Vuorotyön ja muun elämän yhteensovittaminen on haasteellista, mutta mahdollista.

Koska vuorotyö on aikaan ja paikkaan sidottua, monet työaikajoustot kuten etätyö ovat siihen hankalasti sovellettavissa. Vuorotyöläisen hyvinvointia voidaan kuitenkin parantaa, jos työntekijät saavat itse vaikuttaa työvuoroihinsa ja työvuorojen kuormittavuus arvioidaan jo suunnitteluvaiheessa.

Avoin keskustelu kannattaa

Avoin keskustelu työpaikan joustomahdollisuuksista erilaisissa työtehtävissä ja elämäntilanteissa kannattaa. Joskus saattaa olla vaikea ymmärtää, miksi työkaveri saa tehdä lyhyempää päivää tai miksi kaikki eivät tee yövuoroja. Keskustelu ja käytäntöjen avaaminen auttavat ja tukevat myönteistä työilmapiiriä. Myös esimiehille tilanne voi olla haastava, ja siksi heille pitääkin olla selkeät ohjeet työaikakäytäntöjen soveltamisesta. On myös hyvä muistaa, että joskus vuorotyö voi myös helpottaa työn ja muun elämän yhteensovittamista päivätyöhön verrattuna, sillä vapaalla pystyy hoitamaan asioita keskellä päivää.

Finaviassa vuorotyö on arkipäivää

Finaviassa työskentelevillä on monipuolinen ja ainutlaatuinen työskentely-ympäristö. Yli 200 ammattinimikkeen joukkoon mahtuu paljon työtehtäviä, joita ei löydä muualta. Vuorotyötä tekee 2/3 henkilöstöstä. Etätyö on mahdollista työn luonteesta riippuen. Lentoliikenteen epäsäännöllisyyssekä lentoaseman koko asettavat vuorosuunnittelulle haasteita. Finavian tavoitteena on vuorosuunnittelussa huomioida Työterveyslaitoksen suositukset sekä työntekijöiden toiveet.

Työterveyslaitos on kehittänyt tutkimukseen perustuvan sähköisen ”liikennevalomallin” työvuorojen kuormittavuuden arviointiin. Jos työaikalista alkaa näyttää punaista, tulee listaa korjata. Työterveyslaitoksen mukaan työaikojen kuormittavuuden arviointi tulisi liittää pysyväksi osaksi vuorosuunnittelua.

Työntekijöiden toiveet tulee huomioida

Tärkeintä vuorotyössä on palautumisen mahdollistaminen. Suunnittelussa tulee huomioida työntekijöiden toiveet, mutta palautumisajoista ei saa tinkiä. Palautuminen hankaloituu, jos iltavuoroa seuraavana päivänä on aamuvuoro tai aamuvuorosta mennään yövuoroon.

Tärkeää vuorotyössä:

- Työvuorojen välin tulisi olla yli 11 tuntia.
- Peräkkäisiä työpäiviä saa olla korkeintaan viisi.
- Hyvin aikaisia aamuvuoroja tulee välttää.
- Yksittäisiä työpäiviä tulisi välttää.
- Työjakson viimeisen yövuoron jälkeen tulisi olla vähintään kaksi vapaapäivää.
- Alle neljän tunnin työvuoroja ei tulisi käyttää kokoaikaisessa työssä ilman työntekijän toivetta.
- Pitkiä iltavuoroputkia tulee välttää.
- Yötyötä tulisi olla mahdollisimman vähän.
- Turvallisin työvuoron pituus on 6-9 tuntia.

Lähde: Työterveyslaitos