Työnhaku

Asiattomat kysymykset työhaastattelussa

Asiattomista työhaastatteluista ilmoitetaan viranomaisille harvoin. Olisikin hyvä, että työnhakijat ottaisivat selvää omista oikeuksistaan työhaastattelussa.

Työhaastattelussa ei saa kysyä mitä tahansa. Perheeseen sekä muuhun henkilökohtaiseen elämään liittyvät kysymykset ovat kiellettyjä. Silti asiattomista työhaastatteluista ilmoitetaan viranomaisille ainoastaan muutamia kertoja vuodessa. Työnhakijan onkin hyvä tietää, että työhaastattelusta voi pyytää selvityspyynnön, jossa työnantaja selvittää valintaan kohdistuneet kriteerit.

Seurusteletko? Miksi edellinen parisuhteesi loppui? Milloin aiot hankkia lapsia? Miksi vasta silloin? Nämä kysymykset kysyttiin 21-vuotiaalta naiselta työhaastattelussa.

Työhaastattelussa keskityttiin lähes kokonaan henkilökohtaisiin kysymyksiin. Työnhakijan mielestä haastattelu tuntui todella ahdistavalta ja jälkeenpäin iski katumus, kun hän vastasi niin henkilökohtaisiin kysymyksiin. Haastattelutilanteessa saattaa hyvin usein tulla sellainen olo, että työnantaja on ns. hakijan yläpuolella, jolloin tulee vastanneeksi kysymyksiin, joihin ei tarvitsisi vastata.

Tiedätkö oikeutesi työhaastattelussa?

Aina etenkään nuoret työnhakijat eivät välttämättä tiedä, mitkä kysymykset työhaastatteluissa ovat kiellettyjä. Näissä tilanteissa haastattelijan on helppo saada tietoonsa epäoleellisia asioita.

Haastattelija ei saa kysyä mitä hän haluaa. Jos työhön kuuluu matkustelua tai työskentelyä ulkomailla, voi kysyä perheestä tarpeellisia järjestelyjä varten, mutta muuten niitä ei kysytä.

Asiattomat kysymykset ovat usein vaikeita väistää. Jos haastateltava jättää vastaamatta kysymyksiin, hänen mahdollisuutensa saada työpaikka saattavat vähetä. Kun työpaikalle on todellinen tarve, voi hakija puhua hätäpäissään henkilökohtaisistakin asioista.

Viranomaisille ilmoitetut ongelmalliset työhaastattelutilanteet liittyvät melkein aina sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

Työhaastattelun tulee olla asiallinen

Työhaastattelussa haastattelija selvittää hakijan kyvykkyyttä, motivaatiota ja joustavuutta. Haastattelun tulee aina olla asiallinen ja tasapuolinen molempia kohtaan. Tämä tarkoittaa sitä, että haastateltavaa ei saateta ahdistavaan tilanteeseen, eikä haastattelija ole tilanteessa ns.ylempänä.

Kielletyjä aiheita haastatteluissa ovat hakijan uskonto, ammattiliitto tai siihen kuuluminen, seksuaalinen suuntautuminen ja parisuhdetilanne.

Myös työnantajien on muistettava, että haastattelussa työnhakija arvioi mahdollista työnantajaa. Jos haastattelussa puhutaan asiattomaan sävyyn tai kysytään liian henkilökohtaisia kysymyksiä työnhakija voi perääntyä, jolloin hyvä osaaminen voi mennä työnantajalta ohi.

Asiattomasta käytöksestä työhaastattelussa kannattaa aina ilmoittaa tasa-arvovaltuutetulle, työsuojeluviranomaiselle tai ammattiliittoon.

Lähde: Yle