta palautetta ja antaa virtaa tekemiseen. Myös henkilöstömme kasvutarinoissa mukana oleminen ja seuraaminen ovat todella palkitsevia.

Lisäksi parhaita puolia ovat työn monipuolisuus, alan nopearytminen luonne ja kuluttajatuotetrendien aallon harjalla työskentely.

5) Mikä on haasteellisinta työssäsi?

Juuri tällä hetkellä nopeaan kasvuun vientimarkkinoissamme liittyvät haasteet: odotuksemme ylittäneeseen kysyntään vastaaminen uusilla markkinoilla ja samanaikaisesti meille tunnuksenomaisen korkean palvelutason ylläpitäminen.

Yksi työn parhaista puolista on myös ajoittain haastava: miten priorisoida lukuisat eri mahdollisuudet ja useiden kehitysprojektien samanaikainen edistäminen. Ajan ja energian kanavointi on jatkuvan oppimisen aihe, joka ajoittain palkitsee ja toisinaan muistuttaa tärkeydestään.

6) Mikä tekee työstäsi merkityksellistä?

Uskon aidosti yhtiömme sloganiin For Better Living, joka kuvaa sitä, miten tuotteemme tuovat helpotusta, iloa ja kauneutta pohjoiseurooppalaiseen arkeen.

Sukuyhtiön ja asiakkaidemme pitkän aikavälin menestyksen eteen työskentely sekä Pohjois-Euroopan halutuimman brändiportfolion rakentaminen yhdessä sitoutuneen huipputiimimme kanssa on innostavaa ja koen sen erittäin merkityksellisenä.

7) Miten vietät vapaa-aikaasi?

Vapaa- ja työaika sekoittuvat helposti, kun elämäntapa on yrittäjyys ja työ on intohimo. Kuluttajakaupan kehittymistä seuraan aktiivisesti missä olenkin ja brändimme sekä tuotteemme näkyvät vahvasti niin omassa arjessani kuin juhlassakin; ruoanlaitossa, kotini sisustuksessa, saunoessa, kesämökillä, matkustaessa ja harrastaessa.

Jotta voin antaa mahdollisimman paljon, liikun aktiivisesti ja harrastuksiini kuuluvat CrossFit sekä juoksu. Lisäksi luen elämäkertoja ja itsensä kehittämiseen liittyvää kirjallisuutta. Myös matkustamisen sekä arvokkaiden ihmissuhteiden vaalimisen koen uusiutumista ja latautumistani tukeviksi.

8) Miten neuvoisit alasta haaveilevaa?

Kannustan kokeilemaan rohkeasti! Ala tarjoaa todella monipuolisia uravaihtoehtoja eli niihin kannattaa tutustua.

www.tammerbrands.fi