Vastuullisuus

Palkka-avoimuudella luodaan kuvaa yhteisestä onnistumisesta

Gofore

Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen.

Goforella palkka-avoimuus ei tarkoita ainoastaan palkkojen julkistamista. Digitalisaation asiantuntijayhtiössä käydään lisäksi aktiivista keskustelua siitä, mistä palkat oikeasti muodostuvat.

”Palkka-avoimuutta ei tehdä irrallisena knoppitietona, vaan se kytkeytyy siihen, että eletään ja hengitetään yhteistä onnistumista”, muistuttaa Goforen henkilöstöjohtaja Sanna Hildén.

”On hyvä ymmärtää, mikä luo edellytyksiä maksaa hyviä palkkoja. Kun onnistumme liiketoiminnassa, se näkyy myös palkkakehityksessä.”

Vuoden alussa digitalisaation asiantuntijayhtiö Gofore otti käyttöön oman yrityskohtaisen työehtosopimuksensa. Samalla Goforesta tuli alallaan ensimmäinen yhtiö, joka julkaisee sopimuksen omilla verkkosivuillaan.

Sopimuksen myötä Goforella siirryttiin uuteen palkkaratkaisuun, joka perustuu yhtiön kasvuun ja kannattavuuteen. Taustalla on ajatus siitä, että palkankorotukset peilaavat Goforen taloudellista menestystä.

”Keskustelemalla palkasta avaamme keskustelun myös oman liiketoimintamme logiikasta. On tärkeää ymmärtää, miten oma palkka kytkeytyy kokonaiskuvaan”, Hildén muistuttaa.

Kulttuurista käytäntöön

Työehtosopimus heijastelee laajemmin Goforen kulttuuria, jonka kulmakivenä on jo pitkään ollut läpinäkyvyyden kehittäminen. Yhtiö esimerkiksi julkaisee palkkatiedot sisäisesti koko henkilöstön nähtäville, kuitenkaan loukkaamatta kenenkään yksityisyyden suojaa.

”Käytännössä Goforen henkilöstökäsikirjasta löytyy säännöllisesti päivitettävä Excel-taulukko, jossa on rivejä yhtä monta kuin Goforella työntekijöitä. Kullakin rivillä on kerrottu tehtävä ja 100% työajan kuukausipalkka. Näin esimerkiksi Designer-nimikkeellä toimiva työntekijä voi verrata omaa palkkaansa kymmenien muiden samassa roolissa toimivien palkkoihin”, kertoo Goforen henkilöstöpäällikkö Laura Tero.

Anonyymin datan lisäksi intrassa on oma osionsa goforelaisten itsensä julkaisemille palkkatilastoille. Henkilöstölle ilmoitetaan mahdollisuudesta lisätä oma palkka muiden nähtäville, mutta tämä taas on täysin vapaaehtoista.

”Monesti työntekijät myös kannustavat toisiaan laittamaan palkkojaan näkyville. Osa päivittää tietojaan aktiivisesti, jos ovat vaikka saaneet palkankorotuksen, kun taas toiset saattavat ilmoittaa palkkansa taloon saapuessaan ja sitten antavat olla”, Tero kertoo.

Pois palkkakuopasta

Palkka-avoimuuden lisääminen on konkreettinen keino työelämän tasa-arvon edistämiseksi ja epäkohtien korjaamiseksi. Suomessa sukupuolten väliset erot palkoissa ovat kaventuneet liian hitaasti. Asian korjaamiseksi palkka-avoimuuden parantaminen on kirjattu myös nykyiseen hallitusohjelmaan.

Goforella peräänkuulutetaan avoimuutta osana reilua työyhteisöä, jossa hyssyttely ja salamyhkäisyys kuuluvat kauas menneisyyteen.

”Läpinäkyvyyden ansiosta huomaamme ylilyönnit ja toisaalta pystymme myös estämään alilyöntejä eli palkkakuopassa oleva löytää tiensä kohti keskiarvoa”, Hildén kertoo.

Goforen käyttämä listaus tehtäväkohtaisista palkoista sopii erityisesti organisaatioille, joissa kaikilla on yhteinen ymmärrys siitä, millaisia yhtäläisyyksiä ja eroja tietyn tehtävän alla olevissa rooleissa voi kuitenkin olla. Toisaalta Hildén myöntää, ettei vastaavanlainen avoimuus välttämättä sovi sellaisenaan kaikkiin kulttuureihin.

”Ensimmäinen askel on, että alamme rohkeasti puhumaan eri tehtävien palkkahaarukoista. Se luo positiivista näkymää siihen, mihin palkka voi vielä kehittyä vastuunoton myötä”, Hildén kannustaa.

Palkan vaikuttimet esille

Varovaisuus palkka-asioissa on ymmärrettävää. Organisaatioissa avoimuuden esteeksi voi koitua esimerkiksi huoli siitä, että palkkojen läpivalaisu synnyttäisi eripuraa ja painetta, jos jokainen haluaakin yhtäkkiä olla oman palkkahaitarin yläpäässä.

Hildénillä ja Terolla on neuvo tällaiseen huoleen. Jos tietojen avaaminen jännittää, tulisi palkkojen julkaisemisen lisäksi olla avoin myös siitä, millaiset periaatteet ylipäänsä ohjaavat palkan muodostumista. Esimerkiksi konsultoinnin kentällä aktiivisesti asiakastyössä ja projekteissa kiinni oleva henkilö on luonnollisesti hyvin arvokas yhtiölle. Se näkyy myös palkassa.

Avoimuus ajaa aina keskusteluun, ja siihen tulee olla valmis puolin ja toisin, Tero muistuttaa.

Jos yrityksessä on joukko ihmisiä, joilla on selkeästi matalampi palkka kuin toisilla, työnantajalla täytyy olla valmius käydä keskustelua tilanteeseen vaikuttavista syistä.

”Mikäli kuopille ja huipuille ei löydy perusteita, asia pitää korjata. Jos kerran palkkoja ei vielä ole pakko julkaista, niin hoidetaan ensin palkka-asiat kuntoon, ja julkaistaan tiedot sen jälkeen”, Tero kannustaa.

Lue vinkit palkka-avoimuuden edistämiseen!

 

Toimittaja: Väinö Vasara
Kuvaaja: Jonathan Melartin