Varhaiskasvatuksen opettaja, Kaitaanniittyn päiväkoti

Espoon kaupunki