Talous ja raha

Yksityisen sektorin palkat vuonna 2016

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten mediaaniansiot olivat 3193 euroa vuonna 2016.

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan mediaaniansio oli 3 193 euroa kuukaudessa vuonna 2016.

Miesten mediaaniansiot olivat 3620 ja naisten 2821 euroa. Keskiansiot olivat puolestaan 3 596 euroa. Säännöllisen ansion indeksin ennakoitu vuosinousu yksityisen sektorin kuukausipalkkaisilla työntekijöillä oli vuoden 2016 loka-joulukuussa 1,0 %.

Naisten ja miesten palkkaeroon reilun kymmenen vuoden aikana kaventunut muutamia prosentteja.

Yksityisen sektorin palvelualoilla työskentelevien säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat 2 978 euroa kuukaudessa. Teollisuuden toimialoilla mediaaniansio oli viidenneksen suurempi eli 3577 euroa.

Lähde: Tilastokeskus