Työhyvinvointi

Yhteistyö kuntoutukseen ohjauksessa ehkäisee työkyvyttömyyttä

7.6.2016 klo 10:51

Työttömän kuntoutustarve pitäisi havaita nykyistä varhaisemmin. Pitkäaikaistyöttömyyteen tai työkyvyttömyyseläkkeeseen johtavan polun alku on nähtävissä jopa viisi vuotta etukäteen. Tällä hetkellä ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet ovat vähäisiä. PARTY Parempaa työ- ja toimintakykyä -hankkeessa kehitetään parempia tapoja tukea työttömien työkykyä.

Kun työntekijän terveys alkaa heikentyä eikä hän enää selviydy entisessä työssä tai työttömällä työnhakijalla on todettu terveydellisiä rajoituksia, valitettavan usein häntä ei ohjata oikeisiin palveluihin.

Kuntoutuskenttä on edelleen hajanainen, eivätkä työterveyshuolto, kuntoutustahot ja TE-toimisto välttämättä tunne kaikkia palveluita. Nämä epäkohdat nousevat esille myös kentän toimijoilta. Palvelut vaihtelevat myös kuntakohtaisesti, kommentoi tilannetta PARTY Parempaa työ- ja toimintakykyä -hankkeen projektipäällikkö Marianne Kivelä Rauman kaupungilta.

Verkostoyhteistyöstä hyötyjä kuntoutustarpeen arviointiin

Osana PARTY-hanketta 7.6. järjestettävässä koulutuspäivässä on aiheena työttömän hoito- ja palveluprosessin kehittäminen, painopisteenä kuntoutusosaaminen ja -ohjaaminen. Päivän ohjelmaosuudesta vastaavat PARTYn osahankkeet Työterveyslaitoksesta (Työttömien terveyspalvelujen kehittäminen (TTP) -hanke) ja Vates-säätiö.

Koulutuspäivässä luennoiva työterveyshuollon erikoislääkäri Raija Kerätär painottaa työttömien kuntoutukseen ohjaamista verkostoyhteistyönä. Hänen väitöskirjansa Monialainen työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointi pitkäaikaistyöttömillä mukaan monialaisessa verkostossa oleva asiakastieto ja asiakkaan omat näkemykset tulisi hyödyntää nykyistä systemaattisemmin.

Sairauksia jää tunnistamatta ja kuntoutukseen ohjaamisia tekemättä, jos työkyvyn arviointi jää yksin terveydenhuollon tehtäväksi. Useiden sektoreiden yhteistyö on tehokkainta työkyvyn ylläpitämiseksi ja palauttamiseksi.

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallia kehitetään

PARTY-hankkeessa keskeisiä esille nostettavia asioita ovat kuntoutuskoordinaatio, ohjausosaaminen sekä sosiaalinen, lääkinnällinen ja ammatillinen kuntoutus. Tärkeitä kehittämiskohteita ovat työ- ja toimintakyvyn arviointimalli, aikuisten työ- ja valmennuspajojen toiminta ja uudet työllistymiskeinot.

Rauman kaupungin hallinnoiman PARTY-hankkeen tuotoksena syntyy työttömien työkykyä tukeva arvioitu toimintamalli, joka otetaan käyttöön hankkeen aikana. Hankekunnissa pilotoidaan myös monialaista yhteispalvelua ja kehitetään työkaluja helpottamaan työttömän työelämään paluuta. Hankkeessa ovat lisäksi mukana osahankkeillaan Turun, Salon ja Someron kaupungit, Euran ja Eurajoen kunnat, Vates-säätiö, Työterveyslaitos ja Rauman TaitoKunto Oy. Kumppaneina ovat Työeläkeyhtiö Varma, Turun ja Rauman työttömien yhdistykset sekä Porin ja Kaarinan kaupungit. ESR-rahoitus hankkeeseen tulee sosiaali- ja terveysministeriöltä.

PARTY-hankekokonaisuus

Työterveyslaitoksen TTP-hanke toimii PARTY-hankkeen osahankkeena

Lähteet: Juopperi, J. & Lampi, J (2012). Työllisyys ja kuntoutus ennen työkyvyttömyyseläkepäätöstä. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 1/2012. Helsinki, Eläketurvakeskus.

Kerätär, R (2016): Monialainen työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointi pitkäaikaistyöttömillä. Oulun yliopisto.

www.ttl.fi