Joko yrityksesi yhdenvertaisuuslakiin liittyvät asiat ovat kunnossa? Jokaisen yli 30 henkilöä työllistävän yrityksen yhdenvertaisuussuunnitelman tulee olla valmis vuoden 2016 lopussa.

Lain tarkoituksena on suojella työntekijää syrjinnältä esimerkiksi vammasta, etnisestä taustasta, sukupuolesta tai sukupuoli-identiteetistä johtuen. Syrjinnäksi luetaan myös häirintä. Yhdenvertaisuuslaki parantaa syrjityksi tulleiden työntekijöiden oikeussuojaa ja laajentaa työnantajien velvollisuutta edistää yhdenvertaisuutta.

Mitä tämä tarkoittaa työnantajalle?

Lakimuutos tarkoittaa työnantajalle sitä, että kaikkien yli 30 henkilöä työllistävien yritysten on tehtävä yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelman voi tehdä itsenäisenä suunnitelmana tai esimerkiksi osana tasa-arvosuunnitelmaa.

Ketä yhdenvertaisuusvelvoite koskee?

Yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite koskee yritysten lisäksi koulutuksen järjestäjiä ja oppilaitoksia sekä tavaroiden ja palveluiden tarjoajia. Laki ei määritä tarkasti, minkälaisia toimenpiteitä työnantajien on tehtävä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tärkeintä on, että työnantaja on valmis vaikuttamaan työpaikan yhdenvertaisuuteen.

Yhdenvertaisuussuunnitelman sisältönä voi olla muun muassa:
- Yhdenvertaisuuslain sisältö ja yhdenvertaisuuden määritelmät
- Kuvaus viranomaisen tehtävistä ja toimintaympäristöstä yhdenvertaisuuden kannalta hyödyntäen muun muassa tilastotietoja
- Kuvaus aikaisemmista toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista kunnan eri toimialoilla ja palveluissa
- Arvioinnin tulokset ja arvioinnissa havaitut kehittämiskohteet
- Tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi vaadittavat konkreettiset toimenpiteet
- Mukautusten järjestäminen
- Koulutus
- Viestintä
- Toimenpiteiden toteutuksen organisointi ja resursointi
- Toteutuksen seuranta osana muuta seurantaa muun muassa hyvinvointikertomusta

Lähde: Kuntaliitto