Työnhaku

Simulaatiotehtävät soveltuvuusarvioinnissa

Oletko ollut soveltuvuusarvioinnissa? Se pitää usein sisällään simulaatiotehtävän. Sillä tarkoitetaan toiminnallista harjoitusta, joka on suunniteltu muistuttamaan haettavassa työtehtävässä eteen tulevia tilanteita.

Työnhaku on todella pitkäjänteistä hommaa. Haastatteluun pääseminen on jo työvoitto, mutta siitä se vakuuttelu usein vasta alkaakin. Soveltuvuusarvioinneissa käytettävät simulaatiotehtävät antavat työnantajalle tietoa hakijasta ja hänen tavastaan työskennellä.  Arvioitavana olevan henkilön tehtävänä onkin eläytyä annettuun rooliin ja näyttää, miten hän toimisi annetuissa tilanteissa.

Simulaatiotehtäviin voi osallistua hakijan lisäksi yksi tai useampia avustajia, joiden tehtävä on esittää arvioitavan henkilön alaisia, esimiestä, asiakasta tai muita osapuolia. Ryhmäsimulaatioissa toimitaan usein yhdessä muiden soveltuvuusarvioinnissa olevien ihmisten  kanssa.

Simulaatiotehtävät mittaavat lähes aina henkilön heittäytymis- ja paineensietokykyä. Useimmiten myös viestinnälliset ja vuorovaikutustaidot ovat seurannan alla. Jotkut simulaatiot saattavat mitata myös strategista liiketoimintaymmärrystä, esimiestaitoja ja myyntitaitoja. On hyvä ymmärtää, että toisin kuin persoonallisuustestit, simulaatiot mittaavat ensisijaisesti henkilön työelämän taitoja. Simulaatioissa tehtävän suorittajan oletetaan toimivan parhaan kykynsä mukaan ja näyttävän valmiutensa suoriutua vastaavissa tositilanteissa.

Kannattaa siis yrittää parhaansa, vaikka simulaatiotilanne tuntuisikin epäluontevalta. Simulaatiot saatetaan myös kuvata. Arvioivan katseen alla tai kameran edessä esiintyminen tuntuu useimmista  kiusalliselta, joten simulaatiossa kannattaa yrittää keskittyä vain harjoitukseen. Tehtävään on hyvä suhtautua rennolla mielellä pieni pilke silmäkulmassa. Heittäydy rohkeasti!

Onnistunut simulaatio herättää usein tunteita. Esimerkiksi hankaliksi jo lähtökohtaisesti suunnitellut esimiessimulaatiot saattavat turhauttaa. Omia tunteita ei kannata säikähtää, mutta maltti on valttia. Tunnehallinta on nimittäin  yksi taidoista, joita simulaatioissa saatetaan testata. Simulaatiotilanteen jälkeen käydään lyhyt purkukeskustelu, jossa osallistujat voivat kertoa simulaation aikana heränneistä tuntemuksistaan.

Lähde: Tactus