Kesätyöntekijälle

Mitä kesätyön jälkeen? – Näin hyödynnät kokemuksiasi parhaiten myös tulevaisuudessa!

Vastuullinen työpaikka

Kesätyöjakso on ohi, taskusta löytyy työtodistus ja palkka, CV:stä merkintä ja mielestä hyviä muistoja. Mutta mitä tästä eteenpäin? Vaikka kesätyöt päättyvät, työstä saatavien hyötyjen ei tarvitse rajoittua siihen hetkeen, kun kävelee työpaikan ovesta ulos!

S-ryhmän rekrytointiasiantuntija Riina Nuutinen ja S-Market Kuhmoisten marketpäällikkö Riikka Makkonen jakavat parhaat vinkkinsä, miten kesätyökokemusta voi hyödyntää tehokkaasti myös jatkossa.

Palaute kehittymisen apuna

Jo työjakson aikana on tärkeää reflektoida omaa osaamista ja oppimista yhdessä esimiehen, kollegan tai muun vastuuhenkilön kanssa. Tällöin on helpompi huomata, missä asioissa olisi vielä kehitettävää ja toisaalta iloita onnistumisista uusien haasteiden kohdalla. Palautteen saaminen ja pyytäminen on tässä avainasemassa.

– On hyvä pyytää kohdennetusti palautetta erilaisista työtehtävistä. Kun palaute liittyy selkeästi johonkin työtehtävään, siitä saa enemmän irti. Ja toisaalta on hyvä myös kysyä, mitä voisi vielä kehittää, Riikka Makkonen muistuttaa.

– Kannattaa puhua ääneen myös niistä asioista, jotka ehkä tuntuvat itsestä hankalilta. Kun pyytää apua ja lisäperehdytystä, hankalat tehtävät voivat kääntyä jo siinä kesän aikana voitoksi niin, että ne alkavatkin sujua ja niistä tuleekin ihan omia suosikkeja, hän kertoo. Töissä saadun palautteen voi vaikka kirjata itselleen ylös, jolloin työkokemusta pystyy reflektoimaan myös myöhemmin itsenäisesti, Riina Nuutinen neuvoo.

Tällöin palautteesta saatava hyöty ei jää kertaluontoiseksi, vaan kesän aikana tapahtunut kehityskulku on helpompi hahmottaa.

Apua työnhakuun tulevaisuudessa

Moni toivoo kesätöiltä lisää täytettä CV:hen tai esimerkiksi harjoitusta tulevia työhaastatteluja varten, mutta miten kesätyökokemusta olisi paras hyödyntää siinä vaiheessa, kun työnhaku on seuraavan kerran edessä?

– CV:tä kannattaa ehdottomasti ajatella taitojen näkökulmasta. Millaista osaamista olet kesän aikana kartuttanut ja mitä taustalta jo löytyy? Lisäksi se, mitä on oppinut ja missä haluaisi kesätyökokemuksen perusteella vielä tulevaisuudessa kehittyä, on hyvä tuoda esille mahdollisimman konkreettisesti, Nuutinen ohjeistaa.

Työhaastattelussa saattaa joutua kuvailemaan, millainen on työntekijänä. Jos työkokemusta on vain vähän, kysymys voi tuntua haastavalta. Tässä tilanteessa aiemmasta työpaikasta saatu palaute tulee tarpeeseen.

– Siinä voi esimerkiksi kertoa, että on asiakaspalveluhenkinen ja tehokas, tai näistä olen ainakin saanut kehuja viime vuonna esimieheltä. Tällaisten esimerkkien ja toiselta saadun palautteen kautta vastausta saa aina paremmin havainnollistettua, Nuutinen kertoo.

Silloinkin, kun kesätyökokemus ei ehkä täysin vastaakaan omia odotuksia, kannattaa muistaa, että kokemuksen karttuminen on aina hyödyksi. Tulevissa työnhakutilanteissa on helpompi määritellä, minkälaisia asioita itse arvostaa työsuhteessa ja kaipaa työelämältä. Sitä paitsi samat perusasiat harjaantuvat työssä kuin työssä.

