Omakynä

Miten tekoäly muuttaa rekrytointia?

Miten tekninen kehitys vaikuttaa omaan alaani? Tarvitaanko osaamistani enää jatkossa? Tämänkaltaiset kysymykset askarruttavat yhä useampaa asiantuntijaa monella toimialalla. Pohditaanpa hieman, miten tekoälyn vauhdikas kehitys vaikuttaa rekrytointiin.

Sopivien kandidaattien tavoittaminen on kautta aikojen ollut rekrytoinnin suurimpia haasteita. Joillakin aloilla on krooninen työvoimapula, eikä sopivia osaajia löydy pelkällä työpaikkailmoituksella välttämättä lainkaan. Toisiin työpaikkoihin voi puolestaan löytyä satoja hakijoita, eikä aika riitä millään kaikkien päteviltä vaikuttavien hakijoiden haastattelemiseen.

Tekoäly tuo paljon uusia mahdollisuuksia juuri työläimpien rekrytoinnin vaiheiden tehostamiseen. Algoritmeja voidaan opettaa tunnistamaan hakemuksista yhtäläisyyksiä aiemmin rekrytoitujen hyvien osaajien hakemuksiin tai analysoimaan videohaastatteluissa esimerkiksi kasvojen ilmeitä tai kielenkäyttöä.

Suuresta määrästä käyttäytymiseen ja kiinnostuksen kohteisiin liittyvää dataa voidaan hetkessä päätellä enemmän kuin vanhoilla työkaluilla missään ajassa. Isot toimijat, joilla käyttäjädataa on paljon, ovatkin avainasemassa myös tässä kehityksessä. Muun muassa Google, Facebook ja Amazon ovat jo vuosia kehittäneet omia rekrytointialgoritmejaan.

Tekoälyn soveltaminen ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Tekninen kehitys on huomattavasti nopeampaa kuin aiheeseen liittyvän eettisen ohjeistuksen kehitys, mikä aiheuttaa monenlaisia liiketaloudellisia ja juridisia haasteita. Nopea kehitys tarkoittaa myös väistämättä virheitä. Amazon joutui viime vuonna ottamaan askelia taaksepäin, kun sen rekrytointialgoritmi alkoi suosia miehiä. Tämä johtui yksinkertaisesti siitä, että miehiä oli koneoppimisen aineistossa huomattavasti enemmän kuin naisia.

Tekoälyyn liittyy myös useita myyttejä, kuten se, että koneet alkaisivat ajatella kuin ihminen. Todellisuudessa tekoäly ainoastaan toistaa ihmisen sille antamia tiedonhaku- ja laskentatehtäviä. Vaikka tekoälyn kehitys on erittäin nopeaa, sillä ei toistaiseksi pystytä jäljittelemään ihmismielen tietoisuutta lainkaan.

Tietokoneet ovat koko olemassaolonsa ajan avustaneet ihmistä toisteisissa matemaattisissa tehtävissä. Tekoäly tekee tätä samaa tehokkaammin kuin koskaan. Se ei kuitenkaan ole syrjäyttämässä inhimillistä älyä, vaan tukee sitä. Tekoäly ei jatkossakaan päätä uusista työkavereistasi, vaan on pikemminkin itse sellainen.

Uskon, että tekoälyn hyödyntämisen myötä rekrytoinnin ammattilaiset voivat jatkossa keskittyä entistä paremmin asiantuntemuksensa ytimeen – ihmisiin.