Työnhaku

Millainen on hyvä haastattelija?

Haastattelija, kuinka paljon mietit haastattelutilanteessa hakijakokemusta? 

Haastattelijan tehtävä on varmistaa, että hakijan mielenkiinto ja arvostus organisaatiota kohtaan kestävät vielä haastattelun jälkeenkin. Rekrytointiprosessi kaikkine vaiheineen vaikuttaa suuresti hakijakokemukseen, mutta haastattelu ensimmäisenä kohtaamistilanteena on hakijakokemuksen kannalta erityisen merkittävä.

Listasimme hyvän haastattelijan ominaisuuksia ja pohdimme miten omia taitojaan voisi kehittää haastattelutilanteessa.

Hyvä haastattelija pitää langat käsissään

Hyvä haastattelija vie haastattelutilannetta eteenpäin. Hän kysyy haastateltavalta haastattelun lopuksi, saiko hän sanottua sen mitä hän halusikin sanoa. On tärkeää ottaa esiin haastattelutilanteeseen liittynyttä jännitystä ja vaikutusta siihen, miten helpolta tai rennolta haastattelutilanne tuntui.

Haastattelun lopuksi voi pyytää hakijaa vielä kertomaan tai nostamaan esille haettavan tehtävän kannalta tärkeitä asioita, jotka eivät vielä ole tulleet puheeksi.

Panosta hakijakokemukseen

Hakijakokemus on hakijan omakohtainen, subjektiivinen kokemus tilanteesta. Se muodostuu tunteesta, vaikutelmista ja fiiliksistä, joita hakija kokee haastattelutilanteessa ja koko rekrytointiprosessin ajan. Jos selailee haastattelun aikana kännykkää tai on muuten poissaolevan oloinen, on hakijalle turha kertoa, että olet esimiehenä kuunteleva ja läsnä.

Ensivaikutelman voi tehdä vain kerran.  Hakijakokemus on tunnekokemus ja haastattelijan tehtävänä on luoda hakijalle positiivisia fiiliksiä, oli päätös hänen osaltaan mikä tahansa.

Kerro roolit

Haastattelun alussa haastateltavalle on hyvä kertoa osallistujien roolit tilanteessa ja avata haastattelun kulkua ja tavoitetta. Haastattelussa saattaa olla mukana useita henkilöitä, mutta heillä on hyvä olla yhtenevä linja haastattelutilanteessa. Haastattelu ja sen sujuva läpivienti viestivät hakijalle haastattelijan ammattitaidosta ja tiimityön sujuvuudesta.

Hyvä haastatteluilmapiiri

Hyvä ilmapiiri on edellytys haastattelun onnistumiselle, ja muovaa erityisesti hakijakokemusta.  Luottamuksen tunne ja rauhallinen ympäristö mahdollistavat avoimen keskustelun. Myös haastattelijan oma olotila on tärkeä tiedostaa; jäikö juuri päättyneestä tiukasta palaverista päälle ärtynyt olo tai painaako kiire päälle?

Oman haasteensa ilmapiiriin tuo useamman haastattelijan läsnäolo – parhaassa tapauksessa hakija pääsee näkemään tulevan tiiminsä tai työyhteisön jäsenten välistä yhteistyötä jo haastattelutilanteessa.

Asenne ja suhtautuminen

Haastattelijan asenne ja suhtautuminen hakijaan ovat haastateltavan silmin sama asia kuin organisaation tai rekrytoivan esimiehen suhtautuminen työntekijäänsä. Läsnäolo, kuuntelu, hakijan kunnioittava kohtelu, tilan antaminen ja hakijan kysymyksiin vastaaminen ovat haastattelutilanteen perusasioita – kuten kaikissa vuorovaikutustilanteissa.

Haastattelijan kannattaa ”mennä hetkeksi hakijan saappaisiin”. Mieti, mitä sinä hakijana toivoisit, mitä odottaisit, ja mitä ET haluaisi haastattelutilanteessa kokea?

Asiantuntijana: Senior Consultant, Milla Kansonen, Psycon.