Työhakemus

Motivaatiokirje: 7 vinkkiä joiden avulla vakuutat rekrytoijan

Motivaatiokirje on olennainen osa työnhakua ja voi olla se asia, joka erottaa sinut kilpailijoista ja vakuuttaa työnantajan valitsemaan juuri sinut. Se on tilaisuutesi esitellä persoonallisuuttasi, motivaatiotasi ja perustella, miksi juuri sinä olet oikea valinta kyseiseen työtehtävään. 

Kokosimme yhteen parhaat vinkit motivaatiokirjeen kirjoittamiseen, sisältäen esimerkkejä siitä, miten esimerkiksi motivaation voi osoittaa käytännössä.

Miksi motivaatiokirjeeseen panostaminen on tärkeää työnhaussa?

Koska samaan tehtävään hakevilla hakijoilla usein on samanhenkinen tausta ja näin ollen samansuuntainen CV, voi motivaatiokirje monesti olla se ratkaiseva tekijä, joka erottaa sinut muista hakijoista. Se antaa sinulle tilaisuuden tuoda esiin persoonallisuuttasi, hiljaista osaamistasii ja toiveitasi tulevaisuuden suhteen.

Kirjoittamalla kohdennetun motivaatiokirjeen, joka vastaa työnantajan tarpeisiin ja odotuksiin, osoitat, että olet tehnyt taustatyötä ja olet valmis sitoutumaan tehtävään.

Kaiken kaikkiaan, panostamalla motivaatiokirjeeseen osoitat ammattitaitoa, sitoutumista ja kiinnostusta työpaikkaa kohtaan, mikä voi auttaa sinua erottumaan kilpailijoista ja saamaan haluamasi työpaikan.

Lue lisää: Työhakemuksen tunnelma – ”On yhtä paha moka valehdella tekstin fiiliksellä kuin valehdella, että osaa jotakin, mitä ei osaa”

Miten kirjoitan hyvän motivaatiokirjeen? 

Listasimme muutamia vinkkejä, joiden avulla kirjoitat vakuuttavan motivaatiokirjeen:

1. Tutustu työnantajaan ja työpaikkaan

Ennen kuin aloitat kirjoittamisen, tee taustatyötä. Selvitä mahdollisimman paljon tietoa työnantajasta ja työpaikasta. Mitä enemmän ymmärrät heidän tarpeitaan ja odotuksiaan, sitä paremmin voit kohdentaa kirjeesi vastaamaan niitä.

2. Kokemusten ja saavutusten korostaminen

Kerro motivaatiokirjeessäsi konkreettisesti, miten oma kokemuksesi ja taitosi sopivat yhteen työtehtävän kanssa. Motivaatiokirjeessä ei kannata olla turhan vaatimaton. Älä pelkää tuoda esiin sellaisia saavutuksia, jotka ovat hyödyksi haettavan työtehtävän kannalta. 

Mainitse aiempia kokemuksia tai saavutuksia, jotka ovat valmistaneet sinua kyseiseen tehtävään. Voit esimerkiksi kertoa projekteista tai vastuutehtävistä, jotka ovat opettaneet sinulle tärkeitä taitoja ja joita haluat hyödyntää uudessa työpaikassa.

3. Ole ytimekäs

Pidä motivaatiokirjeesi lyhyenä ja ytimekkäänä. Työnantajalla on usein kiire, joten he arvostavat selkeää ja helposti luettavaa tekstiä. Keskity oleelliseen ja vältä turhaa toistoa.

4. Personoi motivaatiokirjeesi

Älä lähetä samaa motivaatiokirjettä usealle eri työnantajalle. Personoi kirjeesi niin, että se vastaa työpaikkailmoituksessa haettuihin kriteereihin. Yksilöllinen lähestymistapa osoittaa, että olet aidosti kiinnostunut juuri hakemastasi tehtävästä.

5. Näytä motivaatiosi

Kerro, miksi olet kiinnostunut juuri tästä työpaikasta ja miksi haluat työskennellä kyseisellä työnantajalla. Motivaation osoittaminen vaatii hakijalta avoimuutta ja aitoutta. Pyri välittämään selvästi, miksi haluat kyseisen työn ja miten se sopii omiin tavoitteisiisi ja kiinnostuksen kohteisiisi.

