Työuran alussa

Miten korona vaikuttaa tulevien sukupolvien yrittäjiin?

Ihmisten varhaiset elämänkokemukset vaikuttavat heidän käyttäytymiseensä myöhemmin elämässä. Eletyt kokemukset vaikuttavat sitä voimakkaammin, mitä vähemmän niistä on aikaa. 

Yrittäjyys on ollut jo jonkin aikaa nousussa – on syntynyt paljon startupeja ja toisaalta ihmiset ovat halunneet olla “oman elämänsä pomoja” ja ryhtyneet freelancereiksi. Yrityksen perustaminen on ollut hyvä uravalinta. Vaikka yrittäjyyden riskit ovat aina olleet läsnä, ne ovat silti olleet myös hallittavissa. Poikkeuksellinen koronapandemia on kuitenkin saanut tämän asetelman muuttumaan. 

Tällä hetkellä tilanne on toinen, ja jo Helsingin keskustassa kävellessään voi kuulla ihmisten puhuvan konkursseista. Tällaista ei kuullut ennen, mutta nyt epäonnistumiset ovat enemmän ihmisten mielissä. 

– Uskon, että yrittäjyyden aikakausi tulee jatkumaan kaikesta huolimatta, mutta ihmiset ovat jatkossa sopeutuvaisempia pienyrittäjyyden riskeihin. Korona-ajasta mieleeni tulee 90-luvun lama, jonka jälkeen pienyrittäjyys uravalintana katosi pitkäksi ajaksi. Yrittäjyys heräili 2000-luvun alussa, mutta vasta 2010-luvulla yrittäjyydestä tuli uudelleen suosittua. Yrittäjyyden suosio näkyi etenkin siinä ikäryhmässä, jolla ei ole tarkkoja muistoja 90-luvun kriisistä, Tuomas Toivonen Holvista sanoo.

Koronakriisi ei ole muuttanut syitä ryhtyä yrittäjäksi, mutta yrittäjyyteen liittyy nyt entistä enemmän riskejä. Toiset toimialat toipuvat koronasta nopeammin kuin toiset. Entistä tärkeämpään rooliin nousevatkin yritysten kyky kehittää vahvat ja läheiset suhteet asiakkaisiin niin, että asiakkaat säilyvät rinnalla vaikeinakin aikoina.

– Koronan tuoma tietoisuus riskeistä ei ole pelkästään huono asia, sillä yrittäjäksi ryhtyvän on hyvä aina tiedostaa, että yrittäjyys on riski. Tämä tieto ei saa kuitenkaan lamauttaa, ja sitä vastaan voi onneksi taistella hyvällä suunnittelulla, Toivonen summaa.

Mitä nyt tulisi erityisesti huomioida?

Koronan aiheuttamien sulkujen kaltaisiin tilanteisiin on lähes mahdotonta varautua. Tällaiseen tilanteeseen  varautuminen on valtion tehtävä. Jotain voi kuitenkin ennakoida.

Yrittäjät tulevat jatkossa tarvitsemaan yhä enemmän heidän toimintaansa helpottavia palveluja ja verkostojen voimaa.

– Uskon, että erilaiset yrittäjyyttä tukevat palvelut tulevat olemaan entistä tärkeämmässä roolissa yrittäjille. Vaikka emme voi palveluilla poistaa yrittäjyyteen tai freelanceriuteen liittyviä riskejä, voimme jatkaa yrittäjyyden tarjoamista palveluna (Entrepreneurship-as-a-Service). Osana tätä, voimme auttaa pienyrittäjiä kestämään riskit ja tarjota heille neuvoja riskeiltä varautumiseen. Kun neuvot yhdistää toimiviin taloudenhallinnan työkaluihin ja kirjanpitopalveluun sekä yritystoiminnan pyörittämisen neuvoihin, syntyy kokonaisuus, jonka avulla voi suunnitella yrityksensä tulevaisuutta - ja varautua mahdollisiin yllättäviin tapahtumiin paremmin, Tuomas Toivonen kannustaa.

 

Holvi tarjoaa digitaalisia taloudenhallinnan palveluita pienyrittäjille ympäri Euroopan.