Työuran alussa

Opiskelijan toimeentulotuki kesäaikana

Etkö saanut kesätöitä? Tiesithän, että opiskelija voi hakea Kelasta kesäksi perustoimeentulotukea, jos hän ei voi turvautua ensisijaisiin etuuksiin eikä saa kesätöitä.

Päätoimisen opiskelijan ensisijainen etuus on aina opintotuki. Ennen perustoimeentulotukeen turvautumista opiskelijan on lisäksi nostettava opintolaina, jos hänellä on oikeus siihen. Tämä koskee pääsääntöisesti kaikkia täysi-ikäisiä opiskelijoita.

Perustoimeentulotukea voi hakea

Opiskelija voi hakea Kelasta kesäajalle perustoimeentulotukea, jos hän ei voi saada ensisijaisia etuuksia tai turvata elantoansa muulla tavoin, kuten työskentelemällä kesällä. Jos opiskelijan opinnot jatkuvat syksyllä, hänen pitää ensisijaisesti hakea kesätöitä tai opiskella opintotuella kesäkuukausina.

Myös kesäopintojen ajalle on nostettava opintolainaa. Opiskelijan pitää tarvittaessa osoittaa esimerkiksi verkkopankista otetulla tiliotteella tai pankista saatavalla todistuksella, että hän on nostanut koko lukuvuodeksi myönnetyn opintolainan.

Jos opiskelijan opinnot jatkuvat syksyllä ja hän ei ole nostanut opintolainaa, hänen tulee nostaa kaikki nostettavissa olevat lainaerät elämisen kustannusten kattamiseksi kesällä. Opintolaina on nostettavissa 31.7. saakka.

Jos kesälle ei ole töitä tai opintoja

Jos perustoimeentulotukea hakeva opiskelija ei työskentele eikä saa opintotukea kesällä, hänen täytyy liittää hakemukseen:

Selvitys mistä hän on hakenut töitä ja

Selvitys siitä, ettei hän voi suorittaa valmistumista edistäviä opintoja kesällä.

Opiskelijan oma selvitys riittää, ja sen voi esittää hakemuksen Lisätietoja-kentässä, viestillä verkkoasiointipalvelussa tai suullisesti.

Valmistuvat opiskelijat

Jos valmistuvalla opiskelijalla ei ole työtä, hänen kuuluu ennen perustoimeentulotuen hakemista ilmoittautua TE-palveluihin työttömäksi työnhakijaksi sekä hakea työttömyysetuutta ja yleistä asumistukea. Työttömyysetuutta kannattaa hakea vasta viiden (5) päivän omavastuuajan jälkeen.

Myös lukiosta valmistuvan pitää ilmoittautua TE-palveluihin, että hän pääsee työllistymistä edistävien palveluiden piirin ja 21 viikon odotusaika työttömyysturvassa alkaa kulua.

Hae näin perustoimeentulotukea

Jos sinulla on edellytykset perustoimeentulotuen saamiseen, arvioi ensin tuen määrää perustoimeentulotuen laskurilla. Jos tuen saaminen on mahdollista, hae sitä Kelan asiointipalvelussa.
Toimeentulotuen palvelunumero 020 692 207 ma–pe klo 9–16.

Lähde: Kela