Etätyö

Onko etätyösopimuksesi kunnossa?

Etätyö yleistyy, mutta onko se huomioitu työsopimuksessasi?

Sopimustiedon älykkäillä sopimuspohjilla tämäkin onnistuu. Etätyösopimus kannattaa laatia, jos huomattava osa työstä tehdään muualla kuin työpaikalla. On hyvä muistaa, että etätyösopimus ei korvaa varsinaista työsopimusta, vaan ainoastaan täydentää sitä.

– Etätyösopimuksessa on hyvä määrätä ainakin siitä, kuinka suuri osa työstä on mahdollista suorittaa etänä. Toisekseen on hyvä määrittää tietyt viikonpäivät tai esimerkiksi tunnit päivästä, jolloin työtekijän tulee olla työpaikalla, Jaakko Laukia Sopimustieto.fi:stä sanoo.

Myös nämä asiat kannattaa sisällyttää etätyösopimukseen:

1. Työajan seuranta. Tuleeko työntekijän kirjata työtuntinsa ja työskentelyaikansa ja ilmoittaa ne työnantajalle? Miten se tehdään? Työajan seuranta on tyypillistä myös etätyössä. Tällöin on kuitenkin syytä pitää mielessä, että työhön soveltuvat samat työaikalain säännökset kuin työpaikalla tehtävässä työssä (esimerkiksi  työtunnit viikossa, ylityökorvaukset).

2. Työntekijän tavoitettavuus. Milloin työntekijän tulee olla esimiehensä tai esimerkiksi asiakkaiden tavoitettavissa?

3. Etätyössä käytettävät työvälineet. Mitkä kaikki työvälineet työantaja kustantaa?

4. Tietosuoja ja tietoturvallisuus. Miten työntekijän tulee varmistaa, etteivät liikesalaisuudet tai muut työnantajan näkökulmasta arkaluontoiset tiedot päädy sivullisten tietoon (tietokoneen säilytys, salasanasuojaukset).

5. Työergonomia. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa soveltuvin osin myös etätyön tarjonnassa. On siis syytä varmistua siitä, että työnteko-olosuhteet ovat asianmukaiset myös etätyössä (pöydät, tuolit, valaistus jne).

Sopimustiedon palvelussa yrityskäyttäjä voi tehdä sekä työsopimuksen että etätyösopimuksen – siis joko molemmat tai pelkästään toisen.

– Tavanomaiseen työsopimukseen voi palvelussamme yhtä lailla lisätä etätyötä koskevia ehtoja, jos tilanne on se, että etätöitä kyllä tehdään, mutta varsinaiselle etätyösopimukselle ei nähdä tarvetta. Kaikissa sopimusmalleissamme käyttäjä voi yleensäkin määrätä, haluaako suppean vai laajan version sopimuksesta, Jaakko Laukia sanoo.

Tutustu palveluun