Työllisyysnäkymät

Yhteisöllisyyttä työtiloihin

8.4.2016 klo 10:00

Yhteisöllisessä työtilassa tehdään bisnestä, kannustetaan muita ja puhutaan paljon.

Samalla kun negatiivinen puhe työstä ja työhyvinvoinnista valtaa alaa, myös yhteisöllinen toiminta nostaa päätään työpaikoilla. Tutkijat löysivät näistä työyhteisöistä mahdollisen skenaarion tulevaisuuden työstä, jossa työskentely on yksi itseilmaisun muoto ja omien arvojen ilmentäjä. Perinteiset organisaatiomallit tai työn hierarkkisuus eivät ehkä ole enää tulevaisuutta. Tarvitaan uusia keinoja.

Yhteisöllisiä työtiloja yhdistävänä tekijänä tutkijat havaitsivat vahvan kohtaamisen kulttuurin: kun innokkaat ihmiset työskentelevät samassa tilassa, syntyy väistämättä tuoreita ajatuksia.

Vaikka yhteisöllisissä työtiloissa on harvemmin pomoja, se ei ole ongelma. Nuorempi sukupolvi kaipaa pikemminkin epäjohtamista, joka tukee yhteisöllisyyttä, inspiroi luovuutta, eikä kyttää. Vaikka pomoa ei yhteispaikoissa kaivata, ilman pelisääntöjä ei sielläkään pärjätä. Yleensä paikalla on joku henkilö, joka on vastuussa tilan pyörittämisestä. Onkin tärkeää nimetä henkilö, joka vastaa yhteisten sääntöjen laatimisesta.

Duunia kimpassa – Yhteisölliset työtilat Helsingissä -tutkimus on mukana Jyväskylän yliopiston, Tampereen yliopiston, Työterveyslaitoksen ja Åbo Akademin yhteisessä HYVE 2020: Työ, yhteisö ja kestävä talous -tutkimushankkeessa. Siinä tarkastellaan uudenlaista yhteisöllisyyttä uuden työn käsitteen, työn uusien tilojen, läsnäolon ja johtajuuden näkökulmista.

Lähde: Telma, Työturvallisuuskeskus TTK, Työsuojelurahasto TSR

Pia Houni tutki yhdessä Heli Ansion kanssa yhteisöllisiä työtiloja Helsingissä.

www.ttk.fi

www.tsr.fi