Työhyvinvointi

Yli kolme päivää kestävät sairauspoissaolot vähentyneet kunta-alalla

14.5.2018 klo 8:25

Sairauspoissaolojen kokonaismäärä ei ole muuttunut kunta-alalla.  Viime vuonna kuntatyöntekijät olivat poissa työstä sairauden takia keskimäärin 16,7 päivää.

Kunta10-tutkimuksen mukaan lyhytkestoiset (1-3 päivää) sairauspoissaolot ovat lisääntyneet ja pidemmät, yli kolme päivää kestävät sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Neljännes (23 %) kuntatyöntekijöistä ei ollut lainkaan poissa töistä oman sairauden takia.

Vuonna 2017 sairauspoissaoloja oli keskimäärin 16,7 päivää kuntatyöntekijää kohti. Kunta-alalla sairauspoissaolojen kokonaismäärä on pysynyt samana, mutta lyhyitä sairauspoissaoloja on entistä enemmän ja pidempiä vähän vähemmän.

Vuonna 2013 kuntatyöntekijät olivat keskimäärin 1,9 kertaa poissa töistä lyhyen, 1-3 päivää kestävän sairauspoissaolon takia. Vuonna 2017 lyhyiden kertojen määrä oli noussut noin 2,1 kertaan / työntekijä. Samaan aikaan pidemmät, yli kolme päivää kestävät sairauspoissaolokerrat ovat hitaasti vähentyneet. Viime vuonna yli kolme päivää kestäviä poissaoloja oli keskimäärin 0,8 kertaa / kuntatyöntekijä.

Tutkimusten mukaan pitkät poissaolot ennustavat heikentymistä tulevassa terveydessä ja työkyvyssä. Siksi niiden vähentyminen on merkittävää.

Työkykyjohtaminen avainasemassa

Kunnissa on tehty systemaattista ja pitkäjänteistä työtä pitkien sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja lyhentämiseksi. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalla pitkät ja pitkittyvät sairauspoissaolot ovat vähentyneet.

Vuonna 2017 sairauspoissaolot olivat 4,9 prosenttia. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 5,4 prosenttia. Laskua tapahtui kaikissa palveluissa. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalla työskentelee noin 15 000 työntekijää. Työkykyjohtamisen parantuminen on ollut yksi johtamisen uudistumisen tavoitteista, ja se vaikuttaa voimakkaasti myös sairauspoissaoloihin.

Työterveys Helsingin uudet toimintatavat

Työterveys Helsingissä otettiin vuonna 2015 käyttöön suositukset sairauspoissaolojen tarpeen ja keston arviointiin tuki- ja liikuntaelinsairauksissa. Tämän ohella on kehitetty työfysioterapeuttien suoravastaanottopalvelu sekä matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut työssä selviytymistä haittaavien esim. masennus- ja uupumusoireiden hoitoon.

Lähde: Työterveyslaitos

Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimus on Suomen suurin kunta-alan henkilöstön seurantatutkimus. Tutkimukseen osallistuvat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Naantali, Raisio, Nokia, Valkeakoski ja Virrat. Yli 90 000 kuntatyöntekijän vuosittaisia sairauspoissaoloja seurataan työnantajien henkilöstörekistereistä yhdenmukaisella laskentatavalla suhteuttaen toteutuneet sairauspoissaolopäivät tehtyihin henkilötyövuosiin.