Työuran alussa

Tylsistyminen vie jopa uupumukseen

Työelämässä on uusi vitsaus: tylsistyminen. Tylsistyminen vaivaa erityisesti alle 36-vuotiaita, nuoria työntekijöitä.

Pitkäaikainen tylsistyminen työelämässä on ongelma, joka voi aiheuttaa vakavaa stressiä tai johtaa jopa työkyvyttömyyteen. Tylsistymisen arvioidaan kasvavan tulevaisuudessa. Työhön leipääntyminen voi pahimmillaan johtaa jopa burnoutiin.

Työterveyslaitoksen tutkija Lotta Harjun mukaan tylsistymistä ei ole aiemmin osattu edes tunnistaa ongelmaksi työelämässä, vaikka se voi heikentää merkittävästi työtehoa, aiheuttaa voimakasta stressiä ja johtaa työpaikan vaihtamiseen tai eläkkeelle hakeutumiseen. Korkeasti koulutettujen osuus tylsistyneistä voi jopa kasvaa, sillä omaa osaamista vastaavaa mielekästä työtä ei riitä kaikille.

Mistä tylsistymisen tunnistaa?

Tylsistymisen tunnistaa siitä, että inspiraatio ja innostus työntekoon ovat hakusessa ja työtehtävät tuntuvat turhauttavilta.  Lotta Harju löysi tuoreessa haastattelututkimuksessaan kolme tylsistymisen tyyppiä. Sitä varten haastateltiin 72 työntekijää ja esimiestä.

Tylsistymisen tyypit:

1. Jämähtäminen

Jämähtänyt henkilö kokee, että työ ei ole tarpeeksi haastavaa. Hän ei pääse käyttämään omaa osaamistaan eikä koe oppivansa töissä uutta. Työn tekeminen tuntuu pitkäveteiseltä.

2. Kiihtyvyys

Kiihtyvyyden kokemukseen voi liittyä jatkuva kiire, joka aiheuttaa kaoottisuuden tunnetta ja keskittymiskyvyttömyyttä. Työntekijästä tuntuu, ettei hän voi tehdä työtään hyvin. Toisinaan kiireen tunne voi johtua siitä, että työntekijä ei osaa organisoida omaa työtään. Joskus myöskään esimiehet eivät kykene organisoimaan työtä tai viestimään sen tavoitteita kunnolla. Silloin saattaa tuntua, että erilaisia vaatimuksia satelee sieltä täältä.

3. Epärytmisyys

Liika kontrolli, turha byrokratia ja jatkuvat keskeytykset aiheuttavat tylsistymistä. Työn epärytmisyys kuormittaa. Keskeytyksiä tulee niin asiakkaiden, työkavereiden, esimiehien, sähköpostin ja puhelin suunnalta. Liika kontrollointi häiritsee työn tekemistä eikä työntekijä pääse rauhassa uppoutumaan työhönsä.

Miten tylsistymisongelmaan kannattaa puuttua?

Ensin kannattaa pohtia, miten työstä voisi tehdä mielekkäämpää. Mitkä asiat omassa työssä ovat niitä, jotka antavat energiaa ja ylläpitävät sitä? Voiko rutiineja rikkoa? Kannattaisiko kokeilla jotain uutta? Voiko omia mielenkiinnon kohteita yhdistää työhön?
Mikäli omat pohdinnat ja konstit eivät vie asiaa eteenpäin, kannattaa keskustella esimiehen kanssa. Esimieheltä voi pyytää uusia haasteita tai mahdollisuutta tehdä etätyöpäiviä, jos kotona on helpompi keskittyä. Toisinaan ratkaisu voi löytyä myös työtehtävien vaihtamisesta eli työkierrosta. Ja jos sekään ei auta; edessä voi olla työpaikan vaihtaminen tai kouluttautuminen täysin uudelle alalle.

Lue lisää tylsistymisestä

Lähde: Työterveyslaitos, Iltasanomat