Voit esimerkiksi osoittaa motivaatiosi avaamalla omia intohimon kohteitasi ja kertoa, miten ne käyvät yhteen hakemasi tehtävän kanssa. Toinen tapa osoittaa motivaatiosi on peilata tehtävää omiin tulevaisuuden suunnitelmiisi. Kerro, miten näet itsesi kehittyvän ja kasvavan yrityksessä. Voit esimerkiksi mainita, että haluat oppia uusia taitoja ja haastaa itseäsi työssäsi sekä olla osa organisaatiota, joka tukee urakehitystäsi ja ammatillista kasvua pitkällä aikavälillä. 

 

6. Vältä kliseitä

Vältä liiallista kliseiden käyttöä motivaatiokirjeessäsi. Pyri käyttämään omaperäistä kieltä ja ilmaisua, jotka herättävät työnantajan kiinnostuksen, mutta ennen kaikkea, kuvastavat sinun persoonaasi. Anna työnantajalle mahdollisuus tutustua sinuun, aidosti. 

Lue lisää: Vältä nämä kliseet työhakemuksessa

7. Tarkista ja korjaa

Ennen kuin lähetät motivaatiokirjeesi, varmista että se on virheetön. Tarkista kielioppi, oikeinkirjoitus ja lauseiden selkeys. Pyydä tarvittaessa luotettavaa ystävää tai kollegaa lukemaan kirjeesi läpi ja antamaan palautetta.

Voit myös käytä oikolukutyökaluja, kuten Grammarlyä tai Microsoft Wordin oikolukua, mutta älä luota niihin sokeasti. 

Vinkkejä oikeinkirjoituksen ja kieliopin parantamiseen ovat esimerkiksi:

  • Lue teksti ääneen, jotta huomaat mahdolliset virheet tai epäselvät kohdat.
  • Tarkista erityisesti yleisesti tehdyt virheet, kuten yhdyssanat, välimerkit ja isot alkukirjaimet.
  • Vältä lyhenteitä ja epävirallista kieltä, kuten "btw" tai "lol".
  • Rakenne ja loogisuus: Varmista, että motivaatiokirjeen kappaleet etenevät loogisesti ja jokainen kappale keskittyy yhteen aiheeseen. Tarkista myös, että kappaleiden järjestys on johdonmukainen ja helppo seurata.
  • Sisältö: Tarkista, että olet käsitellyt kaikki tärkeät asiat ja ettet ole unohtanut mitään oleellista. Samalla varmista, että et ole toistanut itseäsi turhaan.

Motivaatiokirjeen sisältö: vinkkejä vakuuttavan motivaatiokirjeen kirjoittamiseen 

Miten motivaatiokirje olisi hyvä jäsennellä? 

1. Johdanto

Aloita motivaatiokirjeesi vahvalla ja tarttuvalla johdannolla, joka herättää työnantajan mielenkiinnon. Voit esimerkiksi kertoa lyhyesti, miksi olet kiinnostunut kyseisestä työpaikasta tai miten olet kuullut yrityksestä.

2. Esittely

Seuraavaksi esittele itsesi lyhyesti ja kerro hieman taustastasi. Voit mainita esimerkiksi koulutuksesi, työkokemuksesi ja erityistaidot, jotka liittyvät kyseiseen työtehtävään.

3. Motivaatio

Kerro motivaatiokirjeessäsi, miksi olet kiinnostunut juuri tästä työpaikasta ja miksi haluat työskennellä kyseisen työnantajan kanssa. Näytä aito intohimosi ja kiinnostuksesi kyseistä tehtävää kohtaan. Vinkkejä motivaation ilmaisemiseen löytyy aiemmin tästä artikkelista.

4. Soveltuvuus

Korosta motivaatiokirjeessäsi, miten omat kokemuksesi, taitosi ja persoonallisuutesi sopivat yhteen kyseiseen työtehtävän ja yrityksen kanssa. Nosta esiin konkreettisia esimerkkejä ja saavutuksia, jotka osoittavat soveltuvuutesi tehtävään.

5. Sitoutuminen

Näytä motivaatiokirjeessäsi, että olet valmis sitoutumaan tehtävään ja työnantajan kanssa työskentelyyn. Voit esimerkiksi mainita, miten olet valmis oppimaan uutta ja kehittymään työssäsi tai miten ja miten näkisit urasi kehittyvän kyseisessä yrityksessä.

6. Päätös

Päätä motivaatiokirjeesi vahvaan lopetukseen, jossa kiität työnantajaa mahdollisuudesta hakea kyseistä työpaikkaa ja ilmaiset innostuksesi kuulla heistä pian.

Yleisiä virheitä ja sudenkuoppia motivaatiokirjeen kirjoittamisessa

Vaikka motivaatiokirje voi olla tehokas työnhakuväline, on tärkeää välttää yleisiä virheitä ja sudenkuoppia, jotka voivat heikentää sen vaikutusta ja mahdollisuuksiasi saada haluamasi työpaikka. 

Listasimme alle muutamia yleisiä virheitä, joita kannattaa välttää:

1. Kliseiden käyttö

Yksi yleisimmistä virheistä on käyttää liian yleispäteviä lausuntoja motivaatiokirjeessä. Vältä kliseitä ja liian yleisiä ilmaisuja, kuten 

"Olen motivoitunut ja ahkera työntekijä". Tämä on yleinen klisee, joka ei todellisuudessa kerro paljoakaan sinun motivaatiostasi tai taidoistasi. Sen sijaan voit esittää esimerkkejä tilanteista, joissa olet osoittanut ahkeruutta ja motivaatiota.

"Olen tiimityöskentelijä ja hyvä kommunikoimaan." Vaikka nämä olisivat totta ja ovat tärkeitä taitoja, ne ovat myös yleisiä ja kliseisiä. Kerro mielummin, mikä tekee sinusta hyvän tiimityöntekijän tai miten kommunikaatiotaitosi ovat edesauttaneet onnistumista aiemmissa tehtävissäsi. 

"Olen aina ollut kiinnostunut liike-elämästä/teknologiasta/kehitysyhteistyöstä."  Tällainen yleinen lausunto ei anna paljon tietoa sinun todellisista kiinnostuksen kohteistasi tai motivaatiostasi. Sen sijaan voit kertoa, miten olet tutkinut tai osallistunut kyseiseen alaan liittyviin projekteihin tai tapahtumiin. Tai vaikkapa miksi olet päätynyt opiskelemaan tiettyä alaa.

"Haluan haastaa itseni ja oppia uutta."  Vaikka tämä voi olla totta, se ei anna paljon lisäarvoa motivaatiokirjeelle. Niin haluaa moni muukin.  Kerro mieluummin konkreettisista esimerkeistä siitä, millaisia asioita haluaisit oppia uudessa tehtävässä ja mihin suuntaan haluat kehittää omaa osaamistasi.

"Olen täydellinen ja sopiva tähän tehtävään." Vaikka itsevarmuus on plussaa, voi tällainen lausunto vaikuttaa ylimieliseltä ja epäaidolta. Sen sijaan voit korostaa omia vahvuuksiasi ja miten ne sopivat yhteen työtehtävän vaatimusten kanssa.

2. Puutteellinen kohdentaminen

Toinen yleinen virhe on lähettää yleinen motivaatiokirje, joka ei ole kohdennettu kyseisen työnantajan tai työpaikan tarpeisiin. Älä lähetä samaa kirjettä kaikkiin hakemuksiin, vaan personoi se jokaiselle työnantajalle erikseen.

3. Liian pitkä tai lyhyt motivaatiokirje

Pyri pitämään motivaatiokirje yhden sivun mittaisena. Liian pitkä teksti voi olla raskasta lukea ja pääviesti saattaa hukkua yksityiskohtiin. Liian lyhyt teksti taas voi antaa vaikutelman, että et ole panostanut kirjeeseen kunnolla.

4. Puutteellinen oikoluku ja räikeät kielioppivirheet

Räikeät virheet motivaatiokirjeessä voivat johtaa siihen, että sinusta jää välinpitämätön kuva työnantajalle. Tarkista kielioppi, oikeinkirjoitus ja lauseiden selkeys. Jos olet epävarma, pyydä avuksi ystävää tai perheenjäsentä. 

Fantastista, että olet nähnyt vaivaa ja käyttänyt aikaa lukeaksesi artikkelin motivaatiokirjeen kirjoittamisesta. Nyt on aika laittaa kynä, tai näppäimistö, sauhuamaan! Muista, että motivaatiokirje on mahdollisuutesi loistaa ja erottua muista hakijoista. Älä epäröi näyttää omaa persoonallisuuttasi ja ainutlaatuisia vahvuuksiasi - ne ovat juuri se, mikä tekee sinusta houkuttelevan kandidaatin. Jatka rohkeasti eteenpäin ja anna luovuutesi loistaa. Onnea matkaan!