Blogi

Koetko sinä työsi merkitykselliseksi?

Oikotie Oy ja Meaningful Work Finland ry tutkivat suomalaisten kokemusta työn merkityksellisyydestä. Millaisia tuloksia tutkimuksessa saatiin? Entä mikä synnyttää kokemusta työn merkityksellisyydestä?

Kokemus merkityksellisyydestä syntyy jokaiselle yksilöllisellä ja erilaisella tavalla – joku kokee merkityksellisyyttä kohdatessaan ihmisiä bussikuskina tai kaupan kassalla, toinen auttaessaan ihmisiä terveydenhuoltoalalla ja kolmas taas löytää merkityksellisyyttä itsenäisestä tutkimustyöstä. Ulkopuolisen on vaikeaa määritellä, miten mielekkäänä ihmiset kokevat oman työnsä – ja toisaalta yhtä vaikeaa on määritellä myöskään jonkin työn arvoa ja vaikuttavuutta eli merkitystä isossa kuvassa.

Mistä työn merkityksellisyydessä on kyse?

Ihmisellä on perustavanlaatuinen tarve kokea oma olemisensa, elämisensä ja tekemisensä tavalla tai toisella mielekkäänä, arvokkaana ja merkityksellisenä.  Yksi luontainen tapa etsiä merkityksellisyyttä on oman työn kautta. Työn merkityksellisyys koostuu muun muassa kokemuksesta, että pääsee hyödyntämään omaa osaamistaan omien arvojen mukaisten ja arvokkaiden päämäärien edistämiseksi.

Meillä jokaisella on varmasti oma käsityksemme siitä, mitä työn merkityksellisyys tarkoittaa ja mistä se koostuu juuri minulle.  Puhuttaessa työn merkityksellisyydestä, on hyvä kuitenkin muistaa, että työ joka on merkityksellistä, arvokasta ja tärkeää isossa kuvassa, ei aina välttämättä tunnu mielekkäältä - ja päinvastoin.

Valitettavasti monimutkaisissa organisaatioissa ja yhteiskunnallisissa systeemeissä, yksilön käsityskyky työn lopullisista vaikutuksista ja merkityksestä on melko rajallinen - siksi esimiesten ja johtajien tehtävänä onkin tehdä näkyväksi tehdyn työn arvo ja merkityksellisyys. Parhaimmillaan työssä saadaan kohtaamaan sekä yksilön kokemus työn mielekkyydestä että työn vaikuttavuus ja merkityksellisyys isossa kuvassa.

Todellisuudessa asiat eivät ei ole aivan näin mustavalkoisia, mutta on kysy itseltäsi, kumpaa sinä ensisijaisesti kaipaat työltäsi: kokemusta työsi mielekkyydestä vai työn vaikuttavuutta ja merkitystä?

Miten merkitykselliseksi suomalaiset kokevat työnsä?

Tutkimme Oikotie Oy:n ja Meaningful Work Finland ry:n kanssa suomalaisten työikäisten kokemusta työn merkityksellisyydestä (n=1500). Suomalaisista työikäisistä 74% kertoo kokevansa oman nykyisen työnsä merkitykselliseksi. Naisten keskuudessa kokemus työn merkityksellisyydestä on hieman yleisempää kuin miesten keskuudessa ja iän myötä kokemus työn merkityksellisyydestä näyttäisi kasvavan.

Noin 60% suomalaisista kokee, että oma työyhteisö tukee merkityksellisyyden kokemuksen syntymistä ja 57% suomalaisista kokee, että oma esimies tukee kokemusta työn merkityksellisyydestä. Sen sijaan vain 43% suomalaisista työikäisistä kokee, että oman organisaation ylin johto vaikuttaisi positiivisella tavalla henkilökohtaiseen kokemukseen työn merkityksellisyydestä.

Merkityksellisyyden kaipuun tiedetään viimeisten vuosien aikana kasvaneen ja tutkimuksemme mukaan 68% kokeekin tärkeäksi, että oma työ palvelee jotain suurempaa tarkoitusta ja merkitystä. Mielenkiintoista on se, että 64% vastaajista kertoo työn merkityksellisyyden olevan yksi keskeisimmistä kriteereistä työpaikkaa ja työtä valittaessa.

Mutta mistä työn merkityksellisyys vastaajien mukaan syntyy? Tutkimuksemme mukaan työn merkityksellisyyden kokemus syntyy mm. muiden auttamisesta, palvelemisesta ja opettamisesta, työn hyödyllisyydestä itselle, asiakkaalle, työnantajalle ja yhteiskunnalle, elannon saamisesta, kokemuksesta, että on tarvittava ja hyödyllinen sekä siitä, että näkee oman työnsä lopputulokset.

Miten tehdä omasta työstään merkityksellisempää?

Omaa työtään voi pyrkiä tekemään itselle merkityksellisemmäksi ja motivoivammaksi muun muassa työtä tuunaamalla. Työn tuunaamisella tarkoitetaan oman työn muotoilemista itselle sopivammaksi ja mielekkäämmäksi. Työn tuunaaminen kannattaa kohdistaa muun muassa työn tekemisen tapoihin, omaan asenteeseen ja näkökulmaan sekä ihmissuhteisiin ja vuorovaikutukseen työssä - merkityksellisyys syntyy aina suhteessa muihin ihmisiin.

Työn tuunaamisen lisäksi on hyvä pohtia oman työn päämääriä ja tavoitteita: olenko edistämässä työni kautta sellaisia asioita, jotka koen tärkeäksi ja arvokkaaksi. Lisäksi kannattaa miettiä, miten omassa työssään voi varmistaa psykologisten perustarpeiden: vapauden, osaamisen kokemuksen, yhteenkuuluvuuden ja hyväntekemisen täyttymisen.

Merkityksellistä työtä sinulle!

Kirjoittaja Jaakko Sahimaa on organisaatiopsykologi ja Meaningful Work Finland ry:n toiminnanjohtaja. Jaakon missiona on tehdä suomalaisesta työelämästä entistä mielekkäämpää ja merkityksellisempää yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla.