Vastuullisuus

Rekrytoija: älä mokaa kesätyöpaikkailmoitusta!

Vastuullinen työpaikka

Onnistunut kesätyöpaikkailmoitus herättää oikeiden hakijoiden kiinnostuksen. Työpaikkailmoitus on työnantajan käyntikortti. Työpaikkailmoitus on viestintää, joka rakentaa mielikuvaa työnantajasta. Työpaikkailmoituksen perusteella harkitaan vakavasti haetaanko työpaikkaa, vai ei. Työpaikkailmoitus on syy jättää myös hakematta.

Mitä enemmän työnhakijalla on valinnanmahdollisuuksia, sitä enemmän arvioidaan työnantajaa ilmoituksen perusteella. Vastuullinen kesäduuni 2021 -tutkimukseen vastasi lähes 10 000 nuorta. Heistä noin puolet (52 prosenttia) kokivat saaneensa tarpeeksi tietoa kesätyöpaikkailmoituksesta.

Tutkimus osoittaa myös, että työnhakuvaiheessa kerätty informaatio vaikuttaa kesätyökokemuksen onnistumiseen. Jos lupaukset ja todellisuus eivät kohtaa, jää päällimmäiseksi tunteeksi pettymys.

"Nyt paikan saaneena huomasin, että työnhakuilmoitus ei täysin pitänyt paikkaansa tehtävien töiden osalta ja kun tästä mainitsin, niin sain vastaukseksi vaan, että se ilmoitus on samanlainen joka vuosi" kuvaili nainen, 21 vuotta avoimissa vastauksissaan.

Kiinnostava ilmoitus kertoo mitä kesätyönhakijalta odotetaan ja mitä hänelle tarjotaan? Se auttaa myös kesätyönhakijaa arvioimaan sopiiko hän tarjottuun tehtävään, työyhteisöön ja työnantajaan.

Mistä onnistunut kesätyöpaikkailmoitus rakentuu?

Hyvä työpaikkailmoitus = Ilmoitus, jonka perusteella mahdollisuus arvioida realistisesti,olisiko työpaikka itselle sopiva.

 

Työpaikkailmoituksen vieraannuttavat ominaisuudet

Mitä puolestaan kannattaa välttää kesätyöpaikkailmoituksessa?

  1. Puutteelliset tiedot, kuten epäselvä kuvaus työstä tai esimerkiksi puuttuvat palkkatiedot.
  2. Yksisuuntaiset kovat vaatimukset. Varmista, että vaatimukset suhteessa työnkuvaan ja tarjoamiinne mahdollisuuksiin/etuihin kohtaavat.
  3. Epärealistisuus. Suuret lupaukset herättävät epäilyksiä. Älä kuvaa työtä kaunistellen.
  4. Epämääräiset sanat. Vältä termejä, jotka eivät oikeasti kuvaa työn luonnetta (esim. näköalapaikka.)
  5. Persoonattomuus. Vältä täysin hajuttomia ja mauttomia ilmoituksia, jotka eivät erottaudu massasta. Älä myöskään käytä samaa ilmoitusta jatkuvasti eri tehtävissä, vaan personoi työpaikkailmoitus haettavaan tehtävään.