Ehdotus muuttaa perhevapaan aikaista lomakertymää ja vuosilomalla sairastamisen omavastuuaikaa.

Vuosilomalakia on ehdotettu muutettavan niin, että jatkossa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalta vuosilomaa kertyisi enintään kuuden kuukauden ajalta. Tällä hetkellä työntekijälle kertyy vuosilomaa koko perhevapaan ajalta lukuun ottamatta hoitovapaata.

Lisäksi vuosiloman siirtämiseen sairastumisen vuoksi ehdotetaan kuuden päivän omavastuuaikaa. Tällä hetkellä omavastuuaikaa ei ole, vaan työntekijä saa siirtää lomansa ensimmäisestä sairauspäivästä alkaen.

Omavastuupäivistä huolimatta työntekijällä on jatkossa oikeus vähintään neljän viikon vuosilomaan, jos vuosilomaa on kertynyt ansaintavuodelta vähintään 24 arkipäivää. Siten täydet kuusi omavastuupäivää voivat tulla sovellettavaksi, jos työntekijälle on kertynyt vähintään viiden viikon eli 30 arkipäivän mittainen vuosiloma.

Eduskunta on hyväksynyt muutosta koskevan hallituksen esityksen ja muutosten on tarkoitus tulla voimaan seuraavan lomanmääräytymisvuoden alusta eli 1.4.2016 lukien. Vuosiloman siirto-oikeuden rajoitus olisi siten voimassa ensimmäisen kerran pidettäessä lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2015–31.3.2016 ansaittuja vuosilomia.