Uratarinat

Työn ytimessä: Hallintopäällikkö Inka Tikkanen-Pietikäinen

Inka Tikkanen-Pietikäinen kertoo työstään hallinnonalalla.

1) Taustasi: Miten päädyit alalle?

Olen taustaltani valtiotieteilijä. Yliopiston jälkeen hakeuduin virkamiesuralle, koska minua kiehtoi ja innosti hyvän hallinnon ideaali. Olen työskennellyt kohta 15 vuotta julkisella puolella hyvin erilaisissa työtehtävissä, ensin Kirkkonummen kunnassa ja viimeiset 3,5 vuotta hallintopäällikkönä Uudenmaan liitossa.

Uudenmaan liitto on tulevaisuuden tekijä 1,6 miljoonan asukkaan metropolimaakunnassa. Olemme alueen strateginen suunnittelija, aluekehitysviranomainen ja maakuntakaavoittaja. Maakunnan kansainvälisyys ja vetovoimaisuus sekä hyvinvoivat asukkaat ovat suunnittelu- ja kehittämistyössämme avainasemassa. Uudenmaan liitto on 26 kunnan kuntayhtymä, jonka tehtävät ovat lakisääteisiä.

2) Mitä työsi pitää sisällään?

Hallintopäällikkönä johdan Uudenmaan liiton henkilöstö- ja talouspalveluiden tuottamista yhdessä esimieheni kanssa. Toimin kahdeksanhenkisen tiimin lähiesimiehenä. Työni pääpaino on henkilöstöhallinnossa ja -johtamisessa. Käytännössä työ sisältää valmistelua, suunnittelua, organisointia, seurantaa ja kehittämistä.

3) Millaisia työpäiväsi ovat?

Työpäiväni ovat useimmiten vauhdikkaita. Tyypilliseen työpäivääni mahtuu palavereja, sähköposteihin vastaamista, kollegojen konsultointia sekä juoksevien asioiden hoitamista. Pyrin myös aina varaamaan riittävästi työskentelyaikaa enemmän syventymistä vaativille töille.

4) Mikä on parasta työssäsi?

Työni on mielenkiintoista, monipuolista ja haastavaa. Saan virtaa muuttuvista työtehtävistä ja uusien työkokonaisuuksien haltuunotosta. Koen, että tekemäni työ on hyödyllistä ja tuo lisäarvoa organisaatiolleni. Työpaikallani on myös hienot mahdollisuudet kehittää työtä ja työyhteisöä: täällä on tekemisen meininki, hyvä porukka ja innostunut henki.

5) Mikä on haasteellisinta työssäsi?
Ihmisillä on paljon ennakkoasenteita hallintoa kohtaan. Puhutaan yleistäen ”turhasta byrokratiasta” tai hallinnosta ”välttämättömänä pahana”. Hyvässä hallinnossa pyritään aina laadukkaisiin ja tehokkaisiin prosesseihin. Tärkeää on asioinnin nopeus, joustavuus ja yksinkertaisuus sekä ulkoisille että sisäisille asiakkaille. Toki julkishallintoa kokonaisuutena olisi varaa supistaa ja tehostaa.

6) Miten vietät vapaa-aikaasi?

Perheen kanssa. Kuntoani ylläpidän juoksemalla ja käymällä pilateksessa.

7) Miten neuvoisit alasta haaveilevaa?

Julkishallinnossa on loputtoman paljon mielenkiintoisia töitä ja urapolkuja. Ole sitkeä, utelias ja avoin. Uskalla heittäytyä ja hakeutua myös sellaisiin työtehtäviin, jotka ovat epämukavuusalueellasi. Hallinnon tehtäviin voi hakeutua mitä erilaisimmilla koulutustaustoilla ja työn oppii parhaiten tekemällä.