Työhyvinvointi

Yksinäisyys ja huoli arjessa selviytymisestä puhuttavat

Valtakunnalliseen mielenterveysneuvontaan tuli viime vuonna noin 4000 puhelua, joista noin neljännes ammattilaisille kuntoutusneuvojille ja loput vertaistukipuhelimen kokemusasiantuntijoille.

Lisäksi ammattilaisten henkilökohtaisiin numeroihin tuli reilut 600 puhelua. Kuntoutusneuvojille soitetuista puheluista yli puolessa selviteltiin elämäntilannetta, johon mielenterveysongelmat liittyvät.

Puheluita hyvin erilaisista syistä

Usein soittaja ei tiedä vielä itsekään, mistä uudessa elämäntilanteessa on kyse, miten sitä pitäisi käsitellä tai kenelle hän niistä voisi puhua. Viidennes soittajista on mielenterveyden häiriöitä kohdanneiden läheisiä.

Puhelut ovat useimmiten pohdiskelevaa kahdenkeskistä keskustelua vaikeista asioista, kuten epätietoisuus, yksinäisyys, toivottomuus ja hätäännys.

Puheluille ominaista on se, että vaikka puhelun aikana ei aina konkreettisia ratkaisuja saavutetakaan, soittaja kokee silti aina saavansa helpotusta, apua ja kumppanuutta vaikean tilanteensa käsittelyyn.

− Lähdemme ratkaisemaan soittajan ongelmavyyhtiä juuri siitä kohtaa, missä hän omissa pohdinnoissaan on. Monet puhelut alkavat kysymyksellä ”soitinkohan nyt oikeaan paikkaan”. Me pystymme auttamaan palvelu-, hoito- ja etuusjärjestelmän hahmottamisessa ja tunnemme mielenterveyden häiriöiden asettamat haasteet arkiseen elämään, joten uskon, että meille soittaessa voi luottaa siihen, että paikka on aina oikea, kuntoutusneuvoja Milla Ristolainen sanoo.

Kokemusasiantuntijat auttavat

Vertaistukipuhelimeen vastaa 21 kokemusasiantuntijaa eri puolilta Suomea. Noin neljännes puheluista on sellaisia, joissa soittaja on voimakkaan ahdistuksen, aggression tai muun negatiivisen tunnetilan vallassa.

Suurempi osa eli kaksi kolmesta kaikista vertaistukipuhelimeen tulleista puheluista olivat positiivisempia, arkea kannattelevia vertaistukipuheluita. Näissä kyse on usein soittajan tarpeesta saada yhteys toiseen ihmiseen, jonka kanssa voi keskustella mieltä painavista asioista, kuten sairauden kanssa elämisestä ja sen hoidosta, yksinäisyydestä, peloista, parisuhteesta, perheestä tai muista ihmissuhteista.

− Yhteinen tekijä sekä sävyltään negatiivisille että positiivisemmille puheluille saattaa olla soittajan kokema yksinäisyyden tunne, joka liittyy usein mielenterveyshäiriöihin, Ristolainen muistuttaa.

23.-27.4.18 neuvontachat avoinna joka päivä

Puhelinneuvonnan lisäksi Mielenterveyden keskusliitto tarjoaa neuvontaa chatissa osoitteessa: www.mtkl.fi. Neuvontachat on normaalisti avoinna keskiviikkoisin, mutta huhtikuun viimeisellä viikolla 23.-27.4. chat palvelee joka arkipäivä klo 10-16.

Chat tarjoaa matalan kynnyksen täysin anonyymiin keskusteluun mielenterveystyön ammattilaisen tai koulutetun kokemusasiantuntijan kanssa, jotka vastaavat kysymyksiin muun muassa tuesta, hoidosta, kuntoutuksesta ja arjen ongelmista.

Lisäksi chat-viikon maanantaina 23.4. ja perjantaina 27.4. chatissa vastaavat Mielenterveyden keskusliiton lakimies Merja Karinen sekä sosiaalineuvoja Pirkko Jantunen, joilta voi kysyä esimerkiksi potilaan ja asiakkaan oikeuksista, sosiaaliturvasta sekä palveluista ja etuuksista. Asiakas valitsee itse asiantuntijan, jonka kanssa hän haluaa keskustella.

Lue lisää Mielenterveyden keskusliiton neuvontapalveluista

Lähde: Mielenterveyden keskusliitto