Blogi

Vuosi 2017 rekrytoinnissa: Tekoälyä vai aitoa tarinankerrontaa?

Sanotaan, että ennusteiden tekeminen on vaikeaa, ja erityisen vaikeaa se on silloin, kun ne koskevat tulevaisuutta. Uuden vuoden alku on silti hyvä kohta kääntää katse hetkeksi taaksepäin, sillä vain harva vuoden 2017 suurista ilmiöistä on sellainen, josta ei olisi nähty viitteitä jo vuonna 2016. Tässä muutama nosto viime vuoden trendeistä, joiden uskon merkittävästi vaikuttavan rekrytointimarkkinan kehitykseen nyt alkaneena vuonna.

Mittaamisen ja big datan kasvava rooli

HR-järjestelmät ja niistä syntyvä data ovat olleet digitaalisia jo pitkään, mutta kaupallisten verkkopalveluiden kasvu ja niiden myötä syntyneet analytiikkapalvelut muuttavat ihmisten odotuksia siitä, kuinka helposti ja ymmärrettävästi tieto on saatavilla ja hyödynnettävissä. Reaaliaikainen asiakaskäyttäytymisen ja konversion seuranta sekä mahdollisuus kehittää prosesseja ja nähdä välittömästi vaikutukset avainmittareihin ovat jo arkipäivää verkkopalveluiden kehityksessä. Google Analyticsin kaltaisiin työkaluihin tottuneet työntekijät odottavat samankaltaisia mittaristoja ja datapohjaista päätöksentekoa jatkossa myös muilla kuin digitaalisen kaupankäynnin saralla.

Rekrytointiprosessissa mittaaminen tarjoaa näkyvyyttä muun muassa kanavien tavoittavuuteen ja konversioon, ja mahdollistaa toimenpiteistä oppimisen ja prosessin optimoinnin aiempaa tehokkaammin. Oikotie Työpaikoissa toimme syksyllä työnantajan verkkoliittymään ilmoituskohtaiset tilastot helposti nähtäville, ja tuotteistimme toimialakohtaisesta datasta myös työkalun työnantajakuvan mittaamiseen. Uskon, että vuonna 2017 sekä aktiivisten että passiivisten työnhakijoiden tavoittamiseen tähtääviä toimenpiteitä on mahdollista mitata paljon aiempaa tarkemmin, ja panostamme Oikotiellä vahvasti siihen, että asiakkaamme voivat hyödyntää näitä mahdollisuuksia täysipainoisesti.

Tekoäly tulee -- mutta minne?

Harrastan itse go-lautapeliä, joka shakin kaaduttua oli viimeisiä strategiapelien saarekkeita joissa koneäly ei vielä ollut peitonnut ihmistä. Vuosi 2016 oli tältä osin historiallinen, kun Googlen ostaman DeepMind-tutkimusyrityksen AlphaGo-tekoäly peittosi maailman huippupelaajiin lukeutuvan Lee Sedolin 4-1. Syväoppimiseen perustuva algoritmi oppi alle vuodessa arvioimaan monimutkaisen strategiapelin tilanteita niin hyvin, että saavutti tason jolle pääsyyn yleisesti uskottiin vaadittavan vielä 10-20 vuotta koneälyn ja prosessointikyvyn kehitystä.

Kun algoritmit oppivat tunnistamaan puhetta ja kuvia, kääntämään tekstejä ja rakentamaan suurista datamassoista päättelymalleja jotka kilpailevat huippuasiantuntijoiden osaamisen kanssa, on ymmärrettävää, että myös HR:n ja rekrytoinnin saralla AI:n luvataan mullistavan kaiken osaajien seulonnasta aina loppumetreille asti. Itse uskon, että tänä vuonna tulemme näkemään yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista lupausta, mutta mitattaviin edistysaskeliin asti päästään vasta muutamalla osa-alueella. Vaikeinta on ennustaa, mitkä ovat ne jyvät akanoiden joukossa joista versoo merkittäviä muutoksia toimialalle.

