Kesätyöntekijälle

Halton on vuoden 2022 vastuullisin korkeakouluopiskelijoiden kesätyöllistäjä: "Meillä pääsee kehittymään ja etenemään"

Oy Halton Group Ltd

Vastuullinen työpaikka

Vastuullinen kesäduuni -kampanjan puitteissa valitaan vuosittain vuoden vastuullisin korkeakouluopiskelijoiden kesätyöllistäjä. Vuonna 2022 kunniamaininta annettiin Halton Groupille, joka nostettiin opiskelijoiden toimesta esiin erityisesti ohjauksen, työtehtävien mielekkyyden ja onnistuneen hakijakokemuksen osalta.

Työuraansa aloittavalle opiskelijalle kesätyöt ovat osaamisen kartuttamisen kulmakiviä.

– Oman opiskeltavan alan ensimmäiset työpaikat antavat nuorelle osviittaa siitä, että valittu ala tuntuu itselle omalta. Kesätöiden keskiössä ovat ohjaus ja perehdytys. Mitä enemmän tukea opiskelija saa työhönsä, sitä vahvempaa ammatillista kasvua kesän aikana syntyy. Opinnoissa hankittu teoriaosaaminen voidaan valjastaa käytäntöön - mutta ei ilman kollegoiden tukea, kuvaili Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Veera Nyfors perusteita Haltonin valinnalle. 

Esihenkilöt menestyksen keskiössä

Halton Groupin HR Country Manager Johanna Suominen kiittelee menestyksestä organisaation esihenkilöstöä.

Olen itsekin suhteellisen tuore haltonlainen ja heti alusta asti olen tuntenut meille ominaisen läsnäolon, eli "Halton hengen".

– Sen aistii arjessa viikoittain ja olen tullut miettineeksi mitä täällä on tehty erityisen hyvin hyvän hengen luomiseksi, Suominen kuvailee.

Kysyttäessä, mistä Halton henki -koostuu Suominen vastaa uskovansa sen tarkoittavan välitöntä läsnäoloa, muulta henkilöstöltä saatavaa tukea ja tasavertaisuutta. Haltonilla ei ole merkittävää eroa prosesseissa riippumatta siitä, tuleeko henkilö kesäharjoittelijaksi, vai vakituiseksi työntekijäksi. Hakuprosessin eteneminen ja viestintä on mietitty tarkkaan, myös niiden ei valittujen henkilöiden osalta ja jokaiselle henkilölle rakennetaan esihenkilön toimesta perehdytysohjelma.

– Olemme perheyritys ja kliseisesti voisi sanoa, että olemme mielestäni perhe. Se lähtee niinkin itsestään selvästä asiasta, että kaikki tervehtivät toisiaan arjessa. Jos tarvitset tukea ja ohjausta, saat sitä. Olemme samalla viivalla, riippumatta siitä, mihin henkilöstöryhmään kuulut, Suominen alleviivaa.

Tasa-arvoista kohtelua läpi organisaation

Korkeakouluopiskelijoiden huomioimisen eteen ei siis lähtökohtaisesti Haltonilla ole tehty erityistoimenpiteitä, mutta huomioimalla jokainen yksilö tasa-arvoisesti, myös tämä Kesäduunitutkimuksen* tarkka ja kriittinen ryhmä, ovat antaneet Haltonille erinomaiset arvosanat.

– Esihenkilömme tekevät kovasti duunia ja heillä on halu ottaa kesätyöntekijät vastaan. Heille on kunnia-asia hoitaa esimerkiksi perehdytys hyvin. Meillä korostuu laaja-alaisuus, korkeakouluopiskelijoita on tuotannossa, tuotekehityksessä ja tukitoiminnoissa, eli oikeastaan kaikkialla. On hienoa, että olemme voineet työllistää tulevaisuuden osaajia laajasti ympäri taloa, Suominen tuumaa.

Laaja-alaisuus avaa myös ovia kesäharjoittelijan kehitykseen. Vaikka jokaiselle on suunniteltu työtehtävä, ei todellisuudessa jäädä kiinni ennalta määritettyihin spekseihin. Jos huomataan, että joku suoriutuu suunnitelluista tehtävistä erinomaisesti, tarjotaan hänelle haastavampia saappaita.

– Meillä pidetään huolta siitä, että jokainen kesätyöntekijä pääsee oppimaan. Jos opiskelet juuri sitä alaa, jossa olet kesätöissä, kehittymishalusi on valtava. ja Uskon, että opiskelijat imevät itseensä kaiken tiedon, mikä heille vain tarjotaan, Suominen painottaa.

Hän lisää, että on kaikkien etu, että kesätyöntekijät näkevät organisaation toimintaa laaja-alaisesti.

– Työsuhteemme ylipäätään ovat melko pitkiä ja pysyviä. Meillä on työmahdollisuuksia tuotannossa, työnjohdossa, projektien johtamisessa, myynnissä, viennissä, tukitoiminnoissa jne. Olemme myös hyvin kansainvälinen yritys.

Opiskelijat tuovat arkeen iloa, valoa ja intoa koko yhteisöön.

– Heillä on myös se kaikkein uusin tieto, eli keskustelemalla heidän kanssaan saamme arvokasta tietoa siitä, mihin suuntaan asiat ovat tulevaisuudessa menossa, Suominen hehkuttaa.

Kaikki vuoden 2022 Vastullisimmat työnantajat ja kunniamaininnan saajat. 

Kaikki Vastuulliset työnantajat.

Kuva: Jani Lappalainen
Teksti: Charlotta Forsberg