Työllisyysnäkymät

Yli 45-vuotiaat ovat motivoituneita

25.1.2016 klo 10:55

Aalto-yliopiston tutkimuksen mukaan yli 45-vuotiaat kokevat työssään innostumista, iloa ja motivaatiota.

Ikä on usein asiantuntijatyön voimavara. Aalto-yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan yli 45-vuotiaat kokevat enemmän innostusta työssään kuin nuoremmat kollegansa. He ovat tarmokkaita, omistautuneita ja myös sitoutuneita työhönsä.

Pohja pois ikärasismilta

Tutkimuksen tulokset vievät pohjan pois ikärasismilta. Yli 45-vuotiaat tarvitsevat nuorempia vähemmän tukea työpaikoilla. He ovat itseohjautuvia, innovatiivisia ja tuottavia. Tutkimustulosten valossa yli 45-vuotiaat ovat niitä, joita firmojen ei kannattaisi vähentää ja juuri heitä olisi kannattavaa rekrytoida. Kokeneet työntekijät ovat tutkimuksen mukaan muutenkin paremmin tasapainossa ja tyytyväisempiä elämäänsä kuin nuoremmat kollegansa.

Yli 45-vuotiaat tekevät myös pidempää työpäivää eivätkä kaihda matkatyötä. Ikäryhmässä on runsaasti joustavaa väkeä ja he venyvät työpaikoilla nuorempia kollegoitaan enemmän. Työtä ei kuitenkaan koeta kuormittavaksi.  Omaan työtahtiin vaikuttaminen koetaan myönteisenä; eikä iltaisin ja viikonloppuisinkaan työskentely ole ongelma.

Iäkkäämmät työntekijät ovat tutkimuksen mukaan taitavia johtamaan omaa työaikaansa. He joustavat työajoissa paremmin kuin nuoremmat, eikä suurempi työmäärä aiheuta heille uupumusta. Perhetilanne ei vaikuttanut tutkimustuloksiin.

Lähde: Kauppalehti