Työnhaku

Aukko CV:ssä – plussa vai miinus?

Aukot ansioluetteloissa voivat aiheuttaa päänvaivaa työnhakijalle ja kysymyksiä rekrytoijalle. Suorahakukonsultti Hanna Hellas K2 Searchista antoi vinkkejä CV:n aukkojen täyttämiseen.

Täytä aukot CV:ssä fiksusti

Aukko CV:ssä on saattanut joskus olla kauhistus ja edelleen niitä pyritään ymmärrettävästi välttämään. Kuitenkaan työttömyys tai muut tyhjiltä näyttävät pätkät ansioluettelossa eivät enää ole ammattirekrytoijien silmissä poikkeuksellisia. Ihmisten asenteet voivat elää sitkeästi ja tässä työorientoituneessa kansassa työhön – tai sen puutteeseen – liittyy edelleen vahvoja latauksia: Vaikka työttömyys on koskettanut tavalla tai toisella useimpia suomalaisia, työttömyyteen saatetaan edelleen liittää häpeän tunteita yksilötasolla.

Asian voi nähdä myös siitä näkökulmasta, että jokaiseen aukkokohtaan löytyy oma tarinansa samalla tavalla, kuin jokaiseen työsuhteeseen. Nämä taustatarinat voivat olla vähintäänkin yhtä mielenkiintoisia.

– Jos hakija on muuten sopiva työtehtävään, ei CV:n aukoilla tai työttömyydellä ole merkitystä. Se on olennaista, mitä työnhakija osaa. Ja jos hän on tehnyt työsuhteidensa välissä jotain mielenkiintoista, sen parempi, Hanna Hellas sanoo.

Määräaikaiset työsuhteet sekä pätkä- ja keikkatyöt ovat nykyään osa tavallista työelämää, kaikilla organisaation tasoilla.

– Ei siitä kannata hermostua, jos urapolku näyttää paikoin kiemurrelleen, pysähtyneen tai hypänneen muutaman askeleen sivuun. Etenkään, jos taustalta löytyy looginen tarina ja on ollut aktiivinen tavalla, mikä ei suoraan näy työhistoriassa, mutta minkä voi lisätä esimerkiksi kouluttautumisen alle.

Arjen irtiottoja

Työelämän irtiotot ovat monelle kaukainen haave: Omaehtoinen oravanpyörästä hyppääminen vaatii paitsi rohkeutta myös sopivaa tilaisuutta. Joskus oman alan ja mielenkiinnon kohteiden löytyminen vaatii kuitenkin tutusta ja turvallisesta irrottautumista. Sapatti- tai vuorotteluvapaa sekä myös työttömyys voivat parhaimmillaan antaa perspektiiviä ja tilaa miettiä elämää eri näkökulmista.

Selvää tietenkin on, että työttömyyden venyessä vuosiksi ajatukset voivat synkistyä. Jos työmotivaatio on kova eikä työpaikkaa etsinnöistä huolimatta löydy, kuka tahansa meistä turhautuu.

– Yllättäen se, mitä on tehnyt työsuhteiden välillä saattaa olla käänteen tekevä juttu, miksi tulee valituksi hakemaansa tehtävään, joten näitä kokemuksia ei kannata aliarvioida: Matka maailman ympäri, remontti, ammattiosaamista tukeva kurssi tms. Kaikki se, mistä on kiinnostunut ja mitä tekee työn ulkopuolella, kannattaa miettiä myös CV:nsä kautta, Hanna Hellas sanoo.

Miten selittää CV:n aukot?

Ole rehellinen

Jos sinut irtisanottiin tuotannollistaloudellisista tai jostakin muusta syystä, tuo se lyhyesti esiin ansioluettelossasi. Tarinat ”myyvät”. Valmistaudu ennen haastattelua kertomaan miten täytit ne ajanjaksot, jolloin et ollut palkkatöissä: Mitä opit äitiysloma-ajastasi, minkälaiseksi rakensit arkesi työttömyysaikana tai miksi otit vastaan kultaisen kädenpuristuksen.

– Me kaikki olemme erilaisia ja meillä on erilaisia haasteita elämässämme. Aukko työelämään voi olla seurausta sairaudesta, läheisestä huolehtimisesta tai mistä tahansa inhimilliseen elämään liittyvästä syystä. Älä pelkää olla avoin, tilannetajua unohtamatta. Ihan jokaista elämän yksityiskohtaa ei tarvitse eikä kannata kertoa.

Ole looginen

CV:ssä selkeys ja ytimekkyys ovat valttia. Koosta lyhyemmät pätkätyöt ja projektit oman otsikkonsa alle, jolloin ne on helpompi hahmottaa. Harmoninen eheä kokonaisuus tekee ansioluettelosta houkuttelevan ja luettavan.

Aukko CV:ssä – oliko se plussa vai miinus?

Hanna Hellaksen mukaan ei välttämättä kumpaakaan tai molempia. Riippuu tilanteesta. CV:tä tulee katsoa aina tapauskohtaisesti. Olennaisinta on se, miten ajanjaksot työelämän ulkopuolella on käyttänyt ja mitä on oppinut.

Tee CV täällä