– Työelämän pelisäännöt ovat tulleet tutuiksi, on ollut osa työyhteisöä ja päässyt harjoittelemaan tiimityöskentelytaitoja, nämä kaikki ovat missä tahansa työssä hyviä osaamisia, Makkonen muistuttaa.

Verkot vesille 

Verkostoitumisen hyötyjä työnhaussa korostetaan paljon. Mutta miten kesätyöjakson aikana ja sen jälkeen olisi paras toimia, jotta verkostoista olisi apua jatkossa? Nuutisen mukaan verkostoituminen kannattaa kesän aikana mieltää niin, että tutustuu rohkeasti työkavereihin, esimieheen ja muihin työyhteisön jäseniin, keskustelee työhön liittyvistä asioista ja kyselee esimerkiksi lisää vinkkejä kokeneemmilta työntekijöiltä. Yhteiset kahvihetket ja lounastauot ovat myös oivallisia tilaisuuksia päästä työyhteisöön paremmin sisälle.

– Kun on päässyt tutustumaan muillakin kuin vain työhön liittyvillä tasoilla, on luontevampi vaikka kysellä ihan vaan kuulumisia tai ilmaista halukkuutensa tulla töihin myös ensi kesänä. Samalla esimiestä tai muuta vastuuhenkilöä voi kysyä suosittelijaksi, Nuutinen vinkkaa.

– Varsinkin siinä uran alkuvaiheessa, kun työkokemusta ei ole vielä kovin paljoa, suosittelijalla voi olla iso merkitys työnhaussa ja muista hakijoista erottautumisessa. Sitä kautta esimies pystyy kertomaan vaikkapa työntekijän asiakaspalvelutaidoista, järjestelmällisyydestä tai periksiantamattomuudesta konkreettisin esimerkein, hän selittää.

Mikä musta tulee isona? 

Kesätyö on loistava tilaisuus päästä kurkistamaan työelämään ja näkemään, millaista työ itseä kiinnostavalla alalla on käytännössä. Se voi myös auttaa omien arvojen, tavoitteiden tai mielenkiinnon kohteiden määrittelyssä. Tulevia töitä ja opintoja on helpompi suunnitella, kun tietää paremmin, minkälaista työtä haluaisi tehdä.

– Sekin on hyvä tiedostaa, että jos jokin työ ei tunnu omalta eikä koe, että siihen haluaisi tulevaisuudessa keskittyä, pystyy työnhakua kohdentamaan jatkossa johonkin muuhun, Nuutinen muistuttaa.

– Työkokemusta kannattaa pohtia siitä näkökulmasta, mitä on tehnyt ja mistä on pitänyt. Onko tehnyt töitä yksin vai ryhmässä? Onko ollut työn aikana paikallaan vai liikkunut paljon? Kuuluuko työhön asiakaspalvelua, jotain tarkkaa tietokoneella tekemistä vai vaikkapa rahan käsittelyä? Tätä kautta voi lähteä tarkemmin mietiskelemään, minkälainen työ itselle sopii ja ennen kaikkea, mistä itselle syntyy sitä kipinää, jonka ansiosta on kivaa tulla töihin, Makkonen tiivistää.

Jos kesätyöpaikka on ollut erityisen mieluisa, kannattaa se tuoda esimiehelle ilmi jo työjakson aikana. Motivoituneelle työntekijälle voi hyvinkin löytyä jatkomahdollisuuksia opintojen oheen, välivuoteen tai vakituisena työntekijänä, mikä siivittää urakehitystä eteenpäin.

– Esimerkiksi meillä moni on löytänyt lopulta kutsumuksensa ABC:lla palveluvastaavan työstä, vaikka on opiskellut yliopistossa aivan toista alaa ja tullut kesätyöntekijäksi sillä ajatuksella, että kerää opintoihin rahaa. Mukava työporukka ja monipuoliset koulutus- ja uramahdollisuudet ovat lopulta imaisseet mukanaan, Nuutinen kertoo.

Teksti: Emma Järvi
Kuva: kuvituskuva

Artikkeli on toteutettu yhteistyössä S-ryhmän kanssa.