Asiattomista työhaastatteluista ilmoitetaan viranomaisille harvoin. Olisikin hyvä, että työnhakijat ottaisivat selvää omista oikeuksistaan työhaastattelussa.

Työhaastattelussa ei saa kysyä mitä tahansa. Perheeseen liittyvät ja muut henkilökohtaiset kysymykset ovat lähes aina kiellettyjä työhaastatteluissa. Silti asiattomista työhaastatteluista ilmoitetaan viranomaisille ainoastaan muutamia kertoja vuodessa. Työnhakijan on hyvä tietää, että työhaastattelusta voi pyytää selvityspyynnön, jossa työnantaja selostaa valintaan kohdistuneet kriteerit.

Seurusteletko sinä? Miksi edellinen parisuhteesi loppui? Milloin aiot hankkia lapsia? Miksi vasta silloin? Nämä kysymykset kysyttiin 21-vuotiaalta naiselta työhaastattelussa.

Työhaastattelussa keskityttiin tunnin ajan lähes kokonaan henkilökohtaisiin kysymyksiin. Työnhakijan mielestä haastattelu tuntui todella ahdistavalta ja jälkeenpäin iski katumus, kun tuli vastattua niin henkilökohtaisiin kysymyksiin. Haastattelutilanteessa saattaakin usein tulla sellainen olo, että työnantaja on ns. hakijan yläpuolella. Kaikkiin kysymyksiin ei silti tarvitse vastata.

Tiedätkö oikeutesi?

Varsinkaan nuoret työnhakijat eivät välttämättä tiedä, mitkä kysymykset työhaastatteluissa ovat kiellettyjä. Näissä tilanteissa haastattelijan on helppo saada tietoonsa epäoleellisia asioita.

Faktaa on, että haastattelija ei saa kysyä mitä haluaa. Jos työhön kuuluu matkustelua tai komennus ulkomaille, voi kysyä perheestä tarpeellisia järjestelyjä varten, mutta muuten ei.

Asiattomat kysymykset ovat usein haastavia väistää. Jos haastateltava jättää vastaamatta kysymyksiin, usein hänen mahdollisuutensa saada työpaikka vähenevät. Kun työpaikalle on todellinen tarve, voi hakija puhua henkilökohtaisistakin asioista.

Viranomaisille ilmoitetut ongelmalliset työhaastattelutilanteet liittyvät lähes aina sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

Työhaastattelun tulee olla asiallinen ja tasapuolinen

Työhaastattelussa haastattelija mittaa hakijan kyvykkyyttä, motivaatiota ja joustavuutta. Haastattelun tulee aina olla asiallinen ja tasapuolinen. Tasapuolisuus tarkoittaa sitä, että haastateltavaa ei saateta ahdistavaan tilanteeseen, eikä haastattelija ole tilanteessa ns. niskan päällä.

Kielletyt aiheet haastatteluissa ovat hakijan uskonto, ammattiliitto tai siihen kuuluminen, seksuaalinen suuntautuminen ja parisuhdetilanne.

Myös työnantajien on hyvä muistaa, että haastattelussa työnhakija arvioi samalla myös mahdollista työnantajaa. Jo työhaastattelu kertoo työpaikasta paljon. Jos haastattelussa puhutaan asiattomaan sävyyn tai kysytään liian henkilökohtaisia kysymyksiä työnhakijakin voi perääntyä, jolloin hyvä osaaminen voi mennä työnantajalta sivusuun.

Asiattomasta käytöksestä työhaastattelussa kannattaa aina ilmoittaa tasa-arvovaltuutetulle, työsuojeluviranomaiselle tai ammattiliittoon.

 

Lähde: Yle