Mielenterveyshoitaja Akuuttipsykiatria

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala