Yhteistyön voimaa

23.11.2015 klo 11:30

Fennovoima on yksi niitä harvoja yrityksiä, joka rekrytoi uusia ihmisiä näinäkin päivinä, ja vieläpä mittavasti. Sen yhdinvoimalaitoshanke yltää vuosikymmenten päähän ja on merkittävä piristysruiske Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle. Vaativaan suunnittelu- ja toteutushankkeeseen tarvitaan monenlaisia osaajia.

– Organisaatiomme kasvaa vielä useita vuosia, aina 450–500 hengen vahvuuteen. Rekrytointimme jatkuu siten vilkkaana myös tulevaisuudessa. Tälläkin hetkellä avoinna on useita erilaisia tehtäviä, HRD Manager Päivikki Aarni kertoo.

Fennovoima hakee osaajia etenkin erilaisiin tekniikan alan tehtäviin. Isossa hankkeessa työmahdollisuuksia avautuu kuitenkin myös muiden alojen asiantuntijoille, esimerkiksi laadun, tiedon- ja projektinhallinnan tai viestinnän ja talouden tehtäviin. Rekrytointikampanjat on jaettu aaltoihin, joita tänä ja ensi vuonna on seitsemän. Kasvu on siis voimakasta.

Mutta millaista Fennovoimassa on olla töissä, ja mikä tekee siitä työyhteisönä ainutlaatuisen?

– Meillä on mielenkiintoinen ja haastava työympäristö. Itse johdan tällä hetkellä kahdeksan hengen tiimiä, joka kasvaa tulevina vuosina kokonaiseksi osastoksi. Vuonna 2024 käyttö- ja kunnossapitotiimi työllistää jopa 250 ammattilaista. Koko hanke on tietysti itsessään ainutlaatuinen. On hienoa olla mukana projektissa, jonka vaikutukset ulottuvat koko Suomeen ja kansantalouteen, Operation Manager Juhani Jokinen toteaa.

Osaamisen kehittäminen avainasemassa

Ydinvoimahankkeessa katsotaan kauas tulevaisuuteen. Jo rakentamisvaihe vie vuosia, minkä jälkeen laitosta käytetään vuosikymmeniä. On selvää, että projektia varten luotu organisaatio muuttuu hankkeen edetessä, oikeastaan koko ajan. Selkeät toimintamallit ja osaamisen kehittäminen ovat siten avainasemassa, jo alan erityisluonteen vuoksi.

– Ydinvoima-alan yksi erityispiirre on turvallisuuslainsäädäntö, joka määrittää alaa voimakkaasti. Suomessa viranomainen valvoo paitsi ydinvoimalaitosten suunnittelua, rakentamista ja käyttöä, myös henkilöstön osaamista. Turvallisuuteen liittyvät koulutukset ovatkin keskeinen osa fennovoimalaisten jatkuvaa osaamisen kehittämistä, Juhani kertoo.

– Toimintaa ohjaavat lait, dokumentointivaateet ja jatkuva kouluttautuminen tuovat kiinnostavan lisän siihen vahvaan tekemisen meininkiin, mikä Fennovoimassa on, Päivikkikin toteaa.

Kiivaasti kasvavassa organisaatiossa hän tunnistaa myös toisen piirteen:

– Yrityskulttuurimme muotoutuu ja kehittyy jatkuvasti. Rekrytoijan näkökulmasta voisin sanoa, että meille hakevan on tietyllä tapaa hyvä olla valmis jatkuvaan muutokseen.

Päivikki työskentelee Fennovoimassa nyt toista vuotta. IT-alalta ydinvoimataloon siirtynyt HR-ammattilainen vastaa rekrytointien lisäksi osaamisen kehittämisestä ja toimii esimiehenä viidelle asiantuntijalle.

Esimiestyössä on hänen mielestään tärkeintä käyttää kaikkien tiimiläisten vahvuuksia tavoitteisiin pääsemiseksi.

– Tiiminä onnistuminen on tärkeää.  Kun jokaisella on oma paikkansa ja omat tehtävänsä, tavoitteiden saavuttaminen helpottuu, hän sanoo ja toteaa:

– Fennovoimassa työviihtyvyys ja esimiestyö ovat etusijalla, ja meillä tehdään paljon töitä johtamiskulttuurin eteen. Täällä pääsee kasvattamaan omaa osaamistaan pitkäjänteisesti niin yksilönä, esimiehenä kuin tiimitasollakin.

Esimies kuuntelee herkällä korvalla

Juhani Jokinen pyrkii esimiehenä ennen kaikkea kuuntelemaan ja käymään avointa keskustelua. Käytettävissä pitää olla, ja antaa ja kuunnella palautetta, puolin ja toisin. Myös erilaisuutta pitää osata arvostaa.

– Erilaisuus on hyvä nähdä voimavarana. Vaikka suoritusta on helpompi johtaa, on nähtävä ihmiset suoritusten takana. Itse arvostan kommunikointia ja kehityskeskusteluja, minusta sähköpostin välityksellä ei voi johtaa.

Juhanilla on pitkä kokemus ydinvoima-alasta, ja hän jakaakin osaamistaan mielellään. Tällainen toiminta on arvokasta, sillä se siirtää nuoremmille eri alojen asiantuntijoille tietoa ja osaamista, jonka usein voi saavuttaa vasta vuosien myötä.

Hyvinvointi syntyy työstä

Civil Design Manager Atte Rautio kuuluu tuoreisiin fennovoimalaisiin: hän on työskennellyt talossa elokuusta 2015 lähtien. Esimiehenä hänen perusajatuksensa on, että hyvinvointi syntyy työstä.

– Fennovoima on monipuolinen ja kiinnostava työpaikka. Monikulttuurinen työympäristö on motivoiva ja alati uudistuva, Atte sanoo.

Hänellä on vankka kokemus Venäjän liiketoiminnasta ja kansainvälisestä työyhteisöstä, jollainen Fennovoimakin on. Eri puolilla Venäjää asunut mies osaa huomioida ja kunnioittaa kulttuuriin liittyviä seikkoja.

Esimiestyössä Atte painottaa ihmisyyttä. Hän haluaa olla helposti lähestyttävä ja selkeä johtaja. Muiden fennovoimalaisten esimiesten tapaan hän on tiiviisti mukana rekrytointiprosessissa, jotta jättihankkeeseen löydettäisiin juuri oikeat osaajat.

– Esimiestyössä kuten muussakin elämässä on tärkeintä kohdata ihminen ihmisenä. Esimiehen tulee näyttää suuntaa, kertoa mitä pitää tehdä ja milloin pitää tehdä. Kun kaikki tietävät laatuvaatimukset ja sen mitä tekevät, asiat hoituvat. Myös tavoitteet ja aikataulutus on oltava kaikkien tiedossa, Atte sanoo.

Mutta mistä löytyy työhän se paljon puhuttu hyvä flow?

– Hyvä flow syntyy hyvästä ja toimivasta tiimistä, molemminpuolisesta palautteesta, tuesta ja avoimesta ilmapiiristä, Atte kiteyttää.

Taustaa:

Päivikki Aarni, HRD Manager
Vastuualueena henkilöstön ja osaamisen kehittäminen, ml. koulutukset ja rekrytointi. Työskennellyt Fennovoimassa reilun vuoden. Päivikin kahdessa tiimissä työskentelee yhteensä viisi asiantuntijaa hänen lisäkseen.

Juhani Jokinen, Operation Manager
Vastuualueena neljän hengen käyttötiimi ja neljän hengen kunnossapitotiimi. Käyttöpäällikkönä keskeisessä roolissa, kun käyttövaiheen organisaatiota aletaan rakentaa. Pitkä kokemusta ydinvoima-alalta. Työskennellyt Fennovoimassa hieman yli vuoden.

Atte Rautio, Civil Design Manager
Vastaa Civil Engineering-yksiköstä, joka vastaa arkkitehti-, rakenne- ja layout-suunnittelun eli rakennussuunnittelun ohjauksesta ja tarkastustoiminnasta. Uusimpia fennovoimalaisia, aloitti elokuussa 2015. Vahva kokemus Venäjän liiketoiminnasta. Yksikössä on tällä hetkellä Aten lisäksi seitsemän muuta fennovoimalaista. Tulevaisuudessa yksikkö pitää sisällään noin 30 asiantuntijaa.

Mikä Fennovoima?

Perustettu 2007. Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitosyksikkö rakennetaan Pyhäjoelle. Valmistuttuaan se tuottaa vakaahintaista sähköä pitkälle tulevaisuuteen. Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentaminen on 1,8‒2,7 miljardin kotimainen investointi. Rakentamisen aikaiset työllisyysvaikutukset Suomessa ovat 24 000-36 000 henkilötyövuotta. Ydinvoimalaa rakentaa enimmillään noin 4000 ihmistä, ja käyttövaiheessa se työllistää suoraan 400-500 ihmistä.

www.fennovoima.fi

Teksti: Riikka Hollo