Blogi

Hyvän suunnittelutyön vaikutukset ulottuvat pitkälle

Työn merkityksellisyys on vahvasti läsnä suunnittelualalla, jossa työn vaikutukset näkyvät monen ihmisen arjessa ja useiden vuosikymmenten päähän.

Kaupungistuminen isona trendinä kasvattaa liikkumisen suunnittelun tärkeyttä etenkin tiiviisti asutuilla alueilla. Esimerkiksi liikennesuunnittelijat tekevät merkittävää taustatyötä vauhdittaakseen sujuvaa siirtymistä paikasta toiseen, vähentääkseen liikenneruuhkia ja parantaakseen liikenneväylien turvallisuutta. Mitä älykkäämmin liikumme, sitä vähäisempiä ovat myös vaikutukset ympäristöön.

”Haluan suunnitella rohkeasti rakennettua ympäristöä”

Eero Kauppinen toimii suunnittelijana suunnittelu- ja konsultointiyhtiö Rambollissa. Työtehtäviin Rambollin Global Smart Mobility -yksikössä kuuluu muun muassa liikenteen suunnittelua ja etenkin joukkoliikenteen konsultointia.

Rambollilla Eero aloitti jo opintojen ohessa, ja valmistuttuaan diplomi-insinööriksi tehtävä vakinaistettiin Rambollin Tampereen toimipisteessä. Eero nostaa esille omien tavoitteiden merkityksen sekä työn jouston aikataulujen paineissa ja omaa arkea helpottaen.

– Haluan suunnitella niin rohkeasti rakennettua ympäristöä, että se muuttaa ihmisten näkemyksen kaupungeista ja liikkumisesta. Minulle on tärkeää, että näen kätteni jäljen, listaa Eero tavoitteitaan.

– Vaikka oma työni keskittyy Suomeen ja etenkin Tampereelle, kehitämme joukkoliikenteen osaamista myös kansainvälisesti esimerkiksi norjalaisten, saksalaisten ja singaporelaisten työkaverien kanssa. Videopalavereja pidetään aamuisin kymmenen aikaan, jotta norjalaiset ehtivät herätä ja jotta singaporelaiset eivät vielä ole nukkumassa.

Arvojen yhteensopivuus lisää työviihtyvyyttä

Työhaastatteluissa hakijoita kysytään usein arvoista sekä esitellään yrityksen arvoja. Tämä dialogi kannattaa käydä, sillä arvojen yhteensopivuus kasvattaa työssä viihtymistä ja helpottaa yhteisen tavoitteiden eteen toimimista.

– Oma näkemykseni ja Rambollin arvot sopivat yhteen. Rambollin perusarvoihin kuuluu edistää kestävää yhteiskuntaa, jossa luonto ja ihmiset kukoistavat.

– Pidän itseäni kestävän liikkumisen ja erityisesti raideliikenteen puolestapuhujana. Ilokseni olen ollut mukana muun muassa Tunnin juna -hankkeissa, Kansi ja Areenan liikennesuunnittelussa ja Tampereen raitiotien suunnittelussa.

Mielikuvitus tekee pitkän ajan tavoitteista näkyviä

Merkittävän kokoisten liikenne- ja infrasuunnittelutöiden aikajänne vaihtelee. Esimerkiksi kaupunkipyöriä voidaan suunnitella jo seuraavaa kesää varten, mutta joskus voi mennä 20–30 vuottakin ennen kuin näkee työn lopputuloksen.

– Siksi tarvitsen suunnittelutyössäni myös mielikuvitusta, mikä onkin oma haasteensa, toteaa Kauppinen hyväntuulisesti.

Milleniaalit kaipaavat työelämäänsä ennen kaikkea merkityksellisyyttä

Tämä on noussut kyselyissä ohi palkankin. Nuorena suunnittelijana myös Eero Kauppinen nostaa esille oman työn arvon sekä jatkuvan oppimisen tärkeyden.

– Mielenkiinto omaa alaa kohtaan on ensisijaisen tärkeää. Minua kiinnostaa vapaa-ajallakin nämä asiat ja yhteiskunnan kehitys. Tärkeää on myös ymmärrys siitä, ettei tarvitse osata kaikkea. Tiedon voi hakea digitaalisesti tai etenkin verkostojensa kautta.

– Uskon, että minun työni on juuri sellaista merkityksellistä työtä, jota sukupolveni työntekijät varsin mielellään tekisivät.

Lue tästä Merkityksellistä työelämää -artikkeli