Luontevaa maaperää tekoälykokeilulle ovat jo nyt pitkälle strukturoitua, runsaslukuista dataa sisältävät alueet, joten kandidaattien pisteytys osaajapankista tai esimerkiksi työpaikkailmoitusten kohdentaminen verkkokäyttäytymisen perusteella ovat todennäköisempiä ensiaskelille tällä saralla kuin vaikka haastattelussa kandidaatin rehellisyyden arviointi kasvon mikroilmeiden perusteella (tällaisestakin teknologiasta kuulin viime syksynä). Silti suurin muutos voi tulla täysin yllättävän mutkan kautta, vaikka konekääntämisen mahdollistaessa asiantuntijatehtävien haun ulkoistamisen, tai kun Instagram tarjoaa yllättäen koneelliset nimikkeet kuvilleen, ja voimmekin yhtäkkiä kohdistaa vaikkapa IT-rekrytointi-ilmoittelua teknokuvien tykkääjille ja postaajille.

Uudet tavat rekrytoida

Suomen Pankki kertoi joulukuussa maamme palanneen kasvu-uralle, ja myös Oikotie Työpaikkojen ilmoitus- ja kävijämäärissä tapahtui selkeä nousukäänne loppuvuodesta. Piristyvä talous koventaa kilpailua halutuista osaajista, mikä näkyi jo 2016 selkeästi muun muassa rakennus- ja IT-alan tehtävissä. Hyvien tekijöiden rekrytointi vuonna 2017 tulee edellyttämään entistä koordinoidumpaa panostusta työnantajakuvan rakentamiseen.

Tarinankerronta esimerkiksi videoiden avulla ja passiivisten hakijoiden tavoittaminen hyödyntäen Oikotie Työpaikkojen lisänäkyvyyksiä esimerkiksi Helsingin Sanomien digiversioissa ja sosiaalisessa mediassa kasvoivat merkittävästi  asiakkaiden keskuudessa vuonna 2016. Näen, että trendi jatkuu vahvana myös tulevaisuudessa – hakijoille on tärkeää saada konkreettinen kuva, mitä haetussa tehtävässä olevat tekevät, ja samaistua rekrytoivan yrityksen tarinaan. Samalla siirrymme pull-rekrytoinnista push-rekrytointiin: Ei riitä, että tarina on luettavissa työpaikkailmoituksessa ja yrityksen verkkosivuilla, vaan se tulee monikanavaisesti vastaan aamiaispöydässä, iltapäivällä uutisotsikoita selatessa ja illalla somessa.

Johtopäätökset vuodelle 2017

Aloitin itse Sanoman rekrytointiliiketoiminnan vetäjänä elokuussa, ja jo lyhyessä ajassa olen saanut huomata, että vaikka kauempaa katsottuna työnhakuprosessi työntekijän näkökulmasta näyttää monin osin muuttumattomalta, pinnan alla muutos kiihtyy. Käsittelemistäni nostoista tiivistäisin seuraavat ennusteet vuodelle 2017:

  • Rekrytointiprosessin mittaaminen tuo kanaviin läpinäkyvyyttä, joka mahdollistaa aiempaa laajemman hakijajoukon tavoittamisen ilmoituseuroa kohden
  • Vaikka tekoäly on vielä hype-aallon harjalla, saamme jo konkreettisia työkaluja jolla tästä hakijajoukosta seulotaan potentiaalisimmat kandidaatit prosessin jatkovaiheisiin
  • Haluttujen kandidaattien muuttaminen työtarjoukseen tarttuneiksi, tyytyväisiksi työntekijöiksi vaatii aiempaa vahvempaa panostusta työnantajakuvan ja yrityksen tarinan kertomiseen – monikanavaisesti.
  • Vuosi 2016 oli meille Oikotie Työpaikoilla hieno vuosi, sillä saimme merkittävästi uusia asiakkaita ja vahvistimme markkinajohtaja-asemaamme Suomen rekrytointimarkkinassa. Suhtaudun kuitenkin vielä suuremmalla innolla vuoteen 2017, sillä näen, että meillä Oikotiellä on tarjota asiakkaillemme sekä asiantuntemusta edellä lueteltujen muutosten haltuun ottamiseksi, että Suomen parhaat työkalut ja kanavat kokonaisvaltaiseen työnantajakuvan rakentamiseen, oli kyse sitten työpaikkailmoituksista, videoista, some-kampanjoista tai muusta sisällöstä.

Joonas Pihlajamaa

Johtaja, Oikotie Työpaikat