Lannoiteteollisuudessa toimiva Yara tuottaa ratkaisuja kestävään maatalouteen ja ympäristön suojelemiseksi. Alan osaajille yritys tarjoaa haasteellisia tehtäviä ympäri maailman.

Väestömäärän kasvaessa ja ilmaston lämmetessä ruoantuotannolta vaaditaan suurempaa tehokkuutta kestävin keinoin. Lannoitteita tuottava Yara osallistuu haasteen ratkaisemiseen tutkituilla ja puhtailla tuotteillaan sekä kehittämällä uutta teknologiaa ja innovatiivisia ratkaisuja maatalouden käyttöön.

”Vastuu ympäristöstä näkyy kaikessa toiminnassamme. Olemme ylpeitä raaka-aineidemme laadusta ja puhtaudesta ja pyrimme jatkuvasti kehittämään entistä tehokkaampia keinoja ympäristöpäästöjen vähentämiseen. Teemme paljon tutkimusta ja opastamme myös  maanviljelijöitä käyttämään lannoitteita siten, että he saisivat parhaan mahdollisen sadon aiheuttaen mahdollisimman vähän päästöjä”, kertoo tuotantoinsinöörinä työskentelevä Johanna Heikkinen.

Kasvu lisää henkilöstötarvetta

Yrityksen vahvuutena on tehtaiden ja toimipaikkojen välillä toimiva kansainvälinen yhteistyöverkosto, jonka kautta uusinta tietoa vaihdetaan yli maarajojen. Suomessa Yara omistaa Siilinjärvellä sijaitsevan, Länsi-Euroopan ainoan toiminnassa olevan fosforikaivoksen, joka tarjoaa ainutlaatuisen työympäristön kaivosalan osaajille.

”Kaivoksen koko ja tuotantomäärät takaavat, että päivät ovat erilaisia ja vaihtelevia. Olen saanut tehdä alusta saakka kiinnostavia projekteja ja kehittää osaamistani. Aloitin ainoana geologina vuonna 2010 ja nyt minulla on kolme alaista, joiden esimiehenä toimiminen tarjoaa jälleen uudenlaisia haasteita. Yrityksemme käy parhaillaan läpi suurta sukupolvenvaihdosta. Eläkkeelle jääneiden tilalle on palkattu nuorta väkeä, jotka ovat saaneet oppia vanhoilta konkareilta ja tuoneet tekemiseen uutta näkemystä ja ideoita. Tulevaisuuteen katsovat investoinnit tekevät Yarasta vakaan työantajan, jonka turvin elämää on hyvä rakentaa eteenpäin”, päägeologi Pasi Heino sanoo.


Yara tuottaa ratkaisuja kestävään maatalouteen ja ympäristön suojeluun. Lannoitteemme ja kasvinravitsemusosaamisemme auttavat tuottamaan ruokaa kannattavasti maapallon kasvavalle väestölle. Yara Suomi Oy on Yara International ASA:n tytäryhtiö. Yritys työllistää Suomessa noin 1200 henkilöä kuudella toimipaikalla. Kansainvälisesti yrityksellä on toimintaa 50 maassa.

Teksti: Anna Väre, Kuva: Pentti Vänskä. Artikkeli on julkaistu Helsingin Sanomien välissä ilmestyneessä Sanoma Rekrytointimedioiden Kasvun tekijät -liitteessä 20.9.2014.