Työnhaku

Piilo-osaajat edistää työllistymistä

Piilo-osaajat on Mothers in Business MiB ry:n kanssa yhteistyössä toteutettu positiivinen, iloisesti kupliva työnhakukampanja ja osaajagalleria.

– Kampanjan tavoitteena on hyödyntää kunkin osaajan omia verkostoja ja edesauttaa yhteisvoimin työllistymistä sekä osaamisen esilletuomista, sanovat Piilo-osaajista, sen toiminnasta ja kampanjan vetämisestä vastaavat Jaana Saramies ja Elina Pahta.

Idea sai alkunsa Jaana Saramiehen omasta työnhakuprosessista ja somekampanja toteutui haaveista sen ympärillä. Vertaistuki ja yhdessä tekeminen olivat jo näyttäytyneet Jaanalle positiivisessa valossa hänen järjestämissään MiB Tampereen työnhakumingleistä ja ajatus kollektiivisesta työnhakukampanjasta jäi itämään päähän.

MiB Tampereen aktiiviriveistä löytyi sattumalta myös Elina Pahta, josta löytyi hyvin nopeasti duoon toinen puolikas: tehotiimi oli valmis.

– Idean esittämisestä noin kuukaudessa olimme luoneet konseptin, ideoineet sivuston sisältöineen ja ulkoasuineen, tehneet esityksen MiBin hallituksen yhteistyöstä (ja saaneet sen!) sekä lanseeranneet sivuston! Piilo-osaajat onkin alusta asti ollut ketterä kampanja, innokkaat naiset kertovat.

Yli 18 000 sivulatausta

Kampanja on ollut vauhdissa toukokuun lopulta 2017 saakka ja sivusto on siinä ajassa kerännyt yli 18 000 sivulatausta ja osaajista jo viisi on löytänyt uuden paikkansa työelämässä.

– Piilo-osaajat on osa MiB Labia, joka on Mothers in Business MiB ry:n testilaboratorio uusille projekteille ja ideoille MiBin toiminnan kehittämiseksi ja laajentamiseksi. MiB Labin tarkoituksena on testata ideoiden toimivuus ennen laajempaa käyttöönottoa, samalla kuitenkin kannustaen jäseniä ja aktiiveja osallistumaan yhdistyksen eteenpäin viemiseen, Elina Pahta valottaa.

Jaana ja Elina eivät ole rekrytoinnin ammattilaisia, vaan innokkaita projektiosaajia, osaamisen kehittäjiä ja positiivisuuden puhaltajia. Molempien tausta on taloushallinnossa, mutta excelin pyörittämisen lisäksi heidän taitonsa taipuvat projektien vetämiseen, koordinointiin, viestintään ja somen valjastamiseen.

Tavoitteena työllistyminen

Piilo-osaajat on toistaiseksi tarkoitettu pirkanmaalaisille MiB ry:n jäsenille.

–  Alkuperäisestä ydinporukasta useampi on jo työllistynyt, mutta olemme samaan aikaan saaneet MiBin omista kanavista rekrytoitua uusia osaajia mukaan, esimerkiksi MiB Tampereen Facebook-ryhmästä sekä yllä mainituista työnhakumingleistä. Emme aina tunne uusia piilo-osaajiksi haluavia ja tulevia henkilökohtaisesti, vaan meitä yhdistää MiBin jäsenyys. Tämä entisestään lisää ja kasvattaa kampanjamme ja osaajajoukkomme näkyvyyttä, Elina ja Jaana kertovat.

Piilo-osaajat alkoi ajatuksesta tehdä yhteinen työnhaun some-kampanja. Hankkeen edetessä, nälkä on kasvanut: pelkän some-kampanjan lisäksi Piilo-osaajat tarjoa osallistujille eli osaajille omia tapahtumia.

– Tähän mennessä olemme päässeet kuulemaan piilotyöpaikkojen etsimisestä, koukuttavan blogin kirjoituksesta (koska jokaisen piilo-osaajan täytyy vuorollaan kirjoittaa yhteiseen blogiimme) sekä myynnillisten keinojen hyödyntämisestä työnhaussa. Viimeisimmäksi pääsimme oppimaan some-erottautumisesta työnhaussa. Kaikki nämä sekä jatkuva sisäinen keskustelumme ja viestintämme tukevat jokaisen omaa työnhakua, Jaana Saramies sanoo.

– Meillä on aktiivinen Slack-ryhmä, jossa keskustelemme eri aiheiden kanavissa niin kampanjan asioista kuin työnhausta yleisestikin, Elina Pahta vinkkaa.

Houkuttelevaa työnhakua

Elinan ja Jaanan tavoitteena on tehdä työnhausta yhtä houkuttelevaa ja hauskaa kuin työn tekeminenkin parhaimmillaan on. Jo nyt hankkeessa mukana olevat ovat kommentoineet saaneensa Piilo-osaajista paljon muutakin kuin tukea työnhakuun. Kampanja on lisännyt heidän työelämätaitojaan (mm. viestinnälliset taidot), laajentanut jokaisen omia verkostoja ja luonut siihen moniulotteisuutta sekä kasvattanut jokaisen piilo-osaajan luottoa omaan osaamiseensa. Piilo-osaajat haluaakin tukea osaajien työidentiteetin rakentamista ja rakentumista.

– Vaikka me molemmat vetäjät olemme nyt työelämässä - Elinalla on koko ajan ollut vakituinen työsuhde - ja itse juuri työllistyin, haluamme jatkossakin pyörittää Piilo-osaajia ja tukea näiden huikeiden osaajien työllistymistä. Alkuperäinen MiB Lab -hanke on määräaikainen syyskuun loppuun, mutta työstämme parhaillaan jatkoehdotusta MiBin hallitukselle, Jaana Saramies iloitsee.

Piilo-osaajat on saanut kannustavan ja innostuneen vastaanoton niin työnhakijoiden kuin rekryalan ammattilaisten keskuudessa.

– Tämä uudenlainen konsepti ja lähestymistapa kiinnostaa, ja tahdomme jatkaa tämän rakentamista vielä pidemmälle. Haluamme rakentaa tästä tunnistettavan brändin, jonka tuntevat niin työnhakijat kuin erityisesti rekrytoijat. Piilo-osaajat onkin jo onnistunut herättämään huomiota ja varsinkin tunteita. Tulevaisuudessa toivomme voivamme laajentaa Piilo-osaajia ja tarjota sitä myös Pirkanmaan ulkopuolisille työnhakijoille ja oman osaamisensa markkinoijille, Elina Pahta summaa.

www.piilo-osaajat.com

Kuva: Laura Tammisto / Studio Torkkeli