Työllisyysnäkymät

Näitä ammatteja ei robotti korvaa

21.12.2015 klo 12:37

Teknologia kehittyy kokoajan ja roboteista on tulossa yhä suurempi osa ihmisen elämää. On ennustettu, että robotit tulevat jatkossa korvaamaan ainakin osan työtehtävistä.

Jopa 47:ää prosenttia työpaikoista uhkaa robotisaatio seuraavien 20 vuoden aikana, Merrill Lynch ennustaa raportissaan.  Suurimman lopettamisuhan alla ovat valmistavaan teollisuuteen ja palveluihin liittyvät työt. Silti raportissa muistutetaan, että robotit eivät kykene luovaan ajatteluun. Täten osa ihmisten suorittamista töistä eivät ole korvattavissa roboteilla.

Tutkimusorganisaatio World Academy for Arts and Sciencen tutkija Ian Pearson listasi kolme työtä, joita teknologia ei tule korvaamaan:

Opettaja

Opettajat ovat korvaamattomia, koska robotit eivät voi ymmärtää tai samaistua lapsiin. Pearsonin mukaan ihminen tulee aina olemaan robotteja parempi samaistumaan toiseen ihmiseen.

Poliisi

Turvallisuustehtävissä voidaan käyttää enemmän teknologiaa, mutta poliisien työ tullaan tekemään ihmisvoimin myös tulevaisuudessa. Poliisin työssä tarvitaan sellaista inhimillistä arvostelukykyä, jota ei voi korvata robotilla.

Johtaja

Erityisesti henkilöstöjohtajuus tai motivoiva johtajuus ovat turvassa roboteilta. Vaikka robotit voivat olla niin kehittyneitä, että ne osaavat hoitaa työn suunnittelun ja koordinoinnin, ongelmanratkaisun, valvonnan, suoritusten arvioinnin sekä informaation analysoinnin ja jakamisen, ihmistä ei näissäkään voi kokonaan korvata.

Lähde: Talouselämä