Työhyvinvointi

Yrittäjillä tahtoa huolehtia itsestään - esteinä työmäärä & tuen puute

21.11.2017 klo 14:00

Naisyrittäjät tunnistavat omasta terveydestään huolehtimisen merkityksen työssä jaksamiselleen ja työkyvylleen. Tämä käy ilmi Työterveyslaitoksen Naiset työssä – Yrittäjinä toimivien naisten työkyvyn ja terveyden edistäminen työpaikoilla yhdessä heidän kanssaan -hankkeessa tehdyistä kyselyistä ja ryhmäohjauksen videoaineistoanalyysistä. 

– Lähtökohdat kestävälle muutokselle ovat hyvät, hankkeen projektipäällikkö, tutkija Kirsi Timonen Työterveyslaitokselta sanoo. – Työkyvyn edistäminen lähtee liikkeelle oman asenteen muutoksesta ja omien tietojen ja taitojen lisääntymisestä. Muutosta edistää lähipiirin kannustus ja vertaisilta saatu tuki.

Yrittäjät hyötyvät tuesta

Naiset työssä -hankkeen kyselyyn vastanneista yrittäjistä yli 80 % palautuu luonnon, ulkoilun ja liikunnan avulla. Vastanneet yrittäjät työskentelevät keskimäärin 47 tuntia viikossa.

– Kiinnostusta oman työkyvyn edistämiseen on, mutta valitettavasti omasta itsestä huolehtiminen usein unohtuu kiireen ja yrittäjän haasteiden pyörremyrskyssä. Yrittäjät näyttävät kyselyn tulosten perusteella hyötyvän tuesta. Kyselyvastaajista yli 60 prosenttia oli yksinyrittäjiä ja heillä on vain harvoin järjestettynä vaikkapa työterveyshuollon palveluita. Tuen saaminen jääkin muiden toimijoiden varaan ja on puutteellista, kuvailee hankkeen vastuullinen johtaja, vanhempi asiantuntija Anne Salmi Työterveyslaitokselta.

Kyselytulosten perusteella osallistujat alkoivat muun muassa tietoisesti säädellä työaikaansa, huolehtia tauotuksesta ja mennä nukkumaan aiemmin, kun niiden merkitystä työkyvylle ja yrittämiselle käsiteltiin ryhmissä yhdessä. Kaikki nämä ovat toimia, jotka edistävät työkykyä. Pitkää työpäivää tekevien yrittäjien on tärkeää kiinnittää huomiota työstä palautumiseen, jotta työkyky säilyy hyvänä.

Työn imua löytyy ja lounastaukojakin pidetään

Naiset työssä -hankkeeseen osallistuneet yrittäjät ottavat aiempaa paremmin oman jaksamisensa huomioon.

– Työpäivän aikana syödään entistä useammin lounas eli huolehditaan omasta jaksamisesta ja tauottamisesta. Liikunnan määrää voisi edelleen lisätä. Hyväkuntoinen kestää rasitusta paremmin ja palautuu työstä nopeammin. Liikunta rentouttaa ja siten voi edistää hyvää unta. Tarmokkuutta, omistautumista ja uppoutumista työhön eli työn imua kyllä koetaan – se on yrittämisen suuri työkykyä ylläpitävä voimavara, Kirsi Timonen kertoo.

Yrittäjät tarvitsevat uudenlaisia jaksamista ja palautumista tukevia keinoja. Työterveyslaitos vastaa tähän tarpeeseen seuraavaksi Palaudu!-mobiilisovelluksella. Maksuttoman sovelluksen käyttäjäksi voi ilmoittautua osoitteessa www.ttl.fi/palaudu.

Työterveyslaitoksen Naiset työssä – Yrittäjinä toimivien naisten työkyvyn ja terveyden edistäminen työpaikoilla yhdessä heidän kanssaan 2015 - 2017 -ESR-kehittämishankkeen kyselytutkimukseen vastasi 74 naisyrittäjää Pohjois-Pohjanmaalta. Hankkeen kyselyt toteutettiin vuosina 2015 ja 2017. Hankkeessa järjestettiin myös videovälitteisiä vertaisryhmiä yrittäjille vuosina 2015–2017.

Lähde: Työterveyslaitos