Työhaastattelu

Näin onnistut videohaastattelussa

Videoitu työhaastattelu voi olla kauhistus, mutta huolellisella valmistautumisella siitä selviää, vaikka aiempaa kokemusta ei olisikaan. Tärkeintä on, että olet oma itsesi!

Videohaastattelun kulmakivi on kuunteleminen. Kuuntele ensin kysymykset läpi, ja mieti sen jälkeen hetki mitä vastaat. Apuna haastattelutilanteessa ja vastauksen tueksi voi käyttää esimerkiksi 2-4 kohdan muistiinpanoja. Tällöin vastauksesta tulee looginen, eikä tarvitse jännittää nauhoittaessa muistaako mainita jokaisen asian tai yrittää keksiä vastausta kameran pyöriessä.

– Videohaastattelu vaatii loppujen lopuksi vähän taustatyötä, mutta tekniikan toimivuus on hyvä tarkistaa etukäteen. Kaiken kaikkiaan haastatteluja varten - olivat ne sitten kasvotusten tai videolla - kannattaa selvittää miten omaa osaamistaan ja persoonaansa saisi peilattua yrityksen kulttuuria vasten. Tällä tavalla voi tuoda itseään parhaiten esiin, Talent Scout Lauri Piispanen Reaktorista kertoo.

Hyvä videohaastattelu ei ole liian pitkä. Hyvä vastaus on noin kolmen minuutin mittainen. Niin sanottu pieni, alustava luonnostelutyö auttaa tässä. Liian lyhyt videovastaus ei kerro  tarpeeksi, kun taas sopivan mittainen vastaus kertoo, että hakijalla on taito tiivistää sanomansa.

– Videohaastattelu on mielestäni tehokas väline siksi, että se antaa useammalle hakijalle mahdollisuuden tuoda itseään ja osaamistaan esiin. Suurimmankin rekryorganisaation resurssit ovat rajalliset, eikä kaikkia hakijoita useinkaan yksinkertaisesti ehditä tapaamaan kasvokkain, Lauri Piispanen sanoo.

Piispanenkaan ei käytä videohaastatteluja joka kerta. Videohaastattelua saatetaan käyttää esimerkiksi tilanteessa, jolloin hakijan hakemus ei sisällä tehtävän kannalta olennaista työkokemusta. Arviolta noin 10% hakuprosesseista kulkee videohaastattelun kautta.

Videohaastattelu on ihan yhtä tärkeä kuin kasvokkain tapahtuva haastattelukin. Ensivaikutelman voi antaa vain kerran.

– Videohaastatteluun kannattaa suhtautua samalla tavalla kuin kasvokkainkin tapahtuvaan haastatteluun ja esimerkiksi kiroilu vaatii hyvää tyylitajua. Vaikka videohaastattelu saattaa tuntua jännittävältä tai epämiellyttävältä lisätyöltä, kannattaa muistaa, että videohaastattelukutsuja ei suinkaan lähetetä jokaiselle hakijalle. Olet siis onnistunut herättämään kiinnostuksen, ja sinusta halutaan kuulla lisää. Käytä mahdollisuus hyväksesi ja hurmaa videolla, Piispanen kannustaa.

Lue lisää blogista

Asiantuntijana: Talent Scout Lauri Piispanen, Reaktor.