Työhyvinvointi

Yrittäjien ja pientyöpaikkojen työhyvinvointi lisääntyy vertaisryhmissä

24.5.2016 klo 11:43

Työterveyslaitos on kehittänyt yrittäjien ja pientyöpaikkojen työntekijöiden tueksi uuden Sytyttäjä-työpajamallin, jonka avulla he voivat pohtia ja kehittää työkykyyn vaikuttavia tekijöitä yhdessä vertaisten kanssa.

Menetelmä on käytännöllinen työkalu muun muassa työterveyshuollolle ja yrittäjäyhdistyksille sekä yritysneuvonnalle, mutta se soveltuu myös muille aloille. Työterveyslaitoksen kehittämä uusi työpajamalli lisää yrittäjien mahdollisuuksia oman työhyvinvointinsa edistämiseen joustavin ja nopein tavoin. Samalla työterveyshuollot ja yrittäjien kanssa toimivat tahot saavat käyttöönsä työkalun, jonka soveltamisessa ei vaadita erityistaitoja tai paljoa aikaa.

Sytyttäjä-työpaja on menetelmä, jonka avulla pohditaan työhyvinvoinnin kulmakiviä sekä asioita, jotka ovat jo hyvin ja jotka kaipaavat kehittämistä. Erityisesti yksinyrittäjille on tärkeää, että työpaja mahdollistaa keskustelun vertaisten eli muiden yrittäjien kanssa.

Työpajoissa keskustellaan

Kaksi tuntia kestävä Sytyttäjä-työpaja herättää osallistujat pohtimaan oman työkykynsä eri ulottuvuuksia, rooliaan ammattilaisena ja työolojaan. Sytyttäjä-työpajassa osallistujat piirtävät auton, jonka avulla he pohtivat esimerkiksi hyvinvoivan yrittäjän tai työntekijän ominaisuuksia kuvaten niitä auton ominaisuuksien, osien ja toimintojen kautta. Työpajaan voi osallistua jopa 20 eri yrityksen väkeä.

Aluksi piirtämistehtävä voi herättää hilpeyttä, mutta juuri siinä on sen voima. Piirtäminen ja yhdessä nauraminen ovat sosiaalista liimaa, jolla työpajaporukka ryhmäytyy nopeasti. Muutamassa minuutissa keskustelut etenevät syvälliselle tasolle.

Palo- ja pelastusalan työpajoissa esiin kehittämisen kohteita

Fyysisesti ja psykososiaalisesti kuormittavaa työtä tekevät ovat yrittäjien ja pientyöpaikkojen lisäksi ryhmä, jonka työkyvyn ja terveyden edistämiseen tarvitaan uusia, joustavia ja osallistavia ratkaisuja. Sytyttäjä-työpajamallia onkin testattu ja kehitetty myös palo- ja pelastusalan henkilöstön ja esimiesten kanssa.

Pelastustehtävissä roolijakojen on oltava hyvin selkeät, mikä voi heijastella henkilöstöjohtamisenkin puolelle. Sytyttäjän avulla voidaan keskustella työkyvystä monipuolisesti ja roolijakoja rikkoen. Työkykyä ja – motivaatiota edistää mahdollisuus osallistua oman työnsä kehittämiseen.

Tutustu Sytyttäjään

Sytyttäjä – Työpajamalli työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämiseen

Sytyttäjä-työpajamalli on kehitetty yhdessä työpaikkojen ja yrittäjien kanssa Työterveyslaitoksen Naiset työssä - Yrittäjinä toimivien naisten työkyvyn ja terveyden edistäminen työpaikoilla yhdessä heidän kanssaan – ESR-kehittämishankkeessa sekä Työterveyttä, työturvallisuutta ja työhyvinvointia (TTT) edistävä yhteistyö- ja osaamisverkosto – ESR-konsortion osana toteutetussa Kroppa ja nuppi kuntoon - fyysisesti raskasta työtä tekevien työkyvyn ja terveyden edistäminen työpaikoilla – ESR-kehittämishankkeessa. Mallia on testattu myös Työterveyslaitoksen Työsuojelupäällikkökurssilla sekä kauneusalan opettajien kanssa. Malli pohjautuu Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa – ESR-hankkeessa aikaisemmin kehitettyyn Kolahtaako?-malliin.

Lähde: Työterveyslaitos