Taloushallinnon asiantuntija, Kirkon Keskusrahasto
  • Alkuperäinen julkaisupäivä 18.6.2024
  • Hae viimeistään 12.8.2024
  • Lähde: Työ- ja elinkeinotoimisto
Kirkon palvelukeskuksen taloushallinnon kahden henkilön asiantuntijatiimi kaipaa kolmatta asiantuntijaa täydentämään joukkoaan. Meille tärkeitä arvoja ovat yhteisöllisyys, avoimuus, kumppanuus ja osaaminen. Haluamme olla mukana kehittämässä seurakuntia sekä tekijöitä.

Oletko kiinnostunut tukemaan ja auttamaan kirjanpitäjiä ja reskontranhoitajia tehtävässään? Oletko hyvä tunnistamaan osaamisenkehittämisen tarpeita ja kehittämään palveluprosessin sisältöä toiminnan yhdenmukaistamiseksi? Haluatko kouluttaa, ohjeistaa ja perehdyttää prosessin työntekijöitä vuosikellon mukaisiin, uusiin tai muuttuneisiin työtehtäviin? Asiantuntijan työ on monipuolista ja ratkaisukeskeistä tekemistä, jossa pääset hyvin itseohjautuvasti kehittämään omaa osaamista ja taloushallinnon prosesseja.

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa ammatillista koulutusta (esim. merkonomi ja/tai tradenomi) ja riittävää osaamista kirjanpidon ja reskontrien työtehtävistä. Hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito on edellytys ja ruotsin kielen osaaminen katsotaan eduksi. Arvostamme aikaisempaa kokemusta projektityöskentelystä, prosessien kehittämisestä sekä innostuneisuutta ja kokemusta kouluttamisesta. Odotamme itseohjautuvaa työskentelyotetta, kykyä huomata kehittämistarpeita ja halua kehittää myös omaa työympäristöään.

Asiantuntijan pääasialliset tehtävät:
- Tukee ja ratkaisee prosessin ammattilaisten apuna erityistilanteita
- Kehittää prosessissa uusia ja muuttuneita työtehtäviä
- Tunnistaa kehittämistarpeita ja kehittää prosessia ja yhdenmukaistaa toimintaa
- Ohjeistaa ja kouluttaa sekä sisäisiä että ulkoisia asiakkaita
- Päivittää prosessien työohjeita
- Osallistuu asiakastiedotteiden kirjoittamiseen eri viestintäkanaviin
- Robotiikan ja automatiikan kehittämiseen osallistuminen
- Tekee tiivistä yhteistyötä prosessin järjestelmäasiantuntijoiden, järjestelmätoimittajan ja sidosryhmien kanssa
- Kehitysprojekteihin osallistumista ja pienempien projektien vetämistä
- Palvelutuotannon prosessitehtävät
- Muut esihenkilön antamat tehtävät

Tarjoamme sinulle:
- Monipuolisen tehtävänkuvan, jossa pääset kehittämään työn tekemisen tapaa
- Joustavat etätyömahdollisuudet ja liukuvan työajan: viikoittainen työaika 36h 15min
- Mahdollisuuden kehittää omaa osaamistasi säännöllisesti
- Kehittyvän ja kannustavan työyhteisön, missä tehdään työtä toisia tukien
- Kattavan perehdytyksen tehtävääsi
- Innostavan ja monipuolisen työympäristön, jossa voit kehittää omaa osaamistasi ja ammattitaitoasi säännöllisesti
- Kattavan työterveyshuollon, E-passin (liikunta, kulttuuri ja hyvinvointi) sekä ravintoedun toimipisteen sopimusravintolassa
- KirVESTES:n mukaiset hyvät lomaedut ja kokemuslisät

Voit tutustua vielä lisää asiantuntijan tehtävään lukemalla Lotan uratarinan https://kirkkorekry.fi/fi/tyoelamauutiset/uratarinat/palkitsevaa-asiantuntijaty%C3%B6t%C3%A4/ oheisen linkin kautta.

Palkkaus määräytyy Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 503 (peruspalkka 2801, 08 €/kk) mukaan, minkä lisäksi maksetaan kokemuslisää, joka perustuu valitun henkilön työkokemukseen. Tehtävässä sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun on 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tekemisestä esitettävä todistus siitä, että hän täyttää tehtävään ottamisen terveydelliset edellytykset.

Hakemukset pyydämme toimittamaan sähköisesti www.kirkkorekry.fi (työavain 2468) sivuston kautta 12.8.2024 klo 15 mennessä.
Hae työpaikkaa

Hae työpaikkaa osoitteesta https://www.kirkkorekry.fi/tyoavain/2468/fi_FI