Kesätyöntekijälle

Annetaanko teillä tarpeeksi palautetta? Oikeanlainen palaute auttaa jaksamaan ja ohjaa kesätyötä oikeaan suuntaan

" "
Vastuullinen työpaikka

Vuosittaisessa Kesäduuni-tutkimuksessa* korostuu kesätyöntekijöiden kaipuu palautteen saamiseen työstään, eikä ihme. Jokainen kaipaa palautetta tehdystä työstä, puhumattakaan uransa alkutaipaleella olevasta kesätyöntekijästä.

Kun työkokemusta ei ole vielä listattavaksi asti ja työelämän pelisääntöjä vasta opetellaan, voi palaute parhaimmillaan kannustaa ja ohjata nuorta kesätyöntekijää oikeaan suuntaan. Ei ole kuitenkaan aivan sama, milloin ja miten palautetta annettaan. Kiinnitetäänkö teillä tarpeeksi huomiota palautteen antoon ja sen laatuun?

Aika, paikka ja tyyli merkitsevät

Positiivinen palaute tsemppaa ja motivoi jatkamaan, kun taas rakentava palaute auttaa kiinnittämään huomiota seikkoihin, joilla työskentelyä voi tehostaa tai korjata. Vuoden 2020 Kesäduuni-tutkimuksen mukaan vain kolmasosa kesätyöntekijöistä koki saavansa säännöllisesti palautetta kesätyössään kollegoiltaan tai esihenkilöltään. Säännöllistä palautteen saantia arvostetaan, sillä se auttaa jaksamaan ja viihtymään työssä. Lisäksi se antaa kesätyöntekijälle tunteen siitä, että hänet on huomattu ja hänen panostaan arvostetaan.

Jotta työssä pystyy kehittymään, tarvitaan myös hyvässä hengessä annettavaa rakentavaa palautetta. Jatkuva virheistä huomauttelu ilman ratkaisuehdotuksia vie ilmapiiriä negatiiviseen suuntaan, joten tapaan, jolla palaute annetaan, tulee kiinnittää huomiota. Ei ole myöskään yhdentekevää missä hetkessä, ja kenen kuulleen palaute annetaan. Kesätyöntekijän kanssa on hyvä käydä säännöllisin väliajoin läpi kuulumisia ja tunnelmia sekä antaa aitoa, rakentavaa palautetta toista kunnioittaen.

Kehitä ja kannusta

Palautteenantoa voi kehittää yksinkertaisin toimin. Kalenteriin on hyvä varata aikaa esihenkilön ja kesätyöntekijän välisille keskusteluille ja kollegojen välistä palautteenantoa voi parantaa kannustamalla sen jättämiseen vaikkapa intran tai verkon välityksellä. Pienillä toimilla luodaan yhteishenkeä sekä positiivista, avointa ilmapiiriä.

Toimisiko teillä vaikkapa virtuaalinen kehuboksi tai yhteisesti kollegoiden kanssa jaetut positiiviset palautteet? Uusia käytäntöjä palautteen jakamisen kannattaa kokeilla rohkeasti, sillä on mahdotonta sanoa ennalta mikä toimii missäkin työyhteisössä. Kesätyöntekijöitä on myös hyvä kannustaa pyytämään aktiivisesti palautetta sekä antaa ilmi, että myös heidän antama palautteensa on arvokasta.

Esimerkiksi kuukauden työntekijän titteli motivoi jatkamaan samaan malliin ja jo pienikin kehu auttaa jaksamaan hymy huulilla. Kesätyöntekijät myös jakavat herkemmin huomioitaan ja palautettaan kesätyöstään, mikäli tähän kannustetaan alusta alkaen ja palautteen jättäminen on tehty helpoksi. Kesätyöntekijän kannalta on arvokasta, mikäli positiivinen palaute ei jää vain omaksi tiedoksi, vaan välittyy myös kollegoille sekä esihenkilötasolle, jossa päätökset työsuhteen mahdollisesta jatkosta tehdään sekä työtodistukset kirjataan.

Esimerkin näyttämisessä on voimaa, myös palautteen annossa!

*Vastuullinen kesäduuni -kampanjan puitteissa toteutetaan vuosittain Suomen suurin kesätyökokemuksia kartoittava tutkimus. Tutkimukseen saavat osallistua kaikki kampanjaan osallistuvat työnantajat. Vuonna 2020 Vastuullinen kesäduuni -tutkimukseen osallistui 114 kesätyönantajaa. Tutkimukseen vastasi kaiken kaikkiaan 6 404 kesätyöntekijää.