Talous ja raha

Yrityksillä yhä paremmat kasvunäkymät

19.10.2016 klo 7:00

Ilmarinen ennustaa, että Suomen talous kasvaa vuonna 2016 yhden prosentin ja vuonna 2017 noin 1,5 %.

Kasvu tulee kotimaisesta kysynnästä ja etenkin rakennusinvestoinneista. Yksityisen kulutuksen osuus bkt:sta on kasvussa; vuonna 2016 se on 65 %. Vienti kasvaa maltillisesti vuonna 2017.

Kotitalouksien ostovoimaa tukevat nyt yrittäjä-, pääoma- ja eläketulojen kasvu sekä hallituksen vuodelle 2017 lupaamat tuloverokevennykset. Viennin kasvun mahdollistuu Suomen kilpailukyvyn kohenemisen myötä, joka johtuu työvoimakustannusten laskemisesta.

Ilmarisen mukaan yritysten kasvunäkymät ovat paremmat kuin moneen vuoteen. Sitkeä taantuma olisi arvioiden mukaan päättymässä ja kysyntä kasvamassa niin kotimaassa kuin vientimarkkinoilla. Ilmarinen arvioi viennin kasvuksi 3 % vuonna 2016. Työttömyysasteen arvioidaan laskevan 8,6 prosenttiin.

Lähde: Kauppalehti