Sähköinsinööri- tai teknikko Satakuntaan työnjohtotehtäviin.

RTK-Palvelu Oy