Työhyvinvointi

Yrittäjän hyvinvointi vaatii valintoja

20.4.2016 klo 14:30

Yrittäjän on tärkeää tunnistaa työkykyä ylläpitävät ja kuormitusta aiheuttavat tekijät. Työterveyslaitos julkaisi TOP10 -vinkkilistan, joka auttaa yrittäjää arvioimaan omia käytäntöjään työkyvyn ja terveyden ylläpidon kannalta.

Pien- ja yksinyrittäjän jaksamiseen vaikuttavat useat fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja taloudelliset tekijät. Näitä ovat muun muassa riittävä uni, järkevät ruoka-ajat, kehon kunto, työn ja vapaa-ajan tasapaino, yrittäjän saama tuki ja rohkaisu sekä yrityksen kunto.

Erilaisissa töissä vaatimusten painotukset ovat erilaiset, mutta perusperiaatteet ovat suurimmalle osalle yhteisiä. Työterveyslaitoksen julkaiseman TOP 10 -vinkkilistan tavoite on lisätä yrittäjien tietoisuutta työkykyyn vaikuttavista tekijöistä ja herätellä keskustelua yrittäjien ajankäytöstä, osaamisesta ja elämän tasapainosta. Työssä jaksaa paremmin, kun muistaa huolehtia yrityksensä tärkeimmästä pääomasta – eli omasta itsestään.

Itsestä huolehtiminen ei ole itsekkyyttä

Itsestä huolehtiminen on sijoitus tulevaisuuteen. Tietokortin avulla yrittäjä voi pohtia, miten voi lisätä omia ja yrityksen voimavaroja ja näin parantaa työssä jaksamista ja yrittäjänä pärjäämistä. Erilaisten tilanteiden varalle on hyvä tehdä varasuunnitelmia ja pohtia riskianalyysiä. On tärkeää olla oikeudenmukainen itselle ja muille, keneltäkään ei kannata vaatia kohtuuttomia. Myös oman kehon kunto on hyvin tärkeä työkyvyn mittari. Arjen hulinassa jaksamisen kannalta tärkeät asiat voivat unohtua.

Verkostoidu ja delegoi

On hyvä muistaa, että kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Vastavuoroinen apu yrittäjäkollegojen välillä on ensiarvoisen tärkeää. Tiimin toimiva yhteistyö ja hyvä henki auttavat monen ongelmatilanteen läpi. Yrityksen työkykyä voi arvioida pohtimalla esimerkiksi, onko hintataso kohdallaan, sujuuko laskutus, onko työ sujuvaa ja seuraako yritys aikaansa.

Lue lisää: www.ttl.fi/pienyritys

www.ttl.fi/naisettyossa

TOP 10 -vinkit on koottu Pohjois-Pohjanmaan alueen yrittäjänaisten kanssa toteutetussa Naiset työssä – Yrittäjinä toimivien naisten työkyvyn ja terveyden edistäminen työpaikoilla yhdessä heidän kanssaan -yhteistyöhankkeessa. Naiset työssä -hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) varoista.

Twitter: #naisettyössä

Lähde: Työterveyslaitos