Palkka

Palkka loistaa poissaolollaan - 4 tavallista syytä siihen, miksi palkka puuttuu työpaikkailmoituksesta

Työnantajilta löytyy monta selitystä siihen, miksi ne eivät julkaise palkkaa rekrytointi-ilmoituksessa. Rekrytointipäällikkö Paula Åkerlund kannustaa työnantajia puhumaan palkasta heti kättelyssä, koska se sujuvoittaa rekrytointiprosessia.

Yrityssalaisuus, työkaverien kateus, epävarmuus tehtävän vaativuudesta – työnantajien selitykset ovat monet. Tässä jutussa Espoon kaupungin keskitettyä rekrytointipalvelua luotsaava rekrytointipäällikkö Paula Åkerlund kommentoi työnantajien yleisiä selityksiä palkan piilotteluun ja pohtii, miten asian voisi ratkaista molempien osapuolten kannalta paremmin.

Selitys 1: Palkka on yrityssalaisuus

Työnantaja voi jättää palkan pois työpaikkailmoituksesta, koska katsoo sen olevan liikesalaisuus.

Paula Åkerlundin mielestä palkka kannattaisi kuitenkin ottaa puheeksi jo rekrytoinnin ensi vaiheessa.

– Jos palkasta aletaan keskustella vasta työhaastattelussa ja osapuolet ovatkin ihan ääripäissä, hukataan kaikkien aikaa. Kyllä pelimerkkien on oltava selvästi esillä jo siinä vaiheessa kun aletaan herättää potentiaalisten hakijoiden kiinnostusta, hän sanoo.

Åkerlund pohtii, että palkan piilottelu voi herättää kysymyksiä yhtä lailla siitä, onko palkka niin korkea, että sitä ei kehdata julkaista kuin siitä, onko palkka liian matala kilpailijoihin verrattuna.

– Palkka viestii työn arvostuksesta, vaatimustasosta ja siitä, mitä palkattavalta työntekijältä odotetaan. Palkan ilmoittaminen antaisi hakijalle osviittaa näistä.

Åkerlund muistuttaa, että palkkatoiveen pyytäminen voi tuntua ikävältä erityisesti aloilla, joilla työntekijöistä on ylitarjontaa.

– Silloin hakija voi tulla myyneeksi osaamisensa liian halvalla ammattitaitoonsa nähden. Palkan pitäisi olla linjassa työn vaativuuden ja työntekijän kokemuksen kanssa.

Lue myös: Espoon kaupungin kiinteistönhoidon kesätyö yllätti positiivisesti.

Selitys 2: Palkka on TESin mukainen

Monesti työpaikkailmoituksessa kerrotaan, että työstä maksetaan TESin mukainen korvaus. Åkerlund pitää palkkahaitarin kertomista parempana vaihtoehtona, koska kaikki työnhakijat eivät voi mitenkään tietää, mitä TESin mukainen palkka käytännössä tarkoittaa.

– Meillä kaupungilla poikkeus on opettajien työpaikkailmoitukset, koska opettajien palkkajärjestelmä on niin mutkikas, että sitä olisi hankalaa avata lyhyessä ilmoituksessa. Opettajat tuntevat oman alansa palkkajärjestelmän sangen hyvin.

Selitys 3: Palkka herättää kateutta työkavereissa

Vaikka Åkerlund toteaa, että julkinen sektori ei voi aina kilpailla palkoissa yritysten kanssa, on hän iloinen julkisen puolen palkka-avoimuudesta.

– Meillä kenenkään ei tarvitse arvailla toisen palkkaa, koska samalla tehtävänimikkeellä tehtävästä työstä maksetaan samaa tehtäväkohtaista palkkaa, hän kertoo. Lisäksi julkisen palvelun toimijana kaupungin tehtäväkohtaiset palkat ovat julkista tietoa.

Hän arvioi, että työnantaja saattaa tarjota uudelle työntekijälle parempaa palkkaa kuin vanhoille ainakin silloin, jos yrityksellä on pulaa osaavista tekijöistä. Tällöin työnantaja pyrkii houkuttelemaan osaajia palkalla.

– Jos vanhoille työntekijöille maksetaan uusia huonommin, yrityskulttuuri ei ole kohdallaan, hän sanoo.

Selitys 4: Palkka määrittyy osaamisen mukaan

Joskus työnantajat jättävät palkan pois työpaikkailmoituksesta, koska eivät tiedä, kuinka osaavia ja kokeneita hakijoita saavat. Åkerlund ehdottaa ratkaisuksi palkkahaitarin ilmoittamista, koska haitarin sisään mahtuvat molemmat ääripäät.

– Yleensä palkalle on kuitenkin olemassa jonkinlainen budjetti, jonka sisään se asettuu.

Hän painottaa, että jos työpaikkailmoituksessa ei ole kerrottu palkkaa, tulisi tehtävänkuvauksen olla hyvin seikkaperäinen, jotta hakija pystyy sen perusteella arvioimaan tehtävän vaativuus- ja palkkatasoa.

– Jos työnhakijalle selviääkin työhaastattelussa, että työ on odotettua vaativampaa, onko hänen esittämänsä palkkatoive sitova, vai voidaanko keskustelu palkasta avata uudestaan, Åkerlund herättelee.

Lue lisää palkkaa käsitteleviä artikkeleita Oikotien sivuilta.

Palkan määrittäminen on työnantajan vastuulla

Åkerlund painottaa, että on työnantajan vastuulla ymmärtää työn arvo, määrittää sen vaativuustaso, seurata markkinaa ja hahmottaa, kuinka merkittäviä eri roolit ovat organisaation tulevaisuuden kannalta. Näiden pohjalta työnantaja pystyy arvioimaan sopivan palkkatason. Siksi palkan arvuuttelua ei hänestä pitäisi jättää hakijoiden tehtäväksi.

Tutustu eri alojen palkkoihin Oikotien palkkavertailussa.

Teksti: Liina Hurri

Toimittaja: Liina Hurri