Työuran alussa

Näin suunnittelet urasi

Urasuunnittelussa keskeisiä asioita ovat itsetuntemus ja tiedon hankkiminen työelämän eri vaihtoehdoista.

Urasuunnittelu tulisi aloittaa itsetutkiskelusta; Mitkä ovat kiinnostuksen kohteeni? Minkälaiset ovat luonteenpiirteeni, taitoni ja kykyni? Millainen olen? Mistä pidän? Minkälaisessa ympäristössä viihdyn ja millaiseen tehtävänkuvaan sovellun?

Omat vahvuudet, voimavarat ja kehittämishaasteet kannattaa listata. Mieti myös, mikä itseäsi motivoi. Kun luontaiset työtavat ja ominaisuudet sopivat työhön, jota teet ja tavoitteisiin, joita kohti pyrit, on todennäköisempää, että viihdyt töissäsi ja koet työn tekemisen mielekkäänä. Myös arvot ovat tärkeä osa työelämää, ja keskeisessä roolissa, kun mietit millaista työtä haluaisit tehdä.

Harjoitukset, joiden avulla voit jäsentää urasuunnittelussa keskeisiä tai huomiotavia asioita ovat usein hyödyllisiä. Mind map on yksi vaihtoehto. Käytä luovuuttasi ja keskity johonkin urasuunnittelun osa-alueeseen kuten omiin vahvuuksiisi. Pohdi, mistä ne ovat tulleet ja missä näkyneet, millaisiin rooleihin olet päätynyt ja millaisiin haluaisit. Parhaimmillaan paperille tuotetut ajatukset voivat näyttää asioita uudenlaisessa valossa; niiden välille voi löytyä uudenlaisia yhteyksiä tai aiemmin tiedostamattomina olleet ajatukset voivat tulla yhtäkkiä näkyviksi. Jokin asia voi näyttäytyäkin merkittävämpänä kuin mitä olet aiemmin ajatellut tai sen merkitys voi pohdinnan myötä muuttua.

Ota selvää

Itsetuntemuksen lisäksi tarvitset tietoa työelämästä.  Pohdi myös erilaisia koulutusvaihtoehtoja – mikä on konkreettisesti mahdollista. Tärkeää tietoa saat jo alalla olevilta. Ota selvää sinua kiinnostavista aloista, työmarkkinoista ja työllistymismahdollisuuksista. Kovin tarkkaan ei työmarkkinoita kuitenkaan pysty ennustamaan, joten lähtökohtana tärkeintä on kuitenkin omien kiinnostusten ja piirteiden pohdinta ja tulkinta.

Verkot veteen

Jo urasuunnittelussa kannattaa huomioida myös omat verkostot. Kaikesta työkokemuksesta voi oppia ja työelämän erilaisista kontakteista voi olla hyötyä myös urakehitystä ajatellen. Verkostojen hyödyntäminen työnhaussa ei ole noloa eikä se vähennä oman ammatillisen osaamisen arvoa. Kontaktien avulla voit parhaimmillaan saada omaa osaamistasi paremmin näkyväksi myös uusia tehtäviä ja työnantajia ajatellen.

Uraa eteenpäin?

On hyvä miettiä valmiiksi omia toiveita uran mahdollisesta etenemisestä tai laajentamisesta. Tyytyväisyys ja uralla eteneminen ovat subjektiivisia kokemuksia - kaikilla on omat mittarinsa. Kyse on siitä, mikä kellekin on merkityksellistä ja tärkeää. Jollekin kehitys voi olla tehtävänkuvan laajenemista tai syvenemistä, toiset kaipaavat ylenemismahdollisuuksia. Monelle tyydyttävin asia on, että kokee työllään olevan merkitystä. Keskeistä on se, mitä ihminen itse arvostaa ja mitä pitää työssään ja elämässään tärkeänä, ja miten keskeisellä sijalla työ ylipäätään on kunkin elämässä.

Asiantuntija: Tiina Tarvainen, psykologi, Uudenmaan TE-toimisto

Satu Varjonen

Ammatinvalintatesti – Testaa mihin ammattiin sopisit