Työllisyysnäkymät

Yksityisen sektorin työpaikat vähentyneet

23.7.2015 klo 18:04

Yksityisen sektorin työpaikat ovat vähentyneet vauhdilla.

Työllisyystilastoissa piilee karu kuva Suomen taloudesta. Tällä hetkellä Suomen suuri ongelma on yksityisten työpaikkojen suhteellinen vähäisyys. TEMin tutkimusjohtaja Heikki Räisäsen mukaan yksityisen sektorin työpaikat ovat vähentyneet viimeisimmän vuoden aikana selvästi.

Työpaikat ovat lisääntyneet kuntasektorilla ja vähentyneet valtiolla. TEMin mukaan työllisten määrä putosi vuodessa yksityisellä sektorilla 46 000:lla ja valtiolla 16 000:lla. Kuntasektorilla määrä kasvoi 22 000:lla.

Työpaikkoja pitääkin nyt pystyä luomaan nimenomaan yksityiselle sektorille, mutta julkinen sektori voi luoda edellytyksiä asialle esimerkiksi elinkeinoelämän toimintaedellytyksillä. Räisäsen mukaan työpaikkojen synnyn painopiste on siirtynyt pienempiin yrityksiin. Toisaalta pienet yritykset myös tuhoavat työpaikkoja eniten.

Lähde: Kaleva ja M-Brain