Suomalaisten työntekijöiden ahkeruus on kilpailuvaltti. Tilastokeskuksen tekemän työolotutkimuksen mukaan suomalaiset palkansaajat tekevät paljon palkattomia ylitöitä. Aina ylitöiksi ilmoitetut tunnit eivät todellisuudessa kuitenkaan ole ylitöitä. Vaikka jäisi tekemään töitä virallisen työajan jälkeen, esimerkiksi siksi, että haluaa tehdä jonkin työn huolellisemmin, ei voida lain mukaan puhua ylitöistä.

Työntekijällä on aina oikeus ratkaista, tekeekö hän ylitöitä vai ei. Tilastokeskuksen kyselytutkimus perustuu ihmisten omaan ilmoitukseen ja kokemukseen siitä, mikä on ylityötä. Kun ylityön edellytykset täyttyvät, siitä pitää maksaa lainmukainen korvaus.

Jos työnantaja on ilmoittanut ylityökiellosta, se tarkoittaa, että työnantaja ei halua työntekijöiden tekevän ylitöitä. Silloin ei ole oikeutta ylityökorvaukseen, jos työpaikalle jäädään tekemään töitä työajan jälkeen. Jokaisen on tarkoitus suoriutua työstään säännöllisessä työajassa. Palkatonta ylityötä ilmoittavat tekevänsä etenkin ylemmät toimihenkilöt. Työaikalaki perustuu edelleen perinteiseen teollisuustyöhön, jossa työ suoritetaan tiettynä aikana ja sitten lähdetään pois työpaikalta.

Elinkeinoelämän keskusliitossa on pohdittu, onko tarpeellista, että esimerkiksi itsenäistä ja hyväpalkkaista asiantuntijatyötä tekevät työntekijät ovat työaikalain piirissä. Nykyinen työaikalaki velvoittaa työnantajat seuraamaan työntekijöiden tehtyä työaikaa ja ylityötunteja.

Työolotutkimuksen tulokset ilmoitettujen korvauksettomien ylitöiden osalta kertovat siitä, että suomalaiset työntekijät ovat tunnollisia. Tilastokeskuksen vuoden 2013 työolotutkimuksen aineistojen mukaan noin puolet ylemmistä toimihenkilöistä teki vuonna 2013 korvauksettomia ylitöitä joskus ja 26 prosenttia joka viikko. Kaikista palkansaajista 28 prosenttia teki korvauksettomia ylitöitä joskus ja 13 prosenttia viikoittain. Kun tutkimusvuonna palkansaajien määrä oli noin 2,1 miljoonaa, korvauksettomia ylitöitä tekeviä voidaan laskea olevan melkein 600 000.

Lähde: Suomen Kuvalehti