Työnhaku

Kun vaihdat työpaikkaa

2.10.2013 klo 11:00

Tänä päivänä moni on tilanteessa, jossa työpaikan vaihtaminen on ajankohtaista. Mitä asioita työpaikan vaihtamisessa on hyvä ottaa huomioon?

Haastattelimme aiheesta työterveyspsykologi Pirjo Auttia Talin lääkärikeskus Aavasta: ”Aluksi on tärkeää määritellä näkökulma, josta asiaa katsoo. Erotteleva tekijä on se, onko kyseessä oma valinta vai ei.”

Mitä pitää huomioida, kun haluaa itse löytää uusia haasteita?

”Työpaikan vaihdon suhteen on ensin selvitettävä itselleen mitä tahtoo ja oltava oma-aloitteinen sen saamiseksi. Mahdollisuuksia kannattaa ensisijaisesti lähteä kartoittamaan läheltä eli omasta työpaikasta. ja vasta sitten nykyisen työpaikan ulkopuolelta, jos omassa työpaikassa ei ole etenemis- tai vaihtamismahdollisuuksia. Kannattaa hakea uutta työtä, jos tuntuu, että on pitkän aikaa polkenut paikallaan nykyisessä. Virka- tai vuorotteluvapaa voivat myös tarjota aikaa asioiden pohtimiseen.”

”Halu vaihtaa työtä voi liittyä myös johtamiseen tai ihmissuhteisiin. Jos yrityksessä on ongelmia johtamisen tasolla, ovi saattaa käydä. Jos on tuloksetta yrittänyt sopeutua ja muuttaa tilannetta, kannattaa harkita työpaikan vaihtoa.  Mikäli vaihtoa kuitenkin vielä epäröi, voi olla, että vanhassa työssä löytyykin vielä mahdollisia ratkaisuja. Työpaikan vaihdossa voi myös päätyä ojasta allikkoon. On myös niitä, jotka ovat palanneet takaisin vanhaan työpaikkaansa.”

Entä kun on tullut irtisanotuksi edellisestä työpaikasta?

”Irtisanotut ovat jonkinlaisessa kriisissä, koska itsetunto on saanut kolauksen. Uutta työtä ei ole varauduttu etsimään, joten pohdiskelutyötä ei välttämättä ole tehty etukäteen. Irtisanomisessa harmittaa usein se, että toinen on tehnyt ratkaisun omasta puolesta. Irtisanottu saattaa myös pohtia, mikä oli varsinainen, ”oikea syy” irtisanomiseen - johtuiko se pitkästä sairaslomasta, huonoista väleistä esimiehen kanssa vai siitä, että on liian kärkkäästi ilmaissut omia mielipiteitään. Ns. todellista syytä ei yleensä koskaan saa selville.”

”Irtisanomisen seurauksena tulevat surun ja vihan tunteet pitäisi käsitellä ennen uutta työtä. Surutyö on tärkeää, jotta vanhasta työstä voi päästää irti. Sen jälkeen on helpompi miettiä mitä uusi työ voisi olla. Surun ja vihan tunteista ylipääsemiseen auttaa aika. On yksilöllistä, kuinka kauan prosessissa menee - esimerkiksi samaan ajankohtaan mahdollisesti osuvat muut isot elämänkriisit vaikuttavat siten, että toipumiseen saattaa kulua pidempi aika.  Myös sillä on vaikutusta, onko aiempia kokemuksia vastaavista tilanteista ja kuinka pitkään on yhtäjaksoisesti työskennellyt samassa työpaikassa. Jos irtisanomisen on kokenut aiemmin, ihmisellä on jo entuudestaan valmiuksia asian käsittelyyn. Yt-neuvottelut voidaan hoitaa myös yrityksen taholta monin eri tavoin, jolloin vaikutus ihmiseen on hyvin erilainen.”

”Prosessia voi nopeuttaa hakemalla ulkopuolista apua tai prosessoimalla asiaa esimerkiksi muiden samassa tilanteessa olevien kanssa – jos puhuminen ei ole itselle luontaista, niin asiaa voi käsitellä vaikka kirjoittamalla, piirtämällä tai päiväkirjaa pitämällä. Jos tunteista ei pääse irti, puhutaan tunnelukkoon jäämisestä. Tämä tarkoittaa, että kriisin prosessoiminen ei etene ja ihminen jää kiinni tunteisiin, tällöin kannattaa hakea ulkopuolista apua.”

”Moni vanhempi ihminen myös miettii, saako enää töitä. On yhteiskunnallinen harha, että työnantaja haluaisi vain nuoria työntekijöitä. Tämä on todella sääli, koska uskomus ei oikeasti pidä paikkaansa. Tiedän monia kuusikymppisiä, jotka ovat ahkerasti hakeneet ja myös saaneet uuden työpaikan. Työtä on mahdollista saada, mutta motivaation pitää olla todella korkealla. On totta, että jotkut työnantajat arvostavat nuoria työntekijöitä, mutta on myös niitä, jotka arvostavat ikää ja sen myötä tullutta elämänkokemusta ja osaamista. On työnantajan etu, että yrityksessä työskentelee eri ikäisiä työntekijöitä."

Milloin työnhaku kannattaa aloittaa irtisanomisen jälkeen?

”Työnhaku kannattaa aloittaa heti kun kynnelle kykenee, koska kyseessä voi olla pitkä prosessi. Pahimmasta kriisistä yli pääseminen on kuitenkin tärkeää, koska työhaastattelijat aistivat herkästi vihan tunteet ja kesken jääneen suruprosessin.”

”Jos edellisestä työnhausta on kulunut kauan aikaa, niin kannattaa pyrkiä mahdollisimman moniin työhaastatteluihin. Näin saa kokemusta haastatteluista ja pääsee työnhakuun kiinni. Mikäli työn hakeminen ja ansioluettelon kirjoittaminen ei ole tuttua ennestään, apua saa mm. työnhakukursseilta.  Pahinta on passiivinen tila, johon saattaa jäädä, jos työnhakua ei aloita.”

Millainen on itselle sopiva työpaikka?

”Kaikille löytyy työpaikka, mihin oma persoona ja osaaminen sopivat. Hyvä työpaikka on sellainen, missä yrityksen arvomaailma on lähellä omaa arvomaailmaa ja työn sisältö on mieleinen. Ei kannata myöskään väheksyä hyvien kollegoiden ja positiivisen työilmapiirin merkitystä viihtymisen kannalta. Kannattaa myös miettiä, mitä työtehtävät pitävät sisällään, että ei tule yllätyksiä."

”Yrityksestä kannattaa ottaa mahdollisimman paljon selville netin ja tuttujen kautta etukäteen.  On hyvä yrittää hankkia ”sisäpiiritietoa” siitä, mitä yritys tekee, mitä siellä on meneillään, miten se toimii ja mitkä ovat sen periaatteet.  Työpaikan tunnelman pystyy myös aistimaan, mikäli työpaikalla kiertäminen on mahdollista esim. työhaastattelun yhteydessä. Monessa työpaikassa on nykyään avokonttorit, mutta avokonttorissa työskentely ei välttämättä sovi kaikille. Kaikki tällaiset käytännön asiat on hyvä myös huomioida.”

”Työpaikan sijainnilla on myös vaikutusta jaksamiseen. Vaikka työ olisi mielenkiintoinen, voi 2 tunnin työmatka käydä pidemmän päälle raskaaksi. Muun elämän yhteensovittaminen työmatkojen kanssa kannattaa huomioida. ”

Mitä olisi syytä huomioida, kun menee ensimmäistä kertaa uuteen työpaikkaan? Miten pitäisi käyttäytyä?

”Aluksi kannattaa tutustua rauhassa paikkaan. Jopa kummallisilta vaikuttaviin asioihin voi löytyä ihan fiksu peruste, kun malttaa odottaa. On hyvä olla avoimin, positiivisin ja aluksi myös uteliain mielin sekä asioita että ihmisiä kohtaan. Aktiivisuus on tärkeää, koska muut eivät voi tietää, millaista apua tarvitset ja missä asioissa kaipaat neuvoa. Opettele rauhassa uutta, selvitä työpaikan käytäntöjä ja tutustu ihmisiin.”

”Tänä päivänä pelätään asioiden esille ottamista mm. lisääntyneiden yt-neuvotteluiden takia. On kuitenkin työpaikankin etu, että uutena tilanteeseen tuleva työntekijä kertoo mielipiteensä. Myönteisyys, avoimuus ja ehkä vähän ihmettelevä asenne on parempi kuin kyseenalaistava ja kritisoiva."

Mitä työpaikan vaihtamisessa tai uuteen työpaikkaan mentäessä psykologisesta näkökulmasta tapahtuu?

”Työpaikan vaihtaminen on voimia vievä prosessi, vaikka se olisikin hyvä ja myönteinen asia ihmisen kannalta. Riippuu alasta sekä ihmisestä, mutta voi mennä vuosikin ennen kuin pääsee yritykseen ja sen käytänteisiin sisälle. Tämä voi näkyä esimerkiksi uupumuksena ensimmäisten työpäivien jälkeen. Uutta opeteltavaa tulee paljon. Siirtyminen kokonaan uudelle alalle voi joskus olla jopa helpompaa kuin siirtyminen saman alan sisällä. Saman alan sisällä siirryttäessä joutuu oppimaan pois vanhasta.”

Miten saan luotua suhteita uudessa työpaikassa?

”Ihmissuhteet ja sosiaaliset taidot ovat tänä päivänä työelämässä todella tärkeitä. Harva tekee työtä yksin ilman, että tarvitsisi muiden apua tai tukea. Aktiivisuus, kiinnostus ja tutustuminen on tärkeää – keitä uudet työkaverit ovat ja mitä he tekevät. Kannattaa antaa aikaa, käydä kahvilla ja lounailla ja mennä vapaa-ajan viettoihin mahdollisimman paljon mukaan. Jos olet ihan uusi työntekijä, ei kannata liikaa keskittyä työhön ja tinkiä kahvitauoista, vaan panostaa myös ihmissuhteiden luomiseen.”

”Ei haittaa, vaikka olisi vähän ujompi luonteeltaan. Tärkeintä on osallistua mahdollisimman paljon ja mennä porukan mukaan. Ei se tutustuminen ole välttämättä kiinni siitä, kuinka sosiaalinen tai avoin on. Oma tyyli kannattaa säilyttää.”

Entä jos en pääsekään sisälle porukkaan?

”Mieti, johtuuko se itsestä - toimiiko itse niin, että jää porukan ulkopuolelle vai näkevätkö muut uuden työntekijän jotenkin uhkana. Työyhteisöjä on erilaisia ja porukkaan mukaan pääseminen voi joskus viedä aikaa ja vaatia enemmän ponnisteluja. Kaikki työyhteisöt eivät ole yhtä avoimia. On iso juttu, jos jää porukan ulkopuolelle. Tarvittaessa asia kannattaa nostaa esille esimiehen kanssa – hän voi auttaa asiaa omilla toimillaan, esimerkiksi työjärjestelyillä. Ja jos esimies ei tee asioille mitään, voi aina kääntyä esimiehen esimiehen puoleen.”

Mitä listaisit ”muistilistalle” uuteen työpaikkaan liittyen?

  • Käsittele surun ja vihan tunteet ensin, jos taustalla irtisanominen
  • Selvitä uudesta työpaikasta mahdollisimman paljon; itse yrityksestä, työpaikan ilmapiiristä, työympäristöstä ja konkreettisista työtehtävistä.
  • Mieti, missä itse haluat tulevaisuudessa olla? Millaisessa paikassa haluat suurimman osan ajasta viettää?
  • Mene uuteen työpaikkaan avoimena, positiivisena ja uteliaana.
  • Varaudu siihen, että uuteen työhön sisään pääseminen sekä työtehtäviin että kollegoihin tutustuminen vie aikaa ja voimia.
  • Mikäli asiaan on mahdollista vaikuttaa, ei muita suuria elämänmuutoksia kannata tehdä samaan aikaan, kuten esimerkiksi aloittaa omakotitalon rakentamista. Elämänmuutoksiin ei toki voi aina itse vaikuttaa.
  • Vanhasta työpaikasta lähteminen kannattaa hoitaa siten, että kaikille osapuolille jää hyvä mieli.

Yhteistyössä